Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Het bewijs dat psychiaters schuldig zijn, en dat ze zich daar bewust van zijn

Datum: 4 oktober 2009, 06:41 ~ Bron: PubMed
Vervolg: Postbode wordt gerechtspsychiater
 

Wat betekent het als een postbode met zelfverzonnen diagnoses tientallen gerechtspsychiatrische rapporten kan fabriceren, die op experts een authentieke indruk maken? En dat hij daarvoor bijna werd beloond met een promotie tot bijzonder hoogleraar?

Skepsis.nl: Duitse postbode neemt wraak op fatale behandeling moeder

bewijs schuld psychiatersOp deze website publiceren we kritische berichten met betrekking tot de psychiatrie. Uit deze berichten blijkt telkens weer dat psychiaters op de een of andere manier niet eerlijk zijn, bijzonder gevaarlijke, wetenschappelijk dubieuze en zeer inhumane praktijken bezigen.

In de berichten adviseren we mensen vaak met klem om vooral geen psychiatrische medicijnen te gebruiken, omdat psychiatrische medicijnen je in plaats van beter juist ziek en zwak maken, of chronisch ziek (en verslaafd aan pillen).

Het is in Nederland verboden om mensen van noodzakelijk geachte behandeling af te houden, maar psychiaters houden zich stil! En dat is het bewijs dat ze weten dat ze schuldig zijn!

We maken op deze website duidelijk dat psychiaters van nature geen goede en oprechte mensen zijn, en dat de dingen die ze doen niet bepaald het publieke belang dienen, maar waarschijnlijk bedoeld is om veel geld mee te verdienen of ten dienste is van dubieuze ideologieën.

Psychiaters doen (met ‘conventionele psychiatrische behandeling‘) in vrijwel elk individueel geval meer kwaad dan goed wanneer je kritisch naar de feiten kijkt.

Psychiaters bedriegen mensen over het bestaan van hersenziekten waarvoor zware medicijnen nodig zouden zijn, terwijl er tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs is voor een hersenziekte als oorzaak voor de dubieuze psychiatrische etiketten.

Honderden wetenschappers trekken aan de bel: ADHD is bedrog, depressie is bedrog, schizofrenie is bedrog. Maar het gebruik van psychiatrische medicijnen blijft explosief stijgen. Het lijkt vechten tegen de bierkaai, de ziekte-religie verspreidt zich in rap tempo. De patiënten geloven in de ziekte en delen dit geloof met mensen om zich heen.

Via deze website proberen we met ongenuanceerde berichtgeving dergelijke mensen door elkaar te schudden. Dit is natuurlijk niet altijd respectvol, maar in onze opinie wel noodzakelijk want wanneer een hoogleraar dit op een respectvolle manier doet dan worden ze vaak genegeerd. Ik zie in discussies met mensen terug dat de eerste reactie vaak is: de berichtgever aanvallen, zodat ze de informatie kunnen negeren. Bij mij lukt dit echter niet, omdat ik neutraal ben en bepaald geen hand voor de mond neem om bepaalde feiten duidelijk te stellen in discussies zodat mensen op zijn minst gaan nadenken of het wel helemaal klopt waar ze in geloven, en dan hopelijk onbewust toch minder krachtig de ziekte-religie verspreiden.

Natuurlijk treffen de mensen die in de ziekte zijn gaan geloven door het bedrog van psychiaters in principe geen blaam, maar ze spelen desondanks een belangrijke rol in de verspreiding van de psychiatrische ziekte-religie onder de bevolking.

Psychiatrie is feitelijk gezien een valse wetenschap omdat er geen bewijs is voor enige hersenstoornis voor geen van elke psychiatrische diagnose. En dat betekent dat er geen rechtvaardiging is voor de zware hersenmedicijnen die psychiaters op grote schaal voorschrijven of voor de dure genetische onderzoeken naar de oorzaak van onmeetbare hersenziekten e.d. Wanneer je een hersenziekte hebt dan moet je naar een neuroloog en wanneer je complexe psychische of emotionele problemen hebt, dan heb je een expert op dat gebied nodig: een psychotherapeut (en een medisch specialist voor eventuele onderliggende ziekten).

