Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiatrie is corrupt en moet aan banden worden gelegd

Datum: 7 juli 2010, 01:49 ~ Bronnen: PubMed, PSY, UniMaas

Ik ben inmiddels ruim 4 jaar bezig geweest met het aan de kaak stellen van fraude en onmenselijke praktijken binnen de psychiatrie. In het begin was het zwaar: je ziet onrecht waar je graag een einde aan wil maken maar de samenleving wil niet weten wat er binnen de psychiatrie met mensen gebeurt. Het leek alsof psychiaters overal ‘ongezien’ mee weg konden komen en dat voelde slecht. Je staat voor een keuze: energie stoppen in ‘vechten tegen de bierkaai’ of investeren in iets waar je zelf iets aan hebt?

Psychiaters zondebok van de 21e eeuw

Na discussies op fora als PartyFlock waar serieus op de onderwerpen werd ingegaan vond ik de motivatie om mij serieuzer met het onderwerp bezig te gaan houden. Ik schreef op aanbeveling van een forumlid een brief naar Tweede Kamerleden en zij reageerden zonder uitzondering oprecht betrokken en gaven blijk dat men binnen de politiek de voor Nederland herkenbare normen en waarden erg belangrijk vindt.

De isoleercel praktijk werd in de jaren daarop uitgebreid aan de kaak gesteld in de media. Tweede Kamerleden spraken er publiekelijk schande van en stelden er kamervragen over. Onschuldige mensen worden door psychiaters tot jaren achtereen in een isoleercel opgesloten waar ze soms ook sterven. Hoe kun je zoiets doen als ‘arts’?

Het was het begin van een hervorming van het publieke beeld van de psychiatrie en men begon open te staan voor meer kritische berichtgeving over verschillende aspecten van de psychiatrie. Hoogleraren die voorheen niet gehoord werden of gemakkelijk ‘op de bank’ gezet konden worden hadden nu meer mogelijkheden om het publiek te bereiken en te informeren.

Als voorbeeld was er het stuk van prof. dr. Trudy Dehue en prof. dr. Kees van Grootheest in NRC Handelsblad over het feit dat antidepressiva extreem agressief gedrag veroorzaakt waardoor mensen sneller zelfmoord plegen en soms ook moorden begaan:

NRC Handelsblad: Pil tegen depressie kan leiden tot moord

Vele studies tonen aan dat antidepressiva de kans op zelfmoord doet toenemen, zie bijvoorbeeld Nu.nl en ScienceDaily hierover. Tientallen Nederlandse hoogleraren trekken aan de bel en sommigen mengen zich in rechtszaken waarin ze stellen dat antidepressiva de mogelijke oorzaak van een bloedbad kan zijn geweest. Weer andere studies stellen dat er fraude gaande is en dat antidepressiva niet effectiever werken ter vermindering van depressieve gevoelens dan een neppil, of althans bij zware depressie een ‘actieve placebo’. (zie PubMed)

Buiten alle ophef kun je ook zonder kennis van zaken wel begrijpen dat er iets niet klopt. Psychiaters stellen dat depressie een ‘ziekte’ is, een biochemisch onbalans in de hersenen waarvoor je een medicijn kunt gebruiken. Inmiddels schrijven ze aan meer dan 1 miljoen mensen in Nederland op die basis pillen voor. Dat gaat soms via de huisarts op basis van richtlijnen die zijn opgesteld door een psychiater.

Zouden al die mensen dezelfde hersenziekte hebben? En psychiaters kunnen de ziekte diagnosticeren met een vragenlijst? En is een vragenlijst een gedegen verantwoording voor hersenmedicatie?

Een normaal denkend mens weet dat psychiaters fraude plegen en dan vrees je het ergste voor al die mensen die nietsvermoedend de pillen slikken die ze (indirect) van een psychiater hebben gekregen. Want herinner bijvoorbeeld de isoleercel praktijk waarbij onschuldige meisjes van 22 jaar meer dan 6 maanden gevangen zitten in een isoleercel, soms met de dood als gevolg. Daar zijn psychiaters ook toe in staat.

