Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Hallucinaties bij ADHD medicijnen niet ongebruikelijk

Datum: 10 februari 2012, 07:45
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers

Hallucinaties door ADHD pillenHallucinaties bij de behandeling met behulp van medicijnen van kinderen met aandachtstekort en hyperactiviteitsyndroom (ADHD) komen vaker voor dan tot nu toe werd aangenomen (Pediatrics februari 2009, vol123:611). Bijna de helft van de gevallen van hallucinatie en andere de geest beïnvloedende effecten kwamen voor bij kinderen jonger dan elf jaar. In meer dan negen van de tien gevallen hadden die kinderen helemaal geen geschiedenis van psychiatrische aandoeningen.

Al eerder hadden de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteiten – Food and Drug Administration (FDA) – 850 aparte gevallen van hallucinaties bij kinderen die stimulerende middelen gebruikten om de ADHD te behandelen vastgesteld. Nu probeerden onderzoekers systematisch te kijken naar hoe vaak het dan voorkomt. Daarvoor gebruikten ze gegevens uit 49 correct uitgevoerde geneesmiddelenonderzoeken. Daaruit bleek dat het bij 1 tot 2 procent van de gebruikende kinderen voorkomt. Maar dat is een te lage inschatting omdat in die onderzoeken kinderen waarvan al bekend was dat ze last bijwerkingen hadden door ADHD medicijnen waren uitgesloten.

Het gaat om medicijnen als methylfenidaat, vooral bekend onder de merknaam Ritalin, maar ook verkrijgbaar als Methylfenidaat, Concerta of Equasym, en atomoxetine (Strattera). Om wat voor hallucinaties gaat het dan? Meestal hebben de kinderen het gevoel dat er insecten, slangen, wormen over de huid lopen. Kinderen vinden dat eng. Verschijnselen verdwenen meestal weer als met de behandeling gestopt werd.

De onderzoekers wijzen erop dat ze willen dat deze conclusies eraan bijdragen dat mensen zich bewust worden van de nadelen van deze middelen. Ze doen niet alleen maar goed. Het zijn en blijven medicijnen die op de hersenen werken. Ze moeten uitsluitend gebruikt worden als ze echt nodig zijn. En als ze gebruikt worden dan zijn ouders en artsen lang niet altijd op de hoogte waardoor de enge hallucinaties veroorzaakt worden.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2008-2009
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!