Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Geen geaardheid maar aardigheid

Datum: 7 september 2009, 08:42
Tekst gepubliceerd 7 september 2009. Copyright © prof. dr. Wim J. van der Steen. Plaatsing van de tekst door derden in enig ander medium is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Weergave van kleine gedeelten of van de kern van de inhoud is toegestaan, mits de bron (auteur, titel, gegevens website, datum) expliciet worden vermeld.

jezus vs duivelIk heb wel eens gehoord dat er behalve aardige ook onaardige mensen zijn. Aardige mensen kom ik regelmatig tegen. Mensen die als onaardig overkomen mijd ik en dus heb ik geen verstand van hen. Misschien bestaan ze alleen in mijn verbeelding. Dat echt slechte mensen bestaan, heb ik in eerdere columns aangegeven. Daar wil ik het nu niet over hebben. Slecht is iets anders dan onaardig.
Het heeft me altijd verbaasd dat aardigheid vaak wordt verward met geaardheid, vooral seksuele geaardheid. Bij aardigheid denk je als je verward bent aan heteroseksualiteit, bij onaardigheid homoseksualiteit.
Nog verwarder is de veronderstelling dat heteroseksualiteit een gezondheid is en homoseksualiteit een ziekte. En helemaal bont wordt het als je er ook nog het geloof bij haalt. Dan krijg je heteroseksualiteit als goedheid en homoseksualiteit als slechtheid.

Het is lastig om deze warboel te ontknopen. Ik kom er alleen uit met aansprekende voorbeelden die duidelijk maken hoe het ervoor staat. Het lijkt me goed om te beginnen met voorbeelden van zondige heteroseksualiteit, om aan te geven dat mensen soms ook over heteroseksualiteit negatief denken.
Laten we ons in gedachten begeven naar de duinen van een Zeeuws eiland in de jaren zestig. Een informant die anoniem wil blijven vertelde me indertijd hoe het daar toeging.
Op zonnige zomerdagen liggen in de duinen heteroseksuele paartjes, gekleed zoals het hoort. Alle edele delen bedekt: mannen van onderen, vrouwen van onderen en van boven. Ondanks de bedekking kan van alles misgaan en daarom loopt in het duingebied een waakzame agent rond met een duimstok in de aanslag. Bij gemeentelijke verordening, aldus mijn informant, horen de paarleden een minimale afstand aan te houden. De precieze afstand weet ik niet meer—ik schat een centimeter of vijftig over de hele lichaamslengte. Kleinere afstanden waren taboe, een symptoom van dreigende ontucht. Daarop stond een straf, ik weet niet meer welke. Dit is een sprekend voorbeeld van verkeerd beoordeelde heteroseksualiteit. Dat weten we tegenwoordig. Maar toen wisten ze het niet.
Een tweede voorbeeld, spelend in dezelfde periode. Ik bezocht regelmatig oorden in de zogenoemde Bijbelgordel, een strook land dwars door Nederland vol heel gelovige mensen. Het geloof is nu plaatselijk aan het afzwakken; toen was het sterk en onwrikbaar. Zondig waren vooral paartjes die voor het zingen de kerk uit gingen. Die werden aangeklaagd door het kerkbestuur, maar ze konden vergeving krijgen van de Lieve Heer op gezag van het bestuur. Die werd verkregen door een openbare schuldbelijdenis voorin een stampvolle kerk. Vervolgens werd er opgelucht gezongen en pas daarna gingen de zondaars de kerk uit. We weten tegenwoordig dat ook dit niet in de haak was. Het ging om ten onrechte veroordeelde heteroseksualiteit. Toen wisten de gelovigen niet beter.
Helaas zijn ze nog niet in alle landen zo ver. Elders in de wereld worden vrouwen gestenigd als ze voor het zingen de kerk—of een ander gebouw met een soortgelijke functie—uitgaan. Pas waren de voorbereidingen te zien op de TV. Ik vond het geen leuk gezicht en ik vind dat het nodig is er iets aan te doen. Als ik me goed herinner heb je daar clubjes voor zoals de VN, maar die weten blijkbaar niet hoe dat moet.

Dan nu twee voorbeelden over homoseksualiteit. Eerst een mooi voorbeeld dat ik persoonlijk meemaakte in de VS. Omstreeks 1980—het precieze jaar weet ik niet meer—woonde ik er een lezing bij van een van de grootste geleerden aldaar, die voor een volle zaal sprak. Zijn naam mag ik niet noemen. Hij was homoseksueel en dat wist iedereen. Zijn vriend was overleden, aan AIDS; het bestaan van de nog niet zo benoemde virusziekte was hem al bekend. In de lezing gaf hij een indrukwekkend overzicht, met geografische kaarten erbij, van staten in de VS waar homoseksualiteit wettelijk was verboden en staten waar dit niet het geval was. Wij bevonden ons in een staat waar een verbod van kracht was. De geleerde vroeg om actie: het werd tijd om een eind te maken aan achterlijke opvattingen over homoseksualiteit. Fantastisch, gedurfd. Veroordeling van homoseksualiteit is verkeerd. De geleerde hebben ze niet aangepakt; dat zou geleid hebben tot een volksopstand.
Het tweede voorbeeld is anders; ik ontleen het aan NRC Handelsblad, 4 september. Een van de allergrootste wiskundigen die ooit leefden was Alan Turing. Hij bedacht vele nieuwe takken van het vak. Geen enkele wiskundige zal dit betwisten. Daar komt bij dat Turing een sleutelrol speelde in de Tweede Wereldoorlog. Hij had de deskundigheid om Duitse codes te kraken en zijn rol bij de Britse geheime dienst heeft aantoonbaar geleid tot een bekorting van de oorlog. Niemand twijfelde aan deze spectaculaire verdienste. Turing werd alom bewonderd en geëerd. Hij stond bekend als een integer en beminnelijk mens. In 1952 werd hij vervolgd omdat hij een homoseksuele relatie had toegegeven. Homoseksualiteit was toen, en tot 1967, wettelijk verboden in Engeland. Turing kreeg de keus tussen celstraf of chemische castratie. Hij koos voor castratie en pleegde daarna zelfmoord, in 1954, 41 jaar oud. Dit lijkt me ook een duidelijk voorbeeld van het ten onrechte veroordelen van homoseksualiteit.

Door de eeuwen heen hebben we dit soort gedoe gehad, met variaties waar alleen een dik boek recht aan kan doen. Ik zou zeggen: het hoort niet te gaan om geaardheid maar om aardigheid. Je hebt aardige heteroseksuelen en ze zeggen dat er ook onaardige zijn. Je hebt aardige homoseksuelen en ze zeggen dat er ook onaardige zijn. Kunnen we niet ophouden met het verwarren van geaardheid en aardigheid?

Bronnen

  1. Mijn bronnen zijn, zoals ik aangaf, voor een deel anoniem.
  2. De aangrijpende geschiedenis van Alan Turing was in de NRC voorpaginanieuws, lang na dato, omdat sommigen pleiten voor eerherstel.
  3. Op internet is veel informatie te vinden over de geschiedenis van homoseksualiteit. Voortreffelijk is bijvoorbeeld Herek (2009).

Literatuur

  1. Herek, G.M. (2009). Facts about homosexuality and mental health. http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_mental_health.html (bezocht op 6-9-2009).
  2. Van der Heijden, M. (2009). Postuum excuses gevraagd voor man die WO II bekortte. NRC Handelsblad, 4 september, 1, 4.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Wim J. Van der Steen, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Denken over geneeskunde Nieuwe wegen voor de geneeskunde Beyond Boundaries of Biomedicine Evolution as Natural History
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net