Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Introductie en geschiedenis van 🦋 zielenknijper.nl

Datum: 25 augustus 2021, 07:05

Zielenknijper.nl biedt een kritisch perspectief op de praktijk van de psychiatrie, is 100% onafhankelijk en heeft geen professionele banden met religie, politiek of mentale zorg (GGZ).

Zielenknijper.nl heeft slechts de intentie om bij te dragen aan eerlijke wetenschap en het algemene welzijn van mensen.

Als mensen baat vinden bij medische psychiatrie of chemische GGZ dan is dat een keuze om te respecteren. Het blijkt echter dat bepaalde ideeën die aan de basis liggen van medische psychiatrie mogelijk niet deugen.

Oorsprong van het leven en de geest

De oorsprong van het leven en van de menselijke geest zijn nog onbekend. Er is geen bewijs dat de menselijke geest ‘ontstaat’ in de hersenen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die een gewoon en gezond leven leiden met maar 5-10% hersenen, zoals een Franse man met vrouw en twee kinderen die werkt als gemeente-ambtenaar. Bij een toevallig onderzoek in een ziekenhuis werd ontdekt dat hij maar 10% hersenen heeft.

Consciousness without a brain?

https://onlinephilosophyclub.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=16742

Het perspectief van Zielenknijper.nl is sinds het eerste bericht ooit: er is een potentieel dat zichtbaar is en het is belangrijk dat mensen leren om dat potentieel optimaal te benutten, niet slechts om te herstellen van ernstige psychische problemen maar ook om de mens verder te brengen dan men zich vandaag mogelijkerwijs kan voorstellen.

Het eerste bericht van Zielenknijper.nl:

De invloed van de psychiatrie op onze geestelijke evolutie

Datum: 18 augustus 2008
https://www.zielenknijper.nl/invloed-psychiatrie-geestelijke-evolutie.html

Het leek mij aardig om te beginnen met een theorie waar ik onlangs naar aanleiding van een forum discussie op kwam welke mogelijk een antwoord kan bieden op de vraag hoe het mogelijk is dat er op dit moment een groeiende ‘depressie epidemie’ is met inmiddels meer dan 850.000 medicijn gebruikende zieken in Nederland en hoe het komt dat er over het algemeen steeds meer psychiatrisch zieken bij komen.

Wanneer men spreekt over evolutie dan denken veel mensen aan het genetisch overdragen van eigenschappen op volgende generaties (erfelijkheid), maar dat is niet het enige onderdeel van de menselijke evolutie. De geestelijke evolutie is ook een belangrijk onderdeel en heeft eveneens als de biologische evolutie een herkenbaar domino effect.

Het filosofische idee waarmee de blog ooit begon was:

als het leven goed zou zijn zoals het was, dan was er geen reden om te bestaan“.

Het idee ontstond in een gesprek met een meisje met een depressie op een forum voor dance-parties en vervolgens werd besloten om de blog Zielenknijper.nl te beginnen, mede in het belang van mensen zoals haar.

Studies hebben aangetoond dat een ‘actieve placebo’ (een pil die het gevoel geeft dat er iets in het lichaam gebeurt) 100% van de patiënten met een zware klinische depressie net zo goed doen herstellen als antidepressiva, wat bewijst dat het geloof in een pil mensen kan doen herstellen van een zware depressie.

Het kan essentieel zijn voor de menselijke evolutie om te leren gebruik te maken van dat potentieel.

De volgende vraag ontstond als drijfveer voor de blog Zielenknijper.nl:

wat is de goede bedoeling van de psychiatrie voor de mensheid’ om de hersenen van miljoenen mensen te behandelen tegen depressieve emoties?

Logischerwijs, zonder het potentieel voor depressie is er geen potentieel voor euforie. Het idee: een depressie-euforiesysteem zou van vitaal belang kunnen zijn om mensen naar succes te drijven.

Een zoektocht begon. Het nieuws werd gevolgd via Google Alerts.

Zielenknijper.nl werd rond 2014 afgesloten omdat vanuit de positie als leek geen waardevolle toevoeging meer kon zijn. Het ‘op de man aanvallen’ vanuit de psychiatrie is echter doorgegaan en in 2019 volgde een ernstige persoonlijke aanval waarvan het motief tot op heden een mysterie is gebleven:

Persoonlijke aanval tegen de hoofd-redacteur van Zielenknijper.nl
https://www.zielenknijper.nl/aanval-tegen-hoofd-redacteur-zielenknijper-nl.html

Zielenknijper.nl heeft zich naar beste weten en kunnen ingezet t.b.v. de waarheid. De hoofd-redacteur verdient het niet wat hem is aangedaan.

Psychiaters en voorstanders van de psychiatrie zijn nooit benadeeld en zijn altijd met respect behandeld. Er was geen sprake van een ideologie of partijdigheid. Er was slechts sprake van een oprechte zoektocht naar een antwoord op een vraag, zoals duidelijk zichtbaar is in het eerste bericht ooit gepubliceerd.

Filosofie van de geest

Het idee dat het bewustzijn (de geest) haar oorsprong vindt in de hersenen is twijfelachtig en vereist dat determinisme waar is. De vraag is daarom: bestaat 🦋 vrije wil? Als men ‘ja’ op deze vraag overweegt, is de empirische wetenschap misschien niet in staat om het leven, het bewustzijn en de geest te verklaren.

De zoektocht is voortgezet via de website psyreporter.com

@PsyReporter was het YouTube kanaal dat tegelijkertijd met de blog Zielenknijper.nl werd opgericht.

  Hacking attempt...