Psychiaters zijn bedriegers. En het bewijs dat dit de waarheid is, is dat dit bericht hier staat. Deze website wordt aantoonbaar serieus genomen door veel mensen, waaronder niet alleen patiënten maar ook redacties van grote Nederlandse kranten die steun betuigen in reacties en soms aanbieden om te helpen, hoogleraren die willen meehelpen in de strijd tegen de vele duistere/kwade praktijken in de psychiatrie. En deze website wordt inmiddels door 700 tot 800 unieke bezoekers per dag bezocht, die allemaal daadwerkelijk interesse hebben in het onderwerp.

Maar psychiaters houden zich dus stil, en dat spoort niet met de normale gang van zaken indien psychiaters daadwerkelijk oprecht zouden zijn. In berichten aan patiënten CC: ik de behandelend psychiater bijvoorbeeld wel eens en adviseer ik de patiënt met klem om, in het belang van zijn of haar welzijn, te stoppen met psychiatrische medicijnen, en zoals je ziet aan dit bericht: psychiaters houden zich stil, ook 1 op 1.

Er zijn wel goede psychiaters, maar die vechten tegen hun eigen professie. Psychiatrie is corrupt vanuit de kern. Psychiaters hebben vanuit hun ‘wetenschap’ geen goede bedoelingen met de mensen die ze behandelen.

Prof. dr. Flip Treffers: “NVvP pleegt fraude, ik voel mij door mijn collega’s belazerd”

Ik vermoed dat er een racistische ideologie aan de basis ligt van de meeste psychiatrische praktijken. ADHD is bijvoorbeeld racistisch van aard. Het etiket is in de afgelopen decennia ernstig gestigmatiseerd in de media en gelinkt aan verschillende maatschappelijke problemen, en psychiaters spreken van een aangeboren (genetische) hersenziekte terwijl er dus daadwerkelijk geen gram bewijsmateriaal is voor het bestaan van een hersenziekte, en dus al helemaal niet voor een of ander genetisch verband voor een onmeetbare ziekte. ADHD is in die zin dus eugenetisch (een tak van de psychiatrie die tot de holocaust heeft geleid). De kinderen zijn helemaal niet ziek, ook al hebben sommige kinderen problemen. Sommige kinderen zijn van nature druk en spontaan, en daar is helemaal niets mis mee. Albert Einstein is een goed voorbeeld van zo’n kind, en Emile Ratelband, en Jim Carrey, en carberatier Bert Visscher. Dat zijn drukke en spontane mensen, die tegenwoordig behandeld worden met destructieve psychiatrische medicijnen die als cocaïne op de hersenen inwerken.

Wetenschappers luiden noodklok: ADHD medicijnen hebben gelijk effect op de hersenen als cocaïne

Het is een schandalige praktijk, maar de eerlijke hoogleraren lijken onsuccesvol om de corrupte/slechte psychiaters te doen stoppen. De kinderen worden met de paplepel ingegoten dat ze een hersenziekte hebben en hersenmedicijnen moeten. Medicijnen die de hersenen van de kinderen vervolgens ook daadwerkelijk ziek maken (zie deze studie). Dus de kinderen (en later volwassenen) geloven zelf ook echt in de ziekte, en ze verspreiden dat geloof onder mensen om zich heen.

Wat dat betreft zijn psychiaters ware duivels. Het zijn wrede mensen, net zoals de Nazi’s dat waren. In feite zijn het exact dezelfde soort mensen.

Psychiaters hebben zich in het verleden keer op keer bewezen. In heel Europa waren bijvoorbeeld nog tot de jaren ’80 van de vorige eeuw psychiatrische sterilisatie programma’s aan de gang. En het was niet Hitler maar de internationale psychiatrie die aanstuurde op het uitroeiien van de zwakken (psychiatrisch patiënten), om ze te ontlasten van de kwelling van het leven. (zie ons Holocaust archief voor meer informatie)

Dit is geen complot theorie, dit is een feitelijk onderdeel van onze geschiedenis. Het is zeer belangrijk om van het verleden te leren om dezelfde fouten in de toekomst te kunnen voorkomen.

