Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Engeland: Bewezen therapeutisch alternatief voor medisch model psychiatrie

Datum: 24 juli 2013, 00:20 ~ Bron: PsychMinded.co.uk

Leeds Survivor Led Crisis Service (LSLCS, vertaald: Leeds Overlevers Geleide Crisis Dienst) is reeds 12 jaar een geaccepteerd alternatief voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de gemeente Leeds in het Verenigd Koninkrijk. Dit artikel is een gedeeltelijke vertaling van een publicatie van een hoofdstuk uit het boek Madness Contested op PsychMinded.co.uk. In het boek zetten de auteurs Fiona Venner en Michelle Noad in detail de filosofie en het succes van de unieke crisisdienst uiteen.

Leeds Survivor Led Crisis Service

Leeds Survivor Led Crisis Service

We herkennen dat mensen die door ons worden ondersteund niet enkel traumatische ervaringen hebben uit hun persoonlijke verleden maar ook door de GGZ diensten die zij hebben ontvangen.

Engeland staat bekend om zijn politieke inmenging tegen het onder valse voorwendselen behandelen van de hersenen van mensen. In 2009 heeft de Britse overheid geheel op eigen initiatief 250 miljoen Britse pond uitgetrokken om 10.000 psychotherapeuten op te leiden om taken van de psychiatrie over te nemen, en (volgens de NICE) op de lange termijn ook de hulp voor de meest ernstige psychische problemen. De Britse overheid neemt een leidinggevende positie in in het vormen van het beleid voor psychische zorg en forceert veranderingen met maatregelen en opinievorming in de media. Er wordt letterlijk gesteld dat de financiële steun voor de ontwikkeling van nieuwe psychiatrische medicijnen een halt wordt toegeroepen en dat mensen problemen met hun geest met hun geest moeten leren overkomen.

Geciteerd uit PsychMinded.co.uk (bron)

Leeds Survivor Led Crisis Service (LSLCS) was opgericht als een toevluchtsoord en als een alternatief voor ziekenhuis opname of wettelijke diensten voor mensen in een acute psychische crisis. Als een overlevers geleide dienst wordt de organisatie tot op de dag van vandaag beheerd, geleid en bemand door mensen die verschillende mate van psychische problemen hebben ervaren. We hebben de diensten ontwikkeld op basis van de kennis die we hebben verkregen door onze eigen ervaring met psychische problemen en onze expertise om anderen te helpen met een niet-diagnostieke en niet medische filosofie. (Venner, 2009; James, 2010).

We hebben onze praktijk ook ontwikkeld in reactie op de noden verwoord door onze bezoekers en bellers en hun ervaringen van wat wel en niet effectief is in het ondersteunen van mensen in een acute psychische crisis.

Het volgende hoofdstuk beschrijft de diensten aangeboden door LSLCS en onze praktijk als overlevers geleid persoon gecentraliseerde dienst. We zullen verwoorden hoe we verschillen van reguliere psychiatrische diensten en onze contrasterende toenaderingen voor diagnostiek, macht en controle en het werken met risico. Directe citaten van onze bezoekers en bellers zullen illustreren hoe en waarom onze diensten succesvol zijn en bevatten onder andere een discussie over het idee van liefde als therapeutisch middel. We zullen demonstreren hoe we mensen helpen om hun psychische problemen te overkomen, of hoe hun crisis beter kan worden gemanaged en de risico’s voor zichzelf of voor anderen te beperken. Uiteindelijk zullen we beargumenteren dat onze toenadering niet enkel therapeutisch effectiever is dan de psychiatrie, maar ook kosten efficienter.

Achtergrond en wat we geloven

LSLCS ondersteunt mensen met een acuut risico op zelfmoord en/of zelfverminking. Gedurende 2010 was 64% van de bezoekers van Dial Hous suicidaal en zelfverminking kwam voor bij 50% van de bezoekers. Dit is inclusief een klein aantal mensen die zichzelf op een levensbedreigende manier verminkten.

Het grootste deel van ons werk is met mensen die verschillende vormen van trauma hebben overleefd, het meest voorkomend is sexueel misbruik. De meest voorkomende problemen die worden voorgelegd aan Dial House zijn gerelateerd aan sexueel geweld (64 procent in 2010).

We herkennen dat mensen die door ons worden ondersteund niet enkel traumatische ervaringen hebben uit hun persoonlijke verleden maar ook door de GGZ diensten die zij hebben ontvangen. Het reguliere GGZ systeem en het daarin leidende medische model van de psychiatrie is wijdverbreid bekritiseerd als een middel van dwang en drang (e.g. Bentall, 2003, 2009, Johnstone, 2000; Laurance, 2003). We zijn ons ook bewust van het stigma en de discriminerende ervaring door hen die worstelen met psychische problemen. In een reactie hierop stelt onze filosofie dat ‘dwang en drang niet enkel een effect heeft op het vermogen van mensen om met trauma om te kunnen gaan, maar ook de oorzaak van trauma kan zijn‘. (LSLCS, 2007a).

Psychiatrische diagnostiek is een onderwerp dat aan de basis staat van kritiek op de GGZ (Tummey & Turner, 2008). Onze therapeutische toenadering is een persoon gecentraliseerde toenadering (Rogers, 1951). Dit is niet-diagnostiek en behandelt de persoon als een individu en niet als een label. Diagnostiek en de persoon gecentraliseerde toenadering zijn niet verenigbaar met elkaar als conceptuele framewerken. Carl Rogers, oprichter van de persoon gecentraliseerde toenadering, protesteerde tegen het gebruik van diagnostieke labels omdat deze de locus van evaluatie buiten de persoon en in de handen van de professionals plaatst. (Rogers, 1951).

Rogers stelt:

‘er is een mate van persoonsverlies wanneer een individu het geloof wordt eigengemaakt dat enkel de specialist hem of haar accuraat kan evalueren en dat daarom de beoordeling van zijn of haar persoonlijke waarde in de handen ligt van een ander’ (Rogers, 1951, p 224)

De persoon gecentraliseerde toenadering is een fenomenale toenadering die de geldigheid van de subjectieve ervaring en realiteit van de individu respecteert.

Binnen de persoon gecentraliseerde toenadering verwijst fenomenologie niet naar een methode voor het categoriseren van mentale belevenissen. Het focust op een persoon zijn subjectieve ervaring, zoals het is, zonder dat wordt geprobeerd om een vooringenomen framewerk  op te leggen om het te definiëren of te verklaren. De persoon gecentraliseerde toenadering richt zich op hoe mensen de wereld beleven en betekenis construeren. (2007, p. 976)

Lees het volledige artikel op PsychMinded.co.uk. Het boek Madness Contested is te koop via Amazon.com.

Bron: PsychMinded.co.uk

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Metanoia Wie is van hout ... Nieuwe wegen voor de geneeskunde Denken over geneeskunde
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net