En dan leidt mijn zoektocht vervolgens tot studies waaruit blijkt dat antidepressiva de reproductie remt door mannen onvruchtbaar te maken en genetische schade te veroorzaken in de foetus bij vrouwen. Dit blijkt uit verschillende onafhankelijke, soms ook Nederlandse, studies. Antidepressiva beschadigt het DNA in het sperma zodat 50% van de antidepressiva gebruikende mannen onvruchtbaar wordt en in andere gevallen de kans toeneemt dat kinderen worden geboren met aangeboren afwijkingen. In Amerika is inmiddels een eerste rechtszaak geweest die deze bijwerking heeft bevestigd.

Wanneer je weet dat een neppil net zo effectief werkt om de gevoelens te verminderen, zoals de artsenvereniging IOCOB recent benadrukte in een bericht waarin ze psychiaters van kwakzalverij beschuldigd hebben, dan weet je dat psychiaters kwaad in de zin hebben. De betreffende bijwerking kan geen toeval zijn want psychiaters wisten als eersten dat een neppil net zo effectief werkt (zie IOCOB). En toch schrijven ze antidepressiva voor die de kans op zelfmoord vergroot en DNA schade veroorzaakt in het sperma en de foetus, buiten nog andere nare bijwerkingen die ik hier nu niet zal noemen.

Het is een klein facet van de psychiatrie waarin het duidelijk is dat psychiaters als beroepsgroep fraude plegen. En je wil het zo graag stoppen in het belang van al die onwetende mensen die hun hersenpillen slikken door het bedrog van een psychiater.

Je wil ze duidelijk maken dat er geen bewijs is voor de hersenziekte en dat de kracht om te herstellen en om zich goed te voelen in hunzelf schuilt, want een neppil werkt immers net zo effectief. En hoeveel goeds het ze kan brengen als ze dat potentieel leren benutten.

Psychiaters helpen mensen niet echt. Ze maken misbruik van de problemen.

Antidepressiva is maar een klein onderdeel van de psychiatrie. Andere praktijken zijn nog veel schokkender, zoals bijvoorbeeld antipsychotica. De top 3 best verkochte antipsychotica in de wereld komt overeen met de top 3 dodelijkste antipsychotica (Seroquel, Risperdal en Zyprexa). De modernste antipsychotica zijn het meest dodelijk, dat bleek in een recente studie die is gepubliceerd in The Lancet. Gemiddeld verkort antipsychotica het leven van gebruikers met 25 tot 30 jaar. (zie The Independent: mentally ill killed by the drugs that are meant to help them).

Dit is een van de grootste schandalen binnen de psychiatrie. Prof. dr. Loren Mosher nam in 1998 ontslag als hoogleraar, directeur schizofrenie onderzoek bij het NIMH en als psychiater uit afkeer tegen de zwendel met antipsychotica. In studies, waaronder ook die van hem, blijkt dat patiënten meer kans hebben op herstel van de meest complexe psychische problemen (etiket psychose/schizofrenie) zonder behandeling. Tenminste 40% van de patiënten groeit binnen 2 tot 4 jaar over de problemen heen tegenover vrijwel geen kans op herstel en 25-30 jaar eerder sterven wanneer mensen antipsychotica krijgen voorgeschreven. Het chronische karakter wordt voornamelijk veroorzaakt door de psychiatrische behandeling.

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Bron: PubMed

Prof. dr. Loren Mosher bewees in zijn Soteria-studie dat er alternatieve behandelmethoden mogelijk zijn waarin 85-90% van de patiënten goed kan herstellen zonder gebruik van zware psychiatrische medicijnen.

Soteria werd door het gevestigde psychiatrische establishment verdrukt:

For over a decade Loren R Mosher, MD, held a central position in American psychiatric research.

