Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

GGZ-Nederland: “Jeugdzorg onnodige omweg, kinderen direct naar psychiater”

Datum: 4 november 2009, 22:32 ~ Bron: PSY

ggz nederland ruikt geldPsychiaters verbonden aan GGZ Nederland, de organisatie die o.a. in een heftige strijd verwikkeld is met minister Ab Klink van Volksgezondheid om een korting op de psychiatrie á 120 miljoen euro en het aan banden leggen van de financiële middelen voor de behandeling van wetenschappelijk dubieuze psychiatrische etiketten bij kinderen, zoals ADHD (zie dit artikel), bepleiten dat kinderen met problemen voortaan zonder tussenkomst van een Jeugdzorg Bureau direct doorstromen naar een psychiater, voor het bepalen van de gepaste psychiatrische behandeling.

Het is de vraag of de Tweede Kamer blij zal zijn met dit voorstel.

Veel van de kinderen die door psychiaters van labels als ADHD, PDD-NOS of een andere gedragsstoornis worden voorzien, komen namelijk terecht op het speciaal onderwijs. Dit fungeert vaak als een glijbaan naar een levenslange arbeidsongeschiktheidsuitkering, de Wajong, en additionele sociale zorg zoals het PGB budget. Gevreesd wordt voor een nieuw AOW-debâcle.

In vragen aan minister André Rouvoet (ChristenUnie) voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap riep D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya het kabinet onlangs nog op om deze problemen serieuzer te nemen. D66 werd gesteund door een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks, CDA en de SGP. (zie Elsevier)

Koser Kaya:

Het lijkt erop dat de diagnose van een lichte psychiatrische aandoening erger is dan de kwaal. Een diagnose zou de eerste stap naar hulp moeten zijn, maar het lijkt de eerste stap naar een leven met weinig kansen en veel werkloosheid.’

Alle zorg voor kinderen die verschillende soorten hulp nodig hebben, moet volgens GGZ Nederland voortaan betaald worden uit de zorgverzekeringswet. Zo wil GGZ Nederland het ingewikkelde stelsel van jeugdzorg vereenvoudigen.

‘Bureau Jeugdzorg is onnodige omweg’, kinderen kunnen direct door naar de psychiater.

Uit de evaluatie van Wet op de Jeugdzorg, die minister Rouvoet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de vijf jaar oude wet veel problemen in de jeugdzorg niet heeft opgelost. Omdat er geen centrale toegang tot de jeugdzorg is gerealiseerd en de verschillende financieringsstromen zijn blijven bestaan is er van een integrale aanpak nauwelijks sprake. Er wordt te weinig samengewerkt, kinderen moeten verschillende diagnosticerings trajecten doorlopen, en door de wachtlijsten krijgen ze niet op tijd de juiste psychiatrische hulp.

Financieringsstromen

Het bestaan van de verschillende financieringsstromen is volgens GGZ Nederland vooral funest voor kinderen die op meerdere terreinen hulp nodig hebben. Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland:

‘Voor kinderen met enkelvoudige problemen is de zorg goed geregeld. Maar heeft een kind én adhd én een lichtverstandelijke handicap én zijn er opvoedingsproblemen, dan gaat het mis. Psychiatrische behandeling van adhd moet dan betaald worden door de zorgverzekering, de lichtverstandelijke handicap door de Awbz en ouderbegeleiding door de provinciale jeugdzorg. Er ontstaan samenwerkingsproblemen en men schuift verantwoordelijkheden naar elkaar door.’

Meer geld voor psychiaters

Die problemen zijn te voorkomen, denkt Barth.

‘Door in dit soort gevallen de financieringsstromen te bundelen en onder te brengen bij de zorgverzekeringswet. Dan zijn er meer prikkels om met elkaar samenhangende hulp te ontwikkelen en uit te voeren.’

Daarnaast moeten Bureaus Jeugdzorg niet meer indiceren voor de jeugd-ggz, vindt GGZ Nederland. Voorzitter Barth:

‘Voor de jeugd-ggz is Bureau Jeugdzorg een onnodige omweg en die geen enkele meerwaarde heeft. Het geeft alleen een indicatie af voor dat ene moment. Maar vaak genoeg hebben kinderen in de loop van de behandeling andere hulp nodig. Dan moet daarvoor weer opnieuw een indicatie aangevraagd worden bij het Bureau Jeugdzorg. Dat kost onnodig tijd en energie.’

Psychiaters bepalen gang van zaken

Volgens Barth moeten zorgverleners zelf bepalen of en welke ggz-hulp nodig is.

‘Dan is er veel meer flexibiliteit mogelijk. Een professional uit de lvg-sector kan dan bijvoorbeeld direct een kind naar de jeugd-ggz sturen. Maar ook zouden de Centra voor Jeugd en Gezin of Zorg Advies Teams op scholen kinderen via de huisarts naar de jeugd-ggz kunnen verwijzen.’

De alsmaar groeiende vraag naar jeugdzorg, en met name jeugd-ggz, moet volgens GGZ Nederland geremd worden door versterking van het gemeentelijke preventieve jeugdbeleid. Barth:

‘De samenwerking van ggz-instellingen met de Centra voor Jeugd en Gezin en de Zorg Avies Teams moet de komende jaren worden uitgebreid.’

Maar minstens zo belangrijk is volgens GGZ Nederland de aanpak van het drank- en drugsgebruik onder jongeren.

‘Heel veel meervoudige problematiek ontstaat als gevolg van middelengebruik. Als een jongere een psychische stoornis heeft en hij raakt ook nog eens verslaafd, dan ontstaan enorme problemen. Wil de overheid echt iets doen aan de groeiende hulpvraag dan zal ze veel meer energie moeten steken in het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren’, aldus voorzitter Barth. (MvR)

Bron: PSY

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Wat je niet verteld is... Afscheid van autisme en ADHD
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net