Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Genetisch onderzoek ADHD is oplichterij

Datum: 5 januari 2012, 20:40 ~ Bron: Speed Up & Sit Stil

De heilige graal van veel voorstanders van ADHD is het ontdekken van een ‘genetische verband’. De logica daarachter is dat ze geloven dat wanneer ze een genetisch verband vinden dat dat ADHD als een ziekte kwalificeert.

Tot op heden is er echter geen verband gevonden, ondanks valse propaganda in de media.

We hebben tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs voor ofwel de oorzaak of de fysiologie voor geen van elke psychiatrische diagnose.

Elk geval waarin een hersenstoornis gevonden zou zijn, bleek vals te zijn. Geen enkele claim voor genen die bepaalde psychiatrische condities zouden veroorzaken heeft de tands des tijd doorstaan. Ondanks de populaire valselijke propaganda.

Prof. Dr. Joseph Glenmullen, M.D.

In september 2010 berichtte grote kranten in de wereld dat een Britse psychiater had bewezen dat er een genetisch verband was gevonden voor ADHD. De psychiater die het onderzoek leidde, Cardiff University Professor Anita Thapar, beweerde in de kranten ‘nu kunnen we met zekerheid zeggen dat ADHD een genetische ziekte is’[1]

Achteraf bleek dat het onderzoek niet deugde. Op de eerste plaats was er geen genetische basis voor ADHD vastgesteld, en ten tweede, als men al een genetisch verband zou hebben gevonden dan zou dat enkel kwalificeren als ‘genetisch verschil’ en niet als ‘genetische ziekte’.

Zwakbegaafde kinderen gebruikt als ADHD kinderen

De studie waarmee psychiater Thapar beweerde te hebben aangetoond dat ADHD een genetische ziekte is vergeleek de genetische code van 366 kinderen met de diagnose ADHD met dat van 1047 kinderen zonder de diagnose. Zij ontdekten dat 13,9% (51) van de kinderen in de ADHD-groep korte lengten van hun genetische code hadden die ofwel gedupliceerd waren of ontbraken. Dit in vergelijking met 7,4% (78) van de kinderen zonder de diagnose. In andere woorden, een groot deel van de kinderen met de diagnose ADHD (86%) hadden de  ‘ADHD-genen’ niet en sommige kinderen zonder de diagnose hadden de genen wel.

Al is het verschil van 13,9% ten opzichte van 7,4% al dubieus, er blijkt ook een groot verschil te zijn in het gemiddelde IQ van de twee groepen. Het gemiddelde IQ van de 366 kinderen met de diagnose ADHD was 86, dat is 14 punten lager dan het gemiddelde van 100. Terwijl het IQ van de 1047 kinderen zonder de diagnose niet was gespecificeerd, ervan uitgaande dat zij overeenkomen met de algemene populatie (gemiddeld IQ van 100).

Verder, wanneer 33 ernstig  zwakbegaafde kinderen van de ADHD groep (IQ lager dan 70) waren verwijderd in het onderzoek, hadden nog maar 11% van de 333 kinderen met de diagnose ADHD de vermeende ADHD genen. Zelfs met de ernstig zwakbegaafde kinderen uit de groep verwijderd was het gemiddelde IQ van de 333 overgebleven kinderen nog steeds 89, significant lager dan de controle groep (gemiddeld 100).[4]

De resultaten duiden eerder op een link tussen de gevonden genetische abnormaliteit en zwakbegaafdheid dan ADHD gedrag bij kinderen. En dat beamen de auteurs van de studie ook maar toch verdedigden zij hun vondst wanneer de zeer ernstig zwakbegaafde kinderen uit het onderzoek waren weggelaten.

Genetisch verschil is geen genetische ziekte

Verschillende wetenschappers, waaronder de Amerikaanse neuroloog Fred Baughman, menen dat ADHD fraude is omdat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor een genetisch of fysiologisch verschil die de primaire kenmerken zijn van een ziekte.[7] Zelfs als een genetisch verband zou worden gevonden tussen kinderen met de diagnose ADHD en kinderen zonder de diagnose dan duidt dat enkel op een genetisch verschil en niet op een genetische ziekte. Daarbij blijken ADHD medicijnen chromosomale schade te kunnen veroorzaken waardoor genetische veranderingen ontstaan zodat een gevonden genetisch verband door de medicijnen kan zijn veroorzaakt. (bron)

ADHD is enkel een losse verzameling van gedragskenmerken, waarbij kinderen worden gediagnosticeerd als ze minder attentievol en/of meer impulsief/hyperactief zijn dan leeftijdsgenoten. Het vinden van een genetisch verband zou dus betekenen dat men een genetisch verband vindt voor minder anttentievol en/of impulsief/hyperactief gedrag. En ook al is het redelijk om te veronderstellen dat gedrag een fysiologisch component bevat, beweren dat ADHD een genetisch verschil is is van een geheel andere orde dan beweren dat het een genetische ziekte is.

