Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

De invloed van de psychiatrie op onze geestelijke evolutie

Datum: 18 augustus 2008, 06:00

Het leek mij aardig om te beginnen met een theorie waar ik onlangs naar aanleiding van een forum discussie op kwam welke mogelijk een antwoord kan bieden op de vraag hoe het mogelijk is dat er op dit moment een groeiende ‘depressie epidemie’ is met inmiddels meer dan 850.000 medicijn gebruikende zieken in Nederland en hoe het komt dat er over het algemeen steeds meer psychiatrisch zieken bij komen.

Wanneer men spreekt over evolutie dan denken veel mensen aan het genetisch overdragen van eigenschappen op volgende generaties (erfelijkheid), maar dat is niet het enige onderdeel van de menselijke evolutie. De geestelijke evolutie is ook een belangrijk onderdeel en heeft eveneens als de biologische evolutie een herkenbaar domino effect.

Het effect van de psychiatrie op onze evolutie

De theorie is dat hoe meer mensen een psychisch probleem leren overwinnen en er van herstellen, hoe minder mensen er op termijn echt last van krijgen. De kennis die in ons schuilt, doorgegeven door al die mensen die het overwonnen hebben, die zorgt ervoor dat mensen er op termijn immuun voor worden.

Om te kunnen begrijpen wat er fout gaat dien je op de eerste plaats te begrijpen dat wat psychiaters mensen leren vals is. Psychiaters leren mensen dat zij ziek zijn. Dat noemen ze ziektebesef wat neerkomt op geloven dat je ziek bent. Er bestaat echter geen enkel bewijs voor de hersenziekte.

Ziektebesef is volgens psychiaters de eerste stap op weg naar genezing.

Wanneer je gelooft dat je ziek bent heb je geen motivatie meer om je problemen op een psychische manier te bevechten en op te lossen. De psychiater biedt je een medicijn als oplossing aan waarmee je de uiterlijke symptomen van de problemen kunt onderdrukken, maar het werkelijke probleem blijft in je en gaat dus niet weg. De angst voor de problemen leeft in al die patiënten en daarmee iedereen voort. Wanneer iemand anders een soortgelijk probleem ervaart heb jij alleen die angst om te delen met hem of haar.

Psychiaters creëren hiermee als het ware een gecontroleerde massahysterie.

Valse wetenschap

Voordat je het effect van psychiatrische behandeling op de geestelijke evolutie van de mens kunt begrijpen is het belangrijk om te weten dat psychiaters ons bedriegen. Schizofrenie bijvoorbeeld is absoluut geen ongeneeslijke ziekte en er is geen enkel bewijs voor een fysiologische oorzaak. Juist de medicijnen die men in Nederland aan schizofrenie patiënten geeft en de geloofswereld die psychiaters middels therapie overdragen op patiënten, die maken mensen ongeneeslijk ziek.

Antipsychotica veroorzaken een atrofie van de hersenschors een een vergroting van de basale ganglia. Dat zorgt ervoor dat iemand biologisch gevoeliger wordt voor een psychose. Hoe vreemd dat ook mag klinken, het is de realiteit. Antipsychotische medicijnen maken patiënten chronisch ziek.

Psychiaters propageren telkens weer in de media en in wetenschappelijke bladen waaronder zelfs Nature, over bewijzen die gevonden zijn die aantonen dat Schizofrenie een fysiologische oorzaak heeft.

Hersendefect bij Schizofrenie

Hersenstoornis bij Schizofrenie

Wanneer je de bovenstaande illustratie zou bekijken in een wetenschappelijk blad dat je vertrouwd, dan ga je automatisch geloven dat schizofrenie een duidelijk aantoonbare fysiologische oorzaak heeft. Maar het is bedrog. De fysiologische veranderingen die werden waargenomen in de studie werden veroorzaakt door antipsychotica.