He was the first Chief of the Center for Studies of Schizophrenia at the National Institute of Mental Health, 1969-1980. He founded the Schizophrenia Bulletin and for ten years he was its Editor-in-Chief. He led the Soteria Project.

The Soteria research demonstrated that there is a better way: A better way to treat schizophrenia and other psychoses that destroy the lives of so many young people. The Soteria research showed that the prevalent excessive destructive psychiatric drugging of all these young people is a huge and tragic mistake. The psychiatric establishment was offended. Prestige and Money won. Truth and Love lost.

The success of Soteria was the reason that Dr Mosher was forced to leave his key position in American psychiatry.

Hieruit blijkt wederom dat psychiaters fraude plegen. Er zijn niet-schadelijke alternatieven die mensen goed kunnen doen herstellen, tegen lagere kosten, en toch schrijven psychiaters steeds meer antipsychotica aan patiënten voor.

Prof. dr. Jim van Os stelt daarbij dat de diagnose op basis waarvan psychiaters de hersenmedicijnen voorschrijven wetenschappelijk ondeugdelijk is:

Vanuit de zaal kwam dan ook de oproep aan psychiaters om nu eens lef te tonen en eindelijk op te houden met patiënten als schizofreen te diagnosticeren. Discussievoorzitter en psychiater Jim van Os greep die kans aan om zijn stelling te poneren dat het wetenschappelijk gezien volstrekte onzin is om schizofrenie als een hersenziekte te beschouwen.

Bron: PSY

In een andere publicatie stelt hij dat de gebruikelijke psychiatrische behandeling meer kwaad dan goed doet:

In de VS, maar inmiddels ook hier, roeren de patiëntengroepen zich steeds luider, vertelt Van Os. “Want wat moet je met die diagnose? Stel dat je zoon dat van de dokter te horen krijgt. Een goede ouder zal zich verzetten, die kent het kind en zijn mogelijkheden, die weet dat er ook nog een andere identiteit is dan die van de zieke. Zo’n diagnose doet meer kwaad dan goed, het betekent een verwijzing naar de dagbehandeling en je beneemt er alle uitzicht op herstel mee. Terwijl dat wel mogelijk is, ook bij schizofrenie.

Cognitieve therapie, praten, dat helpt, vooral bij mensen die stemmen horen en daaraan denken te moeten gehoorzamen. Ze kunnen leren om de stemmen te negeren. Het probleem is dat de zorg daar niet op ingericht is. Wel op pillen, op medicatie, die is routinematig te verkrijgen.”

Bron: UniMaas

Er is dus geen verantwoording om mensen op grote schaal antipsychotica voor te schrijven, en ook dat feit komt naar voren in studies (Journal of Advanced Nursing: Geen wetenschap achter het onder dwang inspuiten van psychiatrische medicijnen) En toch doen psychiaters het, in de wetenschap dat ze mensen er chronisch ziek mee maken en het leven met 25-30 jaar verkorten. En ik weet zeker dat ze dat bewust doen omdat ik wel eens behandelend psychiaters als CC bijvoeg in mijn e-mail berichten aan patiënten waarin ik de behandelend psychiater beschuldig van fraude. Ik raad de patiënten vervolgens aan om te stoppen met het gebruik van antipsychotica (waarbij ik benadruk om dat te doen onder begeleiding van een arts in verband met de levensgevaarlijke afkickverschijnselen) en de psychiater houdt zich vervolgens stil.

Dat is in zekere zin het bewijs dat ze weten dat ze schuldig zijn want het is in Nederland strafbaar om mensen van noodzakelijk geachte medische hulp af te houden, met welke bedoeling dan ook. Wie zwijgt stemt toe. Psychiaters houden zich stil en investeren miljoenen aan belastinggeld om het publiek een ander beeld voor te houden c.q. te ‘bedriegen’ zoals de Reclame Code Commissie recent oordeelde over hun propaganda campagne www.1opde4.nl. Schrijnend was dat nog geen 3 maanden voordat ze die campagne startte een budgettaire maatregel was aangekondigd door minister Ab Klink en dat de psychiaters een rechtszaak tegen hem hadden aangespannen waarin ze aanvoerden dat de maatregel zou leiden tot slechtere kwaliteit zorg voor bestaande patiënten. Vervolgens nemen ze het bedrijf “Maximum Recruitment Advertising” in dienst om de drempel voor psychiatrische zorg te verlagen. Dat duidt allemaal weer in dezelfde richting: psychiaters plegen fraude.

