Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

ADHD medicatie veroorzaakt kanker (leverkanker)

Datum: 3 december 2009, 15:43 ~ Bronnen: NIH.gov, Fox News

Reeds eerder hebben we bericht over het feit dat ADHD medicijnen kankerverwekkend zijn, en wij baseerden dit bericht toen op een waarschuwing door het Cancer Prevention Coalition, een grote en betrouwbare internationale organisatie.

Zie: http://www.preventcancer.com/patients/children/ritalin.htm

In deze waarschuwing wordt een studie aangehaald die werd uitgevoerd door het National Toxicology Program.

Bron: NIH.gov

National Toxicology Program

National Toxicology Program

In het artikel gaven we reeds met bronnen aan dat de psychiatrie probeert om het risico op kanker te bagatelliseren, maar de aard van het negeren strekt zich zoals blijkt verder dan ontkenning door individuele psychiaters. Er zijn namelijk officiële beloften gedaan dat ouders over de mogelijke bijwerking geïnformeerd zouden worden via de bijsluiter.

Het volgende bericht kreeg ik doorgestuurd van een bezorgde ouder die zich in de materie heeft verdiept. Hij verdient de lof om de moeite te hebben ondernomen om het bewijsmateriaal op te sporen, en het in begrijpelijke context beschikbaar te maken.

CNN: Ritalin veroorzaakt kanker

http://articles.cnn.com/1997-08-20/health/9601_ritalin_1_ritalin-hyperactive-children-stephen-garber

Hier volgt het bericht!

~ E-mail bericht ~

Het onderzoek om te kijken of ritalin kanker zou kunnen veroorzaken bij ratten en muizen werd uitgevoerd door “the National Toxicology Program; (In het Nederlands Het Nationaal Toxicologisch Programma)

Het Nationaal Toxicologisch Programma valt onder het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid.

Naar mijn mening weet bijna niemand iets van dit onderzoek en dat kan niet de bedoeling zijn als het door een overheidsinstantie werd uitgevoerd.

Voor zover ik het heb kunnen traceren was het de bedoeling om de resultaten van dit onderzoek in de Amerikaanse Ritalin bijsluiter op te nemen, dit is echter nooit gebeurd, toen niet en nu nog steeds niet.

(Wat natuurlijk logisch is omdat ouders hun kinderen dan weg zouden houden van Ritalin,)

Maar goed.

Hier heb je in ieder geval de resultaten van dat onderzoek zoals je ze zelf kan nalezen op:

http://ntp.niehs.nih.gov/?objectid=070A08B2-F676-E37A-F6C5551ECF1D86A1

…CONCLUSIONS

Under the conditions of these 2-year feed studies, there was no evidence of carcinogenic activity of methylphenidate hydrochloride in male or female F344/ N rats.

M.a.w De 344 Ratten die voor dit onderzoek werden gebruikt hadden na twee jaar geen Kanker ontwikkeld.

De conclusies gaan verder:

There was some evidence of carcinogenic activity of methylphenidate hydrochloride in male and female mice based on the occurrence of hepatocellular neoplasms.

Volwassen muizen kregen wel degelijk kanker van ritalin.

Misschien vraag je je af wat men met “some evidence” bedoelt?

Op: http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm?objectid=07027D0E-E5CB-050E-027371D9CC0AAACF

Verklaart men het een en ander:

Er zijn vier klassen van bewijs.

1) Clear Evidence of Carcinogenic Activity

Oftewel: Duidelijk bewijs dat een stof kanker veroorzaakt bij muizen of ratten.

Hiervan is sprake wanneer men kan vaststellen op welke dosis een stof kankerverwekkend wordt.

2) Some Evidence of Carcinogenic Activity

Oftewel: Er zijn indicaties dat een stof kanker veroorzaakt.

****dit is de klasse waar methylphenidaat onder valt

Hierbij heeft men kunnen vaststellen dat een stof kanker heeft veroorzaakt maar men heeft niet kunnen vaststellen op welke dosering de stof kankerverwekkend wordt.

