Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Ethische bezwaren tegen euthanasie in de psychiatrie

Datum: 16 juli 2014, 11:02

De psychiatrie is als vakgebied omstreden en verschillende geleerden ‘roepen’ in kranten dat de psychiatrie meer kwaad doet dan goed. Als voorbeeld verdubbelt tot vertienvoudigt antidepressiva de kans op zelfmoord. Antipsychotica vermindert de kans op herstel van psychose en verkort het leven met gemiddeld 25-30 jaar waarbij patiënten te maken krijgen met ernstige lichamelijke problemen door de schade veroorzaakt door antipsychotica.

De psychiatrie heeft in de afgelopen jaren bij de politiek gelobbyd en met afpersings-tactieken geprobeerd om de mogelijkheid voor psychiaters om patiënten te doden met euthanasie te verruimen. Als voorbeeld voerde de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in 2010 een richtlijn in die psychiaters de opdracht gaf om patiënten met een nadrukkelijke zelfmoordwens vrij te laten zodat zij op straat zelfmoord kunnen plegen.

Richtlijn voor psychiaters: “Stuur patiënten met zelfmoordwens de straat op”

De psychiaters gaven bij de richtlijn de volgende notie in de media waaruit het politieke ‘afpersings’-motief blijkt.

“Psychiaters hebben nauwelijks mogelijkheden om patiënten te helpen bij zelfdoding, zeker als die onvrijwillig zijn opgenomen, en moeten terugvallen op omstreden behandelmethoden zoals meerdere jaren isoleercel of elektroshock.”

De arme psychiaters zijn zogenaamd erg sneu en moeten patiënten maar vrijlaten om op straat zelfmoord te plegen omdat de ‘boze overheid’ het psychiaters verbiedt om de patiënten te euthanaseren, kortom: of de Tweede Kamer er maar even voor wil zorgen dat psychiaters die mogelijkheid wel krijgen. En dat bleek effectief.

In 2010, het jaar van de richtlijn, werden 2 euthanasie aanvragen toegestaan, in 2011 is het aantal gestegen naar 13 en in 2013 is het aantal gestegen naar 42.

Psychiatrie kan oorzaak zijn van uitzichtloze situatie

Het uitzichtloze karakter van problemen kan in grote mate door de psychiatrie zijn veroorzaakt. Zie bijvoorbeeld de Nova uitzending over de opsluiting in een isoleercel van onschuldige meisjes van 22 jaar voor meer dan 1 jaar (en platspuitsessies door 8 man).

YouTube voorvertoningsafbeelding

Het chronisch maken van de problemen begint al bij het fundamentele idee waarop de psychiatrie is gebaseerd: het idee dat de menselijke geest en emoties het gevolg zijn van toevallige chemie in de hersenen. Dat idee impliceert – bij kwetsbare mensen in een crisis – dat het leven betekenisloos is. Daar ben je als iemand die moet leren vechten om problemen te overwinnen niet mee gediend. Als je het leven als toeval / betekenisloos ervaart, dan kun je geluksgevoelens wensen zoveel je wil maar dan is de kans dat je het zal verkrijgen klein.

Het leven is een gevecht, je kunt niet op een wolk naar het succes toe drijven. Als het leven goed zou zijn zoals het was dan was er geen reden om te bestaan.

Volgens prof. Dr. J.J.L. Derksen, hoogleraar psychotherapie, beschikken psychiaters niet over de kennis om mensen echt goed te kunnen helpen.

“DSM etiketten plakken en een protocol volgen is het adagium. De complexiteit die eigen is aan psychische problemen en aan de behandeling is volledig van tafel verdwenen en krijgt ook in de opleiding tot psychiater nauwelijks een kans.”

Etiket plakken en pillen proppen, meer kan een psychiater in essentie niet. En als de psychiatrie tegen de lamp dreigt te lopen dan gooien ze het probleem bij een ander in de schoot.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de psychiatrie problemen verergert en chronisch maakt. Dat maakt het ethisch onverantwoord om het psychiaters toe te staan om euthanasie toe te passen, ook al kunnen er situaties bestaan waarin mensen oprecht voor levenseinde kunnen willen kiezen terwijl er niets mankeert aan hun lichaam. Het feit dat – gezien de heftige kritiek op de psychiatrie door vele geleerden – niet is uit te sluiten dat de psychiatrie gebrekkige hulp heeft geboden of zelfs schadelijke invloed heeft gehad op de opinie- en besluitvorming van een individu, maakt het ethisch onverantwoord om het psychiaters toe te staan om patiënten te euthanaseren.

 
  • zielenknijper

    Het gaat m.i. ook om de mentaliteit die wordt gecreëerd wanneer je ofwel mensen laat vallen of hen een spreekwoordelijke schop onder de kont aanbiedt of althans hen er vanuit de cultuur van doordringt dat het leven niet iets is om weg te gooien. (mensen een vechters mentaliteit aanleren, om door te gaan als het moeilijk wordt)

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... De duisternis voorbij Metanoia Wat je niet verteld is...
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net