Het psychiatrische uitroeiingsprogramma was geen verborgen, geheim schandaal van de psychiatrie – tenminste niet in het begin. Het werd in een reeks nationale bijeenkomsten en workshops door vooraanstaande hoogleraren psychiatrie en directeuren van psychiatrische ziekenhuizen georganiseerd. Onder de ziekenhuizen werden zogenaamde euthanasieformulieren verspreid en voor elk sterfgeval werd vervolgens in Berlijn eindgoedkeuring gegeven door een comité van vooraanstaande psychiaters van het land.

In januari 1940 werden patiënten overgebracht naar zes speciale vernietigingsscentra met een staf van psychiaters. Eind 1941 werd het programma clandestien door publieke verontwaardiging gebrek aan enthousiasme van Hitler, maar toen waren al tussen de 100.000 en 200.000 Duitse psychiatrische patiënten vermoord. Sindsdien gingen afzonderlijke instellingen, zoals die in Kaufbeuren, op eigen initiatief verder, waarbij ze zelfs nieuwe patiënten opnamen met het doel ze te vermoorden. Aan het eind van de oorlog waren veel grote instellingen volkomen leeg en schattingen van verschillende oorlogstribunalen, waaronder dat van Neurenberg, lopen uiteen van 250.000 tot 300.000 doden, voornamelijk patiënten van psychiatrische ziekenhuizen en tehuizen voor geestelijk gehandicapten.

Psychiater Frederic Wertham, geenszins een radicale criticus van zijn vak, verdient de lof de eerste te zijn die de rol van de psychiatrie in Nazi Duitsland heeft beschreven: …

Het tragische is dat de psychiaters geen bevel nodig hadden. Zij handelden op eigen initiatief. Zij voerden geen doodstraf uit die door iemand anders was uitgesproken. Zij waren de wetgevers die de regels bepaalden om te beslissen wie dood moest; zij waren de bestuurders die de procedures uitwerkten, patiënten en plaatsen leverden en de methoden voor het doden bepaalden; zij spraken een vonnis van leven of dood uit in elk individueel geval; zij waren de beulen die de vonnissen uitvoerden of – zonder dat ze ertoe werden gedwongen – hun patiënten uitleverden om in andere instellingen vermoord te worden; zij leidden het langzame sterven en sloegen dat dikwijls gade.

VPRO: Psychiatrie als leerschool voor de holocaust

Kortom: we geven op deze website heel duidelijk aan dat psychiaters over het algemeen geen goede en oprechte mensen zijn en dat het verstandig is om ver van psychiaters en hun behandelingen vandaan te blijven, en vooral ook in geen geval psychiatrische medicijnen te gebruiken voor psychische problemen.

Als alternatief geven we aan dat voor psychische problemen psychotherapie het meest effectief blijkt, ook voor de meest complexe psychische problemen. Waar psychiatrische medicijnen de kans op herstel vaak doen afnemen, kun je met psychotherapie beter worden dan je ooit was!

Het bewijs dat ik gelijk heb

Hoe kun je weten wie er gelijk heeft? Psychiaters, mensen die een lange opleiding hebben gevolgd om mensen als ‘arts’ van professioneel advies te voorzien? Of ik, een weblog beheerder die zich uit persoonlijke interesse met de psychiatrie bezig houdt?

Natuurlijk zou het antwoord moeten luiden: de psychiaters. Maar helaas is dat niet het geval, en ben ik degene die gelijk heeft, oprecht is en het beste met mensen voor heeft.

Het bewijs daarvoor is het feit dat psychiaters zich stil houden. Het is in Nederland streng verboden om mensen van noodzakelijk geachte hulp af te houden, maar psychiaters houden zich stil.

Geen enkele psychiater heeft ooit boos gereageerd, of alleen maar laten merken het niet eens te zijn met de informatie op deze website. Ik heb contact met hoogleraren psychiatrie en ook zij geven aan dat zij het goed vinden wat ik doe, of zijn gewoon vriendelijk tegen me.

Er klopt dus iets niet: waarom zijn psychiaters zo stil?