3) Equivocal Evidence of Carcinogenic Activity

Twijfelachtig bewijs dat een stof kanker verzaakt.

En tenslotte

4) No Evidence of Carcinogenic Activity

Geen bewijs dat een stof kanker veroorzaakt.

(En dit is de klasse waarin een middel dat aan 10% van alle kinderen in Nederland gegeven wordt hoort te zitten als je het mij vraagt, maar goed)

Hierbeneden heb je de oorspronkelijke tekst uit het engels.

——————————————————————————————————————————————

1) Clear Evidence of Carcinogenic Activity is demonstrated by studies that are interpreted as showing a dose-related (i) increase of malignant neoplasms, (ii) increase of a combination of malignant and benign neoplasms, or (iii) marked increase of benign neoplasms if there is an indication from this or other studies of the ability of such tumors to progress to malignancy.

2) Some Evidence of Carcinogenic Activity is demonstrated by studies that are interpreted as showing a chemical-related increased incidence of neoplasms (malignant, benign, or combined) in which the strength of the response is less than that required for clear evidence.

Met andere woorden: de reden dat Ritalin kanker in muizen veroorzaakte kwam door de stof Methylphenidaat.

Equivocal Evidence of Carcinogenic Activity is demonstrated by studies that are interpreted as showing a marginal increase of neoplasms that may be chemically related.

No Evidence of Carcinogenic Activity is demonstrated by studies that are interpreted as showing no chemical-related increases in malignant or benign neoplasms.

Inadequate Study of Carcinogenic Activity is demonstrated by studies that because of major qualitative or quantitative limitations cannot be interpreted as valid for showing either the presence or absence of carcinogenic activity.

————————————————————————————————–

Op de volgende website kan je zien dat deze muizen voornamelijk lever tumoren en andere zeer kwaadaardige kankersoorten kregen.

Zie: http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm?objectid=037F4326-C811-0BBC-1924468846EF59A6

Kijk rechtsonderaan op Pagina 44 van het document:

Lymphoma Malignant Mixed = 14 Oftewel; 14 van de 70 vrouwelijke muizen (20%) kregen na 2 jaar verschillende vormen van kanker aan het lymfestelsel.

Pagina 70 rechtsonderaan: 15 van de 70 mannelijke muizen (21%) krijgent na 2 jaar Ritalin gebruik Hepatocellular Carcinoma, oftewel dodelijke leverkanker. Deze bevindingen zijn nooit in de bijsluiter opgenomen zoals afgesproken was.

-De vrouwelijke muizen kregen ook leverkanker (+- 15%)

Dus dit was de conclusie van dit tweejarig onderzoek dat tussen 1993 en 1995 door een Amerikaans overheidsorgaan werd uitgevoerd.

————————————————————————————————————————

Hierna heb ik dit verder onderzocht om te kijken of er gegevens bekend waren of Ritalin ook kanker bij mensen kon veroorzaken en stuitte hierbij op een klein onderzoek uit 2005 waaraan 12 kinderen deelnamen.

Eerst het nieuws artikel:
http://www.foxnews.com/story/0,2933,149128,00.html

Het nieuws artikel van Foxnews vind ik wel interessant omdat het over een onderzoek aan 12 kinderen ritalin gegeven wordt, na 3 maanden wordt er beschadiging aan de chromosomen wordt geconstateerd bij alle 12 kinderen.

Beschadiging aan chromosomen draagt volgens dit nieuwsartikel bij aan een verhoogde kans op het krijgen van kanker later in het leven.

Verder wordt er een interessante discussie gevoerd; aan de ene kant heb je de onderzoekers van deze studie die beweren wat ik hierboven heb opgeschreven, en aan de andere kant heb je onderzoekers die beweren dat chromosomen zichzelf altijd herstellen van beschadiging zodra de behandeling met Ritalin gestaakt wordt.
**De enige vraag die ik zelf kan bedenken is dat niemand een antwoord geeft hoe dat herstel zich na 3, 5 of 8 jaar ritalin gebruik volstrekt, en of langdurig Ritalin gebruik geen afbreuk doet aan dit het natuurlijk herstel van chromosomen.