In 2005 schreef Queensland psycholoog Dr. Bob Jacobs:

“Zelfs als onderzoekers een consisent genetisch verschil vinden tussen kinderen die zich op een bepaalde manier gedragen (ADHD) en kinderen die dat niet doen, en zelfs als ze op de een of andere manier konden bewijzen dat de verschillen het gedrag veroorzaken, dan is er geen enkele reden om te geloven in een ziekte. Er kunnen psychologische verschillen bestaan tussen mensen die rechts en linkshandig zijn, of mensen die de kleur rood boven blauw prefereren. Maar het maakt een groep niet ‘ziek’. We weten dat mensen individuele fysieke verschillen hebben, maar het is misdadige grond om te beweren dat die verschillen een ziekte zijn, enkel omdat ze een minderheid zijn, of omdat ze problemen veroorzaken bij het aanpassen aan de structuur van de samenleving zoals scholen..’[9]

Valse propaganda

De valse propaganda van psychiater Thapar’s (et al) en zijn ondeugdelijke studie is typisch voor honderden soortgelijke verhalen waarbij in grote media wordt geclaimed genetische verbanden te hebben gevonden terwijl achteraf blijkt dat er niets van waar is.

Toen een recente studie alle kandidaat genen voor schizofrenie onder de loep nam bleek dat er geen enkel verband bestond tussen die genen. Prof. dr. Mary Boyle zegt er het volgende over.

“De reden dat deze nieuwste studie geen bewijs voor een gen vond is omdat zulke genen niet bestaan,” zegt Jay Joseph, auteur van “The Missing Gene: Psychiatry, Heredity, and the Fruitless Search for Genes.”

“Meer dan 25 jaar heeft de psychiatrie gezocht naar een schizofrenie gen” zegt hij. ”Ze blijven falen.”

“Onderzoek heeft nog nooit een link tussen genen en schizofrenie aangetoond” zegt prof. dr. Mary Boyle, emeritus hoogleraar klinische psychologie aan de University of East Londen. “Er is ongelooflijk veel tijd en geld gespendeerd. Desondanks is er helemaal niets uit voortgekomen. Indien psychiaters door willen gaan met dit type onderzoek dan wens ik ze succes. Maar mijn verontrusting is dat ze veel belastinggeld ontvangen voor hun onderzoek.”

(bron)

Bron: Speed Up & Sit Stil


[1] ‘Study finds genetic link to ADHD’ ABC Online News, 30 September 2010 <http://www.abc.net.au/news/stories/2010/09/30/3026236.htm>

[2] Williams, Dr N.M. &  Thapar, Prof. A. (et al) ‘Rare chromosomal deletions and duplications in attention-deficit hyperactivity disorder: a genome-wide analysis’, The Lancet Vol376:9750, 30 September 2010 <http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61109-9/abstractOriginal Text>

[3] Williams, Dr N.M. &  Thapar, Prof. A. (et al) ‘Rare chromosomal deletions and duplications in attention-deficit hyperactivity disorder: a genome-wide analysis’, The Lancet Vol376:9750, 30 September 2010 <http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61109-9/abstract>

[4] Note: Whilst there is considerable anecdotal evidence of bright but under-stimulated and bored children being diagnosed with ADHD it could be for the geographical population of this study that having a low IQ increases a child’s chances of being diagnosed with ADHD.

[5] Williams, Dr N.M. &  Thapar, Prof. A. (et al) ‘Structural variations in attention-deficit hyperactivity disorder — Authors’ reply’, The Lancet, Vol377:9763, 29 January 2011 <http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60121-9/fulltext>, p.378outline goes here

[6] Williams, Dr N.M. &  Thapar, Prof. A. (et al) ‘Structural variations in attention-deficit hyperactivity disorder — Authors’ reply’, The Lancet, Vol377:9763, 29 January 2011 <http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60121-9/fulltext>, p.378

[7] see Dr Baughman’s website www.adhdfraud.org

[8] ‘Drug Updates: ADHD Drug Methylphenidate Linked to Chromosomal Changes’ Play Attention  <http://playattention.com/attention-deficit/articles/drug-updates-adhd-drug-methylphenidate-linked-to-chromosomal-changes/>

[9] Jacobs, Dr B. ‘Being an Educated Consumer of ‘ADHD’ Research’, Youth Affairs Network of Queensland, 2005.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Nieuwe wegen voor de geneeskunde Hoezo ADHD? Uw brein als medicijn
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net