Psychiaters zijn bedriegers

psychiatry wetenschap bedriegenHoogleraar psychiatrie Thomas S. Szasz heeft er een boek over geschreven: “Psychiatrie: De Wetenschap van het Bedriegen

Psychiaters wakkeren bewust ziekte epidemieën aan door angst te zaaien voor onmeetbare ziektes in de hersenen. Steeds meer kinderen moeten gevaarlijke hersenmedicatie slikken voor een onmeetbare hersenziekte (ADHD), die een gelijke werking heeft op de hersenen als regelmatig cocaïnegebruik. En die tot de dood kan leiden, en die nog veel meer schade veroorzaakt zoals het remmen van de groei van het kind, het verergeren van de symptomen na 2-3 jaar gebruik, het veroorzaken van kanker en hartfalen.

Psychiater laten meer dan 1 miljoen Nederlanders geloven in een onmeetbare hersenstoornis bij depressieve emoties, en laten ze levensgevaarlijke antidepressiva gebruiken. Medicatie die verslavend is, en die mannen onvruchtbaar maakt, en de foetus genetisch aantast bij vrouwen, die de botgroei remt en die nog veel meer nare gevolgen heeft voor het lichaam, en die ook al niet meer uit het drinkwater te filteren is. Medicatie die mensen anti-sociaal maken en wetenschappelijk gezien juist meer (zelf-)moorden veroorzaken.

Nu.nl kopte enkele weken geleden: “Antidepressiva verdubbelen risico op zelfmoord

http://www.nu.nl/wetenschap/2059769/antidepressiva-verdubbelen-risico-op-zelfmoord-bij-jongeren-.html

NRC kopte een maand terug: “Antidepressiva veroorzaakt moorden”

http://www.nrc.nl/opinie/article2277502.ece/Pil_tegen_depressie_kan_leiden_tot_moord

Psychiaters zijn martelaren

Buiten het bedrog naar de bevolking, en de enorme schade die ze veroorzaken door mensen verslaafd te maken aan schadelijke medicijnen, doen psychiaters nog veel meer kwade dingen. We hebben in de afgelopen jaren in het nieuws kunnen vernemen dat patiënten in Nederland anno 2009 tot jaren achtereen in een isoleercel gevangen zitten waar ze ook geregeld sterven.

Dit opzich is natuurlijk ondenkbaar, dat een ‘arts’ zulke afschuwelijke dingen met onschuldige mensen zou doen. Mensen die geen bewezen gevaar hoeven vormen.

YouTube voorvertoningsafbeelding

VVD kamerlid Van Miltenburg zegt het in de video erg duidelijk: dit komt niet door een tekort aan personeel of geldgebrek maar heeft te maken met de psychiatrische cultuur. De psychiaters willen het dus zo en creëren bewust een situatie om zich heen vanwaar het onmogelijk lijkt om mensen te helpen (denk aan extreme agressie naar verpleegkundigen als reactie op de ‘behandeling’)

Zie ook Nova:

YouTube voorvertoningsafbeelding

In het verleden waren de martelingen nog véél gruwelijker. Tot voor kort (40 jaar geleden ongeveer) gaven psychiaters in Nederland nog elektroshock aan lastige patiënten als straf. Die werden daarbij niet van tevoren verdoofd. Het was een regelrechte marteling die kon eindigen met botbreuken door de vele spasmen die veroorzaakt worden door de shocks.

Tegenwoordig zijn de behandeling ook nog steeds zeer inhumaan. Onschuldige patiënten bijvoorbeeld worden in Nederland met antipsychotica plat gespoten, een giftig middel dat de hersenen kapot maakt (het is een chemische lobotomie). Het verkort het leven van patiënten met 15 tot 30 jaar, en maakt de patiënt wetenschappelijk gezien chronisch psychotisch zodat hij of zij niet meer zonder medicijnen kan en in feite een wandelende tijdbom in de samenleving wordt, die ontploft bij onthouding van medicijnen.

Zie: Genegeerd: Psychiatrisch patiënten sterven door psychiatrische medicijnen

Zou een patiënt nog geen psychose hebben voor de injectie, dan krijgt hij het wel door de werking van de antipsychotica. Na een paar maanden herken je iemand niet meer terug.