Ook in dit artikel wordt gesteld dat er grootschaliger onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven over een mogelijk causaal verband tussen Ritalin en kanker, dit was in 2005, we leven inmiddels in 2009.

Zou het niet eens tijd worden om hier eens een grootschalig onderzoek naar te doen?

Zodat we dit absoluut zeker kunnen weten?

Wist je dat Ritalin tussen 1970 en 1980 aan zo’n 150.000 Amerikaanse kinderen is gegeven voor wat men toentertijd “Minimal Brain Dysfunction” noemde?

Dit is eigenlijk de voorloper van ADHD.

Zo staat het althans in de herziene Amerikaanse Ritalin bijsluiter.

Als we echt zouden willen weten of Ritalin nu wel of niet kanker veroorzaakt bij mensen dan zouden we eens moeten kijken wat er van die kinderen terecht is gekomen.

Maar goed. We gaan weer terug naar het Foxnews artikel.

Je kan het hele artikel lezen op:
http://www.foxnews.com/story/0,2933,149128,00.html

Ik heb bijna een hele middag gespendeerd om de studie waarop het nieuwsartikel van Foxnews gebaseerd is te achterhalen.

Op de officiële site lukte dat maar niet. Uiteindelijk heb ik de studie wel gevonden.

Hier is de link: http://psychrights.org/Drugs/cytogenetic-Ritalin.pdf

Het is een PDF bestand dus je kunt het downloaden en uitprinten.

De studie is in 2005 uitgegeven door Elsevier.

Hier zijn nog een keer alle links.

  1. CNN over ritalin en kanker bij muizen na een tweejarig onderzoek: http://www.youtube.com/watch?v=yK3fHK5vJGQ
  2. Het tweejarig onderzoek zelf. Kanker bij muizen door toediening van Ritalin, zoals dat in 1995 werd vastgesteld door Het Nationaal Toxicologisch Programma dat een onderdeel is van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid.
  3. Foxnews: veroorzaakt Ritalin Kanker bij Kinderen?
    http://www.foxnews.com/story/0,2933,149128,00.html
  4. Het onderzoek waarop het artikel van Foxnews gebaseerd is: beschadiging van chromosomen bij kinderen na 3 maanden Ritalin gebruik.Dit artikel werd in 2005 uitgegeven door elsevier.
    http://psychrights.org/Drugs/cytogenetic-Ritalin.pdfDit onderzoek in een kanker instituut gedaan.

—————————————————————————————————————–

In alle twee de studies die ik hier aanreik wordt er duidelijk gesteld dat er een grootschalig onderzoek moet komen om te kijken of er een causaal verband is tussen Ritalin en kanker.

En nogmaals: De bevindingen van het onderzoek uit 1995 hadden in de Amerikaanse bijsluiter opgenomen moeten worden. Dat was de bedoeling van dat onderzoek. En dat is waarom de Amerikaanse overheid dat onderzoek liet doen.

Maar dat is (natuurlijk) nooit gebeurd en dat is waarom het dus ook nooit in de Nederlandse Ritalin bijsluiter is opgenomen..

Aangezien dit grootschalig onderzoek al meer dan 14 jaar op zich laat wachten, gaan we alleen weten of Ritalin kanker bij mensen veroorzaakt als we doorgaan met het verstekken van Ritalin aan kinderen en dan af te wachten of deze kinderen tegen hun 30ste of 40ste veel vaker kanker zullen krijgen dan kinderen die nooit Ritalin hebben gehad.

Dat is op dit moment de enige manier waarop we hier achter gaan komen, voor zover ik kan oordelen.

In dat verband is de verstrekking van ritalin dus een experiment waarvan we de uitslag op dit moment nog niet weten.

Bron: Fox News

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! ADHD-medicatie Top 100 van meest gebruikte medicijnen Afscheid van autisme en ADHD
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!