Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

GGZ Nederland spendeert 60.000 euro belastinggeld aan Volkskrant advertentie

Datum: 16 september 2009, 12:13

1 op de 4, valse propagandaSchaamteloos. Onfatsoenlijk. En onderwijl zeuren om de 120 milj. euro korting door Minister Klink die door GGZ Nederland zal worden verhaald op de kwaliteit zorg voor chronisch ziek (gemaakte) patiënten.

Maar ondertussen hebben ze nog wel 60.000 euro aan belastinggeld beschikbaar voor een paginagrote advertentie in de Volkskrant op Prinsjesdag om meer mensen de psychiatrie in te praten. En ze hebben blijkbaar eveneens nog veel meer belastinggeld beschikbaar voor een nationale propaganda campage onder de naam 1opde4.nl.

GGZ-Nederland propageert leugens in De Volkskrant

Geachte redactie,

logovolkskrantNaar aanleiding van de paginagrote advertentie van GGZ Nederland op de achterkant van de Volkskrant op Prinsjesdag heeft het NCRM (Nederland Comité voor de Rechten van de Mens, dat misstanden binnen de psychiatrie aan de kaak stelt en is opgericht vanuit de Scientology kerk) een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie omdat het in strijd is met de artikelen 11 en 16 van de Reclamecode.

“Niet alleen vinden wij het bespottelijk dat een overheidsinstelling als de GGZ bijna 60.000 euro uitgeeft aan gemeenschapsgeld om zichzelf te promoten in een krant terwijl zij door de Minister 120 miljoen gekort worden, maar de statements die zij in de advertentie maken kunnen niet door de beugel en zijn feitelijk niet juist”, aldus Michael Steentjes, woordvoerder van het NCRM.

In de advertentie die gisteren verscheen in De Volkskrant beweerd GGZ Nederland dat een op de vier Nederlanders te maken zou krijgen met een periode van psychische stoornissen in hun leven en in het verlengende hiervan beweerd zij dat driekwart van de patiënten die bij de GGZ aanklopten binnen een jaar weer genezen waren.

Omdat het NCRM talloze klachten krijgt over de misstanden binnen de psychiatrie lijkt deze peper dure promotieactie een “beetje” te rooskleurig. Dat bleek ook wel omdat bij navraag bij de woordvoerder van GGZ Nederland het NCRM te horen kreeg “dat zij het Trimbos Instituut maar moest bellen want daar kwam deze conclusies vandaan.”
Toen het NCRM daarop naar het Trimbos Instituut belde en er vervolgens op wees dat vooral psychiaters zelf toegeven nog nooit iemand genezen te hebben en dat er in Nederland bijvoorbeeld 800.000 medicijnverslaafden zijn, antwoordde Mevrouw Heuving van het Trimbos Instituut: “Ik ben het weliswaar met de actie van GGZ Nederland eens, maar ik had het zelf zo niet gezegd”.

Na bestudering van de verkregen rapporten (zie bijlage) kan het NCRM nergens het gegeven traceren dat GGZ Nederland driekwart van de mensen weet te genezen!

“De zoveelste leugen die een grote overheidsinstantie de wereld in slingerd. Deze leugenachtige propaganda geeft de mensen valse hoop en is er alleen maar op gericht om de banenmachine binnen de GGZ aan de gang te houden. In de twee verkregen rapporten waaruit de zogenaamde reclame-conclusie wordt getrokken wordt niet eens gesproken over genezing. Er wordt hier zelfs aan voorbijgegaan!

De GGZ blijkt het nu net zo aan te pakken als de verfoeide methodes van de farmaceutische industrie: Ziekten promoten en dan vervolgens een schijnoplossing bieden”, aldus Steentjes

Al twee jaar probeert het NCRM de levensgevaarlijke bijwerkingen van het ADHD medicijn Strattera boven tafel te krijgen dat in Nederland aan ongeveer tienduizend kinderen gegeven word. Maar producent Lilly heeft met een juridische truc de boel totaal afgedekt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) doet er helemaal niets aan en helpt mee om de levensgevaarlijk bijwerkingen zoals zelfmoorden en zinloos geweld onder kinderen onder de pet te houden.

Het NCRM gaat ervan uit dat de GGZ door de Reclame Code Commissie aangepakt wordt.
Om de misstanden binnen de psychiatrie en de GGZ aan de kaak te stellen opent het NCRM op 5 oktober een tentoonstelling in Amsterdam getiteld: ” psychiatrie een industrie des doods?”
 
Vriendelijke groet.

M.Steentjes, woordvoerder NCRM. Telnr.06-21964248

Bijlagen

Zie ook:

 

Mogelijk interessante boeken

Slikken Metanoia De depressie-epidemie Mad in America
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!