Dit zijn afschuwelijke misdaden, en veel psychiaters en ook hoogleraren trekken aan de bel maar worden dan door misdadige en ‘corrupte’ collega’s verdrukt en door het gros van alle psychiaters tot in het absurde toe genegeerd:

En nu willen de corrupte psychiaters via een propaganda campagne Elektroshock toepassing gaan uitbreiden. Een omstreden en zeer wrede behandeling die onder dwang kan worden toegepast op mensen die zich jaren lang verzetten tegen de behandeling met isoleercel en antipsychotica injecties.

Deviant trekt aan de bel: “NVvP wil nationale promotiecampagne Elektroshock therapie”

Psychiaters maken kinderen bewust ziek

Honderden wetenschappers, ‘eerlijke’ psychiaters, hoogleraren en anderen waarschuwen het publiek: psychiaters maken kinderen opzettelijk zwak en ziek met ADHD medicijnen.

Kinderarts Bose Ravenel heeft er een boek over geschreven:

verzieken kinderen adhdIn het boek “Het ziekmaken van Amerikaanse Kinderen: Het ontmaskeren van het ADHD Fiasco en het helpen van ouders om de controle terug te pakken” (Thomas Nelson), houden de auteurs niet alleen de voeten van het ADHD kamp aan het vuur – ze gooien het ADHD kamp in het vuur met gekozen texten als “een travestie van de wetenschap” “ondeugdelijk bewijsmateriaal” “een schandaal dat op het punt staat uit te barsten” en “een poging dat heeft geleid tot het ontwikkelen van stoornissen die niet bestaan”.

Specifiek betogen de auteurs dat de “ziektes die niet bestaan” – namelijk ADD (attention-deficit-disorder), ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) en ODD (oppositional defiant disorder) – gebaseerd zijn op slechte wetenschap, zeer waarschijnlijk niet afkomstig van genetische hersenafwijkingen, en welke daarom geen noodzaak hebben voor de schadelijke medicijnen als behandeling.

Ook hoogleraar psychiatrie Thomas S. Szasz waarschuwt ouders voor de kwade intenties van psychiaters:

YouTube voorvertoningsafbeelding

Psychiaters hebben zich al bewezen

Om de een of andere reden willen mensen naïef blijven geloven in de goede bedoelingen van ‘psychiaters’, als zijnde oprechte en betrouwbare artsen. Maar psychiaters hebben geen enkel bewijs voor een ziekte om te behandelen.

We hebben tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs voor ofwel de oorzaak of de fysiologie voor geen van elke psychiatrische diagnose.

Elk geval waarin een “hersenstoornis” gevonden zou zijn, bleek vals te zijn. Geen enkele claim voor genen die bepaalde psychiatrische condities zouden veroorzaken heeft de tands des tijd doorstaan. Ondanks de populaire valselijke propaganda.

Prof. Dr. Joseph Glenmullen, M.D.

Waar zijn psychiaters dan in hemelsnaam mee bezig? Wat motiveert psychiaters om die verschrikkelijke misdaden te begaan?

Het antwoord op die vraag heb ik nog niet gevonden, maar alles duidt er op dat er een ziekelijke ideologie achter het psychiatrische handelen schuilt.

Want laten we wel wezen. Het is de keuze uit de volgende opties: psychiaters weten waar ze mee bezig zijn en zijn kwaadaardig. Of ze handelen daadwerkelijk uit onmacht zoals ze zelf vaak voorhouden, en zijn dom. Het is één van deze twee opties.

Maar beide zijn sowieso geen goede rechtvaardiging om het psychiaters toe te staan om een steeds groter deel van bevolking te drogeren met zware psychiatrische medicijnen. Dus het is moeilijk te begrijpen waarom het gebruik van psychiatrische medicijnen ondanks de noodkreet van vele hoogleraren, explosief blijft stijgen.

“Van het verleden moet je leren”

Psychiaters hebben zich keer op keer bewezen. De inhumane praktijken komen niet vanuit het niets. Ze sluiten niet voor niets een onschuldig meisje voor meer dan een jaar in een isoleercel op. Dat is niet omdat Nederland een arm land is, of omdat het meisje een zware crimineel is. Dat is iets dat vanuit de psychiater komt. Het zit in hun natuur.

