Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Historicus: We leren niet van het verleden, misstanden psychiatrie niet van vandaag

Datum: 27 september 2008, 09:49 ~ Bron: VPRO Geschiedenis

Afgelopen weken kwamen diverse wantoestanden in de zorg aan het licht. Twee sterfgevallen en een vernietigend rapport van de Inspectie van de Gezondheidzorg waren de aanleiding voor het leegruimen van het Sociaal Psychiatrisch Dienstcentrum Oost in Amsterdam. Daarop werden er door verschillende mensen en instanties aan de bel getrokken. Psychiater Daniël van Dijk vertelde in radioprogramma Goedemorgen Nederland over de wantoestanden in een kliniek waar hij had gewerkt. Stichting Ypsilon stelt dat de psychiatrische zorg in heel Nederland ondermaats en onveilig is.  De vraag is, aldus historicus Cees Willemsen, of er in de gezondheidszorg niet uit het verleden wordt geleerd om fouten in de toekomst te kunnen voorkomen.

Dit jaar zijn er inmiddels 8 tot 9 patiënten overleden in een isoleercel, andere patiënten pleegde zelfmoord. Een in opdracht geschreven rapport rept over structurele overbelasting van het verpleegteam, over inadequate patiëntenzorg en over verwaarloosde kamers, gangen en isoleercellen.

Dezelfde inspectie voor de gezondheidszorg bevestigde dat er dit jaar al zeven mensen zijn overleden nadat ze in een zorginstelling zijn vastgebonden met een zgn. ‘Zweedse band’. Demente bejaarden die waren vastgesnoerd, raakten in deze band verstrikt en stikten hierdoor. Inmiddels heeft Agnes Kant, fractievoorzitter van de SP, opgeroepen tot een parlementaire enquête.

Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt, vindt historicus Cees Willemsen, schrijver van verschillende studies over de geschiedenis van de psychiatrische zorg en in de jaren ’60 en ’70 zelf werkzaam in deze sector.

De problemen in de jaren ’60 en ’70 waren het gevolg van verouderde denkbeelden vanuit de medische psychiatrie’ zegt hij. ‘ De sociale psychiatrie, het idee dat patiënten baat hadden bij persoonlijke aandacht, bestond toen nog niet. Enigszins gechargeerd kun je stellen dat er wel zorg was, alleen de verkeerde zorg. Het verschil met nu is dat er nu helemaal géén zorg is.’

Dat beaamt ook prof. dr. J.J.L. Derksen in zijn publicatie over de marktwerking in de psychiatrie.

Je zou denken en hopen dat er geleerd wordt uit de geschiedenis, aldus Willemsen, zeker in sectoren als onderwijs en gezondheidszorg, waar het om mensen gaat. Wat hem het meest verbaast, is dat er nu niet van binnenuit aan de bel wordt getrokken. In zijn tijd kwamen de medewerkers in het geweer tegen misstanden als extreem lange opsluiting in een isoleercel en werden misstanden in de publiciteit gebracht. Willemsen zelf, is er indertijd zelfs om ontslagen, maar nu lijkt er van binnenuit geen protest meer te zijn.

Zondag in OVT, een kort interview met historicus Cees Willemsen

Bron: VPRO Geschiedenis

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia Wat je niet verteld is... Morgen ben ik een leeuw
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!