Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Hoge psychiater vreest toenemende ‘besmetting’ van de psychiatrie door kritiek

Datum: 18 mei 2009, 11:24 ~ Bron: Irisch Medical News

President-psychiater dr. Justin BrophyDe president van de College of Psychiatry of Ireland zegt dat hij vreest dat de toenemende ‘besmetting’ door individuen en groeperingen tegen de psychiatrie “katastrofale” consequenties kan hebben voor veel mensen met psychische problemen.

Dr. Justin Brophy vertelde aan Irisch Medical News (IMN) dat “kwasi-mythische” oplossingen voor psychische problemen, evenals misinterpretaties van de intenties en activiteiten van psychiaters, en de gevaren van electroconvulsie therapie (ECT) grondig moet worden aangepakt door professionals in het veld.

“Dergelijke uitspraken zorgen ervoor dat mensen hun vertrouwen in goede geestelijke gezondheidszorg verliezen, stoppen met noodzakelijke behandelingen en terugvallen met vaak katastrofische gevolgen voor zichzelf en hun families welke zelden vermeld worden, bekend zijn of gewaardeerd worden. Dat moet worden aangepakt” zegt hij.

Dr. Brophy legt uit dat anti-psychiatrie propaganda gevolgen heeft voor een specifieke groep patiënten die vaak op zoek zijn naar alternatieven voor conventionele behandeling voor ongezonde redenen.

“Deze mensen zijn gemakkelijk uit te buiten door dergelijke machten om ze van een veiligere weg af te houden. Dat betekent niet dat we alle antwoorden hebben. Maar we hebben een meer holistische en geïndividualiseerd bredere basis nodig voor de oplossingen die we op dit moment aan mensen bieden.” argumenteert Dr. Brophy.

Bron: Irisch Medical News

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia Afscheid van autisme en ADHD Denken over geneeskunde
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!