Zie bijvoorbeeld het boek “De Exterminatie van Levensonwaardige Levens” van hoogleraar psychiatrie Alfred Hoche aan de Universiteit van Berlijn, nog voordat de Nazi partij bestond!

In verschillende landen, waaronder Zweden, zijn psychiaters nog tot de jaren ’70-’80 doorgegaan psychiatrische vernietigings of sterilisatie programma’s.

Het uitroeiien en martelen komt vanuit de natuur van (de meeste) psychiaters/de psychiatrie. Ze willen de samenleving controleren met pillen en neigen naar inhumane daden, waarschijnlijk voor een bepaalde genoegdoening.

Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Het is de gulden leefregel. En wat psychiaters doen is alles behalve toepasbaar op die regel.

En ik ben geen lid van een sekte of scientology. Ik geloof niet in God, ik tracht gewoon neutraal te zijn en probeer het belang van de mensheid zo goed als mogelijk te dienen. Gewoon omdat ik een ‘mens’ ben als ieder ander, en niet om geld of om racistische ideologieën dat ik beter zou zijn dan een ander.

Psychiaters behoren tot de meest kwade en wrede geesten uit de geschiedenis van de mensheid. De misdaden die ze begaan richten zo veel schade aan, dat het potentieel de ondergang van de mensheid kan betekenen indien we ze niet nu een halt toe roepen!

Advies: vertrouw psychiaters niet!

Indien je psychiatrische medicijnen gebruikt, dan is het verstandig om op zoek te gaan naar een behandeling die je wel echt beter kan maken (die zijn er namelijk ook, voor elk psychisch probleem!) en om zodra je er klaar voor bent, te stoppen met de psychiatrische medicatie.

Het is belangrijk dat je geleidelijk aan afbouwt, onder toezicht van een arts (bijvoorbeeld een huisarts).

Pas goed op voor de afkickverschijnselen van psychiatrische medicijnen, ook bij ADHD medicijnen en bij antidepressiva. Onderschat het niet en raadpleeg altijd een arts. De afkickverschijnselen kunnen levensgevaarlijk zijn.

Antipsychotica (Seroquel, Haldol, Risperdal, Abilify, Zyprexa etc.) veroorzaken bijvoorbeeld een atrofie van de hersenschors en een vergroting van de basale ganglia. Antipsychotica blokkeert dopamine D² receptoren in de hersenen en in een reactie daarop maken de hersenen de receptoren gevoeliger zodat iemand biologisch meer gevoelig wordt voor een psychose. Antipsychotica maakt patiënten op die manier chronisch ziek, en wanneer je probeert te stoppen met het medicijn – en in het bijzonder wanneer je abrubt stopt – dan bestaat er een grote kans dat je een zeer heftige psychose krijgt die maanden kan aanhouden, gedurende de tijd dat je hersenen zich moeten herstellen.

Vaak is je van behandeling onthouden beter dan psychiatrische behandeling, zoals bijvoorbeeld in het geval van antipsychotica.

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Bron: PubMed

Je hebt meer kans om te herstellen van schizofrenie en psychosen zonder enige behandeling, dan met antipsychotica + psychiatrische therapie. Dat bewijst deze uitgebreide studie. En er zijn behandelingen waarmee je wel echt heel goed kan herstellen!

Prof. dr. Van Os, psychiater van het jaar 2008:

In de VS, maar inmiddels ook hier, roeren de patiëntengroepen zich steeds luider, vertelt Van Os. “Want wat moet je met die diagnose? Stel dat je zoon dat van de dokter te horen krijgt. Een goede ouder zal zich verzetten, die kent het kind en zijn mogelijkheden, die weet dat er ook nog een andere identiteit is dan die van de zieke. Zo’n diagnose doet meer kwaad dan goed, het betekent een verwijzing naar de dagbehandeling en je beneemt er alle uitzicht op herstel mee. Terwijl dat wel mogelijk is, ook bij schizofrenie.

