Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Erasmus Medisch Centrum: Investeren in psychotherapie levert miljarden op

Datum: 12 oktober 2010, 20:34 ~ Bron: Erasmus MC

geld

Voor het eerst is wetenschappelijk bewezen dat psychotherapie meer kan opleveren dan dat het kost. De kosten van deze therapieën wegen ruimschoots op tegen de maatschappelijke kosten die deze patiënten maken. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC waarop Djøra Soeteman promoveert.

Terugverdiend binnen een jaar

Ongeveer één op de tien mensen lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het mogelijk deze patiënten zo te behandelen dat het de maatschappij financiële winst oplevert. Zo kost een patiënt gemiddeld 11.000 euro per jaar. Een groot percentage van de patiënten herstelt na behandeling waardoor deze kosten verminderen tot minder dan een kwart. De eigenlijke behandelkosten zijn dus snel terugverdiend doordat patiënten weer in staat zijn aan het werk te gaan en minder gebruik maken van de gezondheidszorg. Daarna leidt psychotherapie zelfs tot besparingen.

In plaats van zoals bij de psychiatrie het geval is, wordt de patiënt niet gericht op het leven met een ziekte maar gericht het op bereiken van toekomstig succes door het leren benutten van zijn eigen geestelijke potentieel. Hierdoor zal psychotherapie waarschijnlijk een einde kunnen maken aan de depressie-epidemie zodat de kosten voor GGz exponentieel zullen afnemen, in plaats van exponentieel toenemen.

Zie ook: Verenigd Koninkrijk: “Vergeet pillen, psychotherapie is de toekomst”

Tevens zullen mensen de kennis die zij verkrijgen met psychotherapie kunnen delen met mensen om zich heen, zodat mensen mentaal steeds sterker worden, in tegenstelling tot de psychiatrie waarin mensen een ziekte-religie worden aangeleerd en zij enkel de angst voor een ziekte zonder medische onderdrukkingsmiddelen kunnen delen met mensen om zich heen waardoor logischerwijs een epidemie ontstaat.

Psychotherapeutische expertise

Om ‘winst’ te kunnen maken op psychotherapie is het van belang dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Nu houden artsen bij toewijzing van patiënten aan behandelprogramma’s geen rekening met de economische gevolgen, waardoor ze voor onnodig dure behandelingen kunnen kiezen.

“Wanneer ze wel op de financiën letten, kunnen meer patiënten worden geholpen voor hetzelfde geld”, zegt Soeteman.

Investeren in onderzoek

Ook op andere gebieden kan nog worden verdiend. Als de maatschappij in onderzoek naar psychotherapie zou investeren kan dat ruim een miljard euro opleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoeken die meer inzicht geven in welke behandelingen financieel het beste uitpakken.

Politieke keuzes

Het onderzoek kan politici, beleidsmakers en zorgverzekeraars helpen slimme keuzes te maken.

“Zeker op dit moment is dat van belang”, zegt Soeteman. “In tijden van economische crisis wordt altijd de betaalbaarheid van de zorg onder de loep genomen. Zo is recent besloten om de oudste vorm van psychotherapie niet meer te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Maar bezuinigen op psychotherapie kan juist leiden tot extra maatschappelijke kosten.”

Bron: Erasmus MC

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie Metanoia Nieuwe wegen voor de geneeskunde Wie is van hout ...
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net