Wanneer bekend wordt dat de studie niet klopt of dat het zelfs gaat om valse of onjuiste claims, dan is het kwaad vaak al geschied en hebben miljoenen mensen de propaganda gezien. En zo gaat het telkens opnieuw. Dan weer vinden psychiaters een gen dat een psychiatrische stoornis zou veroorzaken en dan weer vinden ze op een andere manier bewijs voor een fysiologische oorzaak voor een psychiatrische stoornis. Maar telkens weer blijken de claims achteraf onjuist te zijn.

We hebben tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs voor ofwel de oorzaak of de fysiologie voor geen van elke psychiatrische diagnose.

Elk geval waarin een “hersenstoornis” gevonden zou zijn, bleek vals te zijn. Geen enkele claim voor genen die bepaalde psychiatrische condities zouden veroorzaken heeft de tands des tijd doorstaan. Ondanks de populaire valselijke propaganda.

Prof. Dr. Joseph Glenmullen, M.D.

Antipsychotische medicijnen onderdrukken symptomen zoals agressie, emoties en angsten maar zodra de patiënt (abrupt) geen medicijnen meer krijgt valt hij of zij terug in een extra heftige psychose. Het is zelfs zo dat antipsychotica (waaronder ook de nieuwe Atypische varianten zoals Seroquel, Risperdal en Zyprexa) een acute psychose veroorzaken bij mensen die nog geen psychose hebben. (zie Robert Whitaker, 2004)

Buiten dit bewijs is er ook nog eens het bewijs uit een rapport van het World Health Organisation (WHO) waaruit blijkt dat een groot deel van de schizofrenie patiënten in arme landen waar geen geld is voor medicijnen of landen waar de medicijnen inmiddels verboden zijn door de valse claims, geheel kunnen herstellen van de problemen en nooit meer terug vallen.

Schizofrenie, of althans de problemen die geclassificeerd zijn onder die noemer, kunnen dus op een psychische en bovenal humane wijze ‘genezen’ worden. Psychiaters houden de problemen echter in stand en voeden daarmee een biljoenen industrie. Jaarlijks worden er biljoenen verdiend met het behandelen van schizofrenie patiënten, dus het gaat om grote belangen.

We kunnen de farmaceutische industrie echter niet de schuld geven van dit alles. Een bedrijf is een bedrijf en die zal altijd alles op alles zetten om meer winst te maken. Dat is nu eenmaal de natuur.

Psychiaters zijn arts en van hun moet men kunnen verwachten dat zij alles op alles zullen zetten om de patiënt beter te maken, en dat is verre van de realiteit op dit moment. En zoals mijn theorie suggereert zullen de huidige behandelmethoden op de lange termijn een bedreiging vormen voor de mensheid.

De problemen blijven in ons bestaan en hopen zich op. De angst leeft voort en dat is absoluut niet nodig.

Alternatieven

Er zijn talloze humane alternatieven voor de behandeling van schizofrenie en andere psychiatrische stoornissen. Een van de meest succesvolle alternatieven voor het behandelen van schizofrenie werd weergegeven in het Soteria onderzoek van wijlen hoogleraar psychiatrie Loren Mosher, voormalig directeur van de afdeling schizofrenieonderzoek van het National Institute of Mental Health (NIMH) in Amerika.

Succesvolle initiatieven zoals Soteria worden met harde hand de kop in gedrukt door de gevestigde psychiatrische macht en dat is bijzonder jammer.

The Soteria research demonstrated that there is a better way: A better way to treat schizophrenia and other psychoses that destroy the lives of so many young people. The Soteria research showed that the prevalent excessive destructive psychiatric drugging of all these young people is a huge and tragic mistake. The psychiatric establishment was offended. Prestige and Money won. Truth and Love lost.

Prof. Dr. Loren R. Mosher, M.D.

Er zijn dus wel degelijke alternatieven waarbij je echt kunt herstellen en wanneer dit soort ‘eerlijke’ behandelingen gewoongoed zijn zullen we uiteindelijk immuun moeten kunnen worden voor de problemen en hebben we meer energie om beter te presteren in sport, werk en wetenschap.

 

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Nieuwe wegen voor de geneeskunde Metanoia Het Spirituele Brein
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net