Ik heb nog veel meer soortgelijke voorbeelden, zoals de ADHD epidemie dat volgens wetenschappers ook fraude is… Dat psychiaters fraude plegen is dus met zekerheid een feit. En dat is de reden dat ik er graag iets tegen wil ondernemen en er ook zeker van ben dat het een kwestie van tijd is voordat het beroep psychiater verdwijnt. Ik zie nu echter dat ondanks alle moeite van oprechte hoogleraren en wetenschappers men toch weer langzaam terugzakt in blind vertrouwen in de psychiatrie en dat alle moeite van hoogleraren die hun nek uitstaken mogelijk voor niets is geweest. Neem prof. dr. Flip Treffers die in een strijd verwikkeld raakte met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie toen hij stelde dat de vereniging fraude pleegde (PSY: “NVvP pleegt fraude, ik voel mij door mijn collega’s belazerd”).

Is al hun moeite in het belang van de toekomst van de mensheid en het welzijn van individuele groepen mensen voor niets geweest en winnen psychiaters het met marketing? Psychiaters hebben de tijd aan hun zijde, want door zich stil te houden en miljoenen in marketing te investeren verwordt de kritiek langzaam tot een schreeuw uit het verleden waarop psychiaters kunnen antwoorden: “er is inmiddels veel veranderd in de psychiatrie”. Er komt zo geen einde aan de praktijk die leidt tot de fraude, want psychiatrie is corrupt vanuit de kern. Er is eenvoudigweg geen bewijs voor de hersenstoornissen waarvoor psychiaters pillen voorschrijven, en daar begint de fraude al.

De menselijke geest is meer dan een product van een biochemisch proces in de hersenen want het fysieke kan niet aan de basis staan van zichzelf. Het is van essentieel belang dat we problemen met de geest op een juiste wijze leren overkomen want zonder problemen overwinnen is er geen vooruitgang. De psychiatrie is een blok aan het been voor de samenleving en moet dus koste wat kost vervangen worden door oprechte alternatieven.

Wat kan er nu gedaan worden om de psychiatrie te stoppen? Ik ben op zoek naar mogelijkheden om de fraude binnen de psychiatrie via juridische weg aan te pakken maar voor burgers blijkt er weinig voet aan de grond te zijn omdat het een zaak voor het OM zou zijn om een medische professie aan te klagen, wat zij volgens advocaten die ik heb gesproken niet zomaar zullen doen omdat het om een algemeen aanvaarde praktijk gaat.

Toch is het duidelijk dat aantoonbaar fraude wordt gepleegd door een beroepsgroep met schadelijke gevolgen voor de samenleving en dat dat niet ongestraft gelaten mag worden omdat de malafide praktijken – en alle schadelijke gevolgen van dien – dan zullen blijven terugkeren (zie Kijk 2009, De Pillen Maffia).

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
  • nfa

    Hallo..geinteresseert heb ik je artikel gelezen. Reden is dat ik van binnenuit met de psychiatrie te maken heb. Ik weet EXTREEM VEEL van wat er in de meest beruchste psychiatrie keten in Nederland gebeurt. Met name hoe zij aan clienten komen, en waarom zij deze met name dodelijke antipsychoticas geven aan veel mensen die niks , maar dan ook niks hebben. Naast dat het gaat om geld te verdienen, is dit de legale manier om mensen te doden.
    Ik zou graag met jouw in contact willen komen.

Mogelijk interessante boeken

Denken over geneeskunde Wie is van hout ... ADHD-medicatie Metanoia
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net