Cognitieve therapie, praten, dat helpt, vooral bij mensen die stemmen horen en daaraan denken te moeten gehoorzamen. Ze kunnen leren om de stemmen te negeren. Het probleem is dat de zorg daar niet op ingericht is. Wel op pillen, op medicatie, die is routinematig te verkrijgen.”

http://www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg23/obs19/art20.htm

Natuurlijk is de keuze aan jezelf of je psychiatrische medicijnen gaat of blijft gebruiken, maar wees gewaarschuwd dat psychiatrische medicijnen in vrijwel elk geval meer kwaad dan goed doen, je verslaafd of chronisch ziek maken, en je lichaam of ongeboren kinderen ziek maakt. En dat de hersenziekte waarvoor die medicijnen bedoeld zouden zijn, volgens de wetenschap niet bestaat.

Daarbij is het redelijk om te veronderstellen dat er geen goede bedoelingen achter die pillen zit.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Pingback: Psychiatrische medicijnen drijven mensen tot waanzin en extreem geweld, gebruik moet aan banden()

 • Jessica

  Hallo
  Ik ben bestempelt met schriesofrenie en bordeline, dat al van af mijn 17de jaar ben nu 30 en krijg halperidol depot eens in de 3 weeken 75 mg. ik kreeg eerst resperdal tabletten(mg. is mij nu onbekend) dat tot mijn 21ste toen zijn die psiegopaten overgegaan naar sicordinol(tablet toen depot mg. ook niet meer bekend)en dan zit ik sinds mijn 25ste aan haldol. Ik wil er van af maar als ik stop wordt ik zwaar ageresief tegen iedereen zelfs mijn van mijn zoon wordt ik gewoon deprimeerend bang en kwaad. Heb onlangs gelezen dat ik met deze medicatie ook 30 jaar eerder zou sterfen. maar alles er om heen beweeren dat ik niet zonder kan en nooit van mijn leven zonder bergelijding kan. Ik ben er van overtuigd dat de medicy dus de psygopaten en de verpleegkundigen van die instellingen ook medicatie gebruiken, dit omdat ik op mijn kamer drugs had liggen die gebruik ik om de depot af te breken, ineens weg was na de komst van de verpleegkundigen die mij die depot zetten. Maar door de drug ben ik er nog meer afhankelijk van geworden(van de drug)maar mede dankzij mijn gebruik van drugs ben ik in de maatschapij beland anders zat ik nu nog in een psygiatrie ze willen mij niet gewoon in de maatschappij hebben en zit nu ook in een instelling dat inverband met de drugs maar mijn behandelaar weet van mijn gebruik en ik gebruik ook omdat ik van haldol heel veel slaap zo’n 24 uur per dag zowat dus ik gebruik nu met moeite ook ritalin er bij en enkele keeren speed omdat ook de bijwekingen weg gaan van die haldol maar mijn vraag is heeft u advies hoe ik het zonder gerechtelijke stappen het kan stoppen en zonder dat ik in een afkick klieniek moet wand dat is ook waar ik anders had moetten woonen mijn leven lang en waar ik nu woon die bergelijding steund het middelen gebruik wat ik nu met pijn in mijn hart onderga indd het is vechten tegen de bierkai
  HELP MIJ
  groeten jessica

 • matthijs

  geen een ziekte is ooit bewezen is overduidelijk

 • Henk

  Ik heb slechte en goede ervaringen met psychiaters/medicatie en verder zoekt iedereen het maar uit.

 • Tobías Meester

  Dag Jessica, Ik weet niet of ik je kan helpen. Ik begrijp wel heel goed je boosheid. De medicatie die je gebruikt zorgen er inderdaad voor dat je jaren eerder zult sterven, dan wanneer je het niet zou gebruiken. Ik kan het helaas niet mooier maken dan het is. Er is genoeg wetenschappelijk onderzoek gedaan dat deze middelen schadelijk zijn voor je lichaam en geest. Helaas wil de psychiatrie dit niet toegeven. Ik zou er op blijven aandringen dat je wilt stoppen met de medicatie. veel sterkte

Mogelijk interessante boeken

Psychiaters te koop? Collision Metanoia Afscheid van autisme en ADHD
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net