Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Vergeldende strafrechtelijke vervolging en "vrije wil"

Er is een groeiende beweging die gelooft dat menselijk gedrag kan worden gereduceerd tot chemie in de hersenen en dat er geen vrije wil of schuld is. Volgens deze beweging zou het strafrecht idealiter vervangen moeten worden door preventieve psychiatrische behandeling.

Wat zou er gebeuren als mensen gaan geloven dat er geen schuld is en dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor misdaad, en dat criminelen in plaats daarvan psychiatrische zorg moeten ontvangen?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Groot onderzoek: Geen verband diagnose schizofrenie en crimineel gedrag

Datum: 23 oktober 2012, 20:36 ~ Bron: Journal of the American Medical Association

Door stigmatisering van de psychiatrie is het idee ontstaan dat mensen met de diagnose schizofrenie (de meest ernstige psychische problemen) gevaarlijker zijn dan ‘gewone’ mensen. Een grote studie gepubliceerd in Journal of the American Medical Association toont echter dat mensen met de diagnose schizofrenie statistisch gezien amper gevaarlijker zijn dan ‘gewone’ mensen.

Misdaad heeft dus niets te maken met de diagnose schizofrenie.

Geen link crimineel gedrag en schizofrenie

Britse en Zweedse onderzoekers vergeleken het gedrag van 8.000 mensen met de psychiatrische diagnose schizofrenie met dat van 80.000 ‘normale’ mensen en met dat van 8.000 broers en zussen van de mensen met de diagnose. Ze analyseerden van de drie groepen dertig jaar ziekenhuisopnames en veroordelingen wegens crimineel gedrag. Onder crimineel gedrag verstaan de onderzoekers moord, aanranding, overvallen, brandstichting, seksuele misdaden, illegale dreigementen en intimidatie.

Mensen met de diagnose schizofrenie bleken in vergelijking met de ‘normale’ groep twee keer zo vaak te zijn veroordeeld, vergeleken met hun broers en zussen 1,6 keer zo vaak. Interessant wordt het echter als we kijken naar het drugs- en alcohol misbruik. Mensen met de diagnose schizofrenie die ernstige alcohol of drugsproblemen hadden vertoonden vier keer zo vaak crimineel gedrag dan de ‘normale’ personen. Dat betekent dat het risico op crimineel gedrag bij de mensen met de diagnose schizofrenie die dergelijke drank of drugsproblemen niet hebben, amper 1,2 keer zo hoog is als normaal.

Volgens forensisch psychiater dr. Seena Fazel die het onderzoek leidde, heeft dat voor de laatste groep belangrijke gevolgen. Omdat het risico op gewelddelicten niet groot is, pleit ze ervoor om hen sneller uit psychiatrische inrichtingen te ontslaan en opnieuw in de maatschappij te laten integreren.

Hun drinkende of drugs misbruikende lotgenoten moeten beter met hun verslavingsproblematiek worden geholpen.

Oxford Journal: Small risk of violence in schizophrenia unless drugs and alcohol are involved
http://www.ox.ac.uk/media/news_releases_for_journalists/090520.html

.

Bron: Journal of the American Medical Association (stuk in EOS Magazine juli/augustus 2009, p.25).

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Nieuwe wegen voor de geneeskunde Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afwijkend En Toch Zo Gewoon Met gezond verstand
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!