Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Gelderland stopt met isoleercel in 2010

Datum: 25 augustus 2008, 19:35

ARNHEM – De iscoleercellen hebben hun langste tijd gehad bij de Gelderse Roos, hulpverleningsorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland.

“Wij willen vanaf 2010 stoppen met het separeren van patiënten. We lopen daarmee voorop in Nederland. Want dit gebeurt nog veel”, beweert Chrit van Ewijk, directeur bedrijfsvoering van de locatie Arnhem van de Gelderse Roos.

Isoleercel - Separeercel

Isoleercel - Separeercel

In een isoleercel worden mensen die als gevolg van hun psychiatrische stoornis verondersteld een gevaar zijn voor hun omgeving of zichzelf gedurenden dagen tot zelfs vele maanden achtereen volledig afgezonderd. Dat gebeurt in een met een dikke kluisdeur afgesloten kale cel waarin niets aanwezig is waarmee een patiënt zichzelf iets kan aan doen. Personeel bemoeit zich niet met de celbewoner en er zijn excessen bekend waarbij patiënten meer dan een half jaar onafgebroken in een isoleercel opgesloten hebben gezeten omdat ze zich bleven verzetten tegen de behandeling.

Arnhem heeft de separeercel afgezworen.

“Wat ons betreft, wordt de isoleercel niet meer gebruikt. Wij vinden het onmenselijk mensen en zelfs kinderen in hun eentje volledig af te zonderen van de buitenwereld. Patiënten ervaren het verblijf erin altijd als zeer traumatisch. Zeker als ze enkele maanden in zo’n cel hebben doorgebracht”, zegt Van Ewijk.

Op de gesloten afdeling in Arnhem is een deel ingeruimd voor mensen die ‘gekalmeerd’ moeten worden. Tegenover de isoleercel bevindt zich de intensive-care kamer. Het is een wat vriendelijker ogende ruimte dan de kale separeercel. Ze kunnen er een beroep doen op een medewerker die hiervoor speciaal getraind is. Aangrenzend aan de ic-ruimte bevindt zich een een soort huiskamer voor mensen die extra aandacht nodig hebben.

 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Collision Slikken Toxic Psychiatry
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!