Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Endocannabinoïde systeem: Hersenen maken stoffen uit wiet (THC) van nature aan

Datum: 9 mei 2009, 08:18 ~ Bronnen: Cannabis Onderzoek, The Guardian

Marihuana bladerenMarihuana is een van de oudste planten op aarde en een van de eerste gewassen die door mensen op grote schaal is verbouwd. Cannabis werd gebruikt voor kleding, voeding en als geneesmiddel (bron).

In de natuur zie je vaker terug dat planten en dieren een hechte vriendschap met elkaar aangaan om elkaar te helpen om te kunnen overleven. Zo zijn er de bijen die de bloemen helpen om zich te kunnen reproduceren, in ruil voor voedsel. De bijen staan hiermee aan de basis van de voedselketen:

“If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live.” – Albert Einstein

En in het regenwoud is er bijvoorbeeld een boom (de Cecropiaceae boom) die een vriendschap is aangegaan met mieren. De boom biedt onderdak, voedsel en bescherming aan de mieren in ruil voor bescherming tegen parasieten.

Wanneer we kijken naar de natuur in zijn geheel, dan zie je dat het principe ‘it takes two to tango’ vaker terugkomt. Het aangaan van vriendschap ten behoeve van een ‘gezamelijk doel’ (het overleven) lijkt een kernkwaliteit te zijn die in principe elk levend wezen met elkaar deelt.

Tegenwoordig lijken mensen steeds meer verblind te worden voor de mogelijkheid van het bestaan van dingen die onmogelijk gemeten kunnen worden. Men lijkt door de evolutie in de geneeskunde, genetica en psychiatrie niet meer te begrijpen wat het leven is, en wat er voor nodig is om te kunnen overleven.

Als voorbeeld is er de behandeling met synthetische medicijnen. In de vele miljoenen jaren die hebben geleid tot ons bestaan, hebben we altijd (zoals blijkt met succes) een gevecht gevoerd tegen bacteriën. Maar nu lijken we te ‘lui’ geworden om de strijd aan te gaan met ons lichaam, en produceren we steeds sterker wordende medicijnen zoals antibiotica om de bacteriën te bestrijden.

elsevier strijd bacterienHet gevolg: ons lichaam blijft achter en de bacteriën worden steeds sterker en vormen een steeds grotere bedreiging. Totaal verblind door een atheïstische manier van denken die de wetenschap eigen is, is er geen ruimte meer voor het aangaan van een vriendschap met de bacteriën en we creëren daarmee een steeds groter en sterker wordende vijand die ons nu zelfs met uitsterven bedreigt.

Zie: Mens dreigt strijd tegen bacteriën te verliezen (elsevier, 2008)

Men gelooft niet meer in de mogelijkheid van “magische vriendschappen” die theoretisch gezien niet te meten kunnen zijn.

Want hoe kan het meetbare nu aan de basis staan van zichzelf? Het leven kan geen een product zijn van een complex chemisch proces van de bouwstenen. Het bewijs hiervoor is dat het leven in essentie een vorm van intelligentie is dat streeft naar meer dan wat er reeds is: voortbestaan. Om die reden kan het onmogelijk een product zijn van een complex chemisch proces van de bouwstenen.

Je kunt niet kijken naar het kijken terwijl je kijkt“, met deze beredenering kun je begrijpen dat het leven meer is dan een product van de bouwstenen.

Het leven (en onze psyche als direct exponent daarvan) is dus meer dan we mogelijkerwijs kunnen meten. En dit leven delen we met al het andere leven op deze planeet, en wie weet kan dit verklaren waarom wiet ons zoveel gezondheidsvoordelen geeft.

Evenals er een man en vrouw nodig zijn voor het komen tot een gezonde reproductie, kan het ‘geloof’ in en ‘wens’ aan de cannabis plant ons mogelijk in duizenden jaren baten zijn gaan geven in ruil voor een verbeterde kans voor de cannabis plant om te kunnen overleven, omdat wij het zullen verbouwen.

Passie FloraAtheïsten en daarmee eigenlijk ook de wetenschap, die kunnen dit soort dingen niet begrijpen en verklaren. Maar voor ons voortbestaan is het van groot belang om te begrijpen wat er voor nodig is om te kunnen bestaan, en dat planten bijvoorbeeld afhankelijk zijn geworden van de bijen.

Cannabis Onderzoek

Het lichaamseigen cannabis systeem en de hersenen

Het gebruik van cannabis, ook wel wiet genoemd, veroorzaakt een high gevoel en vermindert daarnaast de concentratie en het geheugen. Dit komt omdat cannabis een effect heeft op de hersenen. De afgelopen jaren is ontdekt dat de hersenen een lichaamseigen cannabis systeem hebben, het zogenaamde endocannabinoïde systeem (ontdekt in 2001). Dit systeem bestaat uit:

  • Cannabisachtige stoffen (endocannabinoïden) die het lichaam zelf maakt
  • De aangrijpingspunten voor deze stoffen (cannabis receptoren)

Het is aangetoond dat het endocannabinoïde systeem in de hersenen betrokken is bij fysiologische processen in in ons lichaam, waaronder pijn(drempels), hongergevoel, bloeddruk en beweging. Daarnaast komen er steeds sterkere aanwijzingen dat het endocannabinoïde systeem ook een belangrijke rol speelt bij de aansturing van hersenfuncties, zoals geheugen, aandacht en impulsiviteit. Ook zijn er aanwijzingen dat bij mensen met een bepaalde psychiatrische aandoening (schizofrenie, ADHD, obsessieve compulsieve stoornis) het endocannabinoïde systeem anders werkt dan bij gezonde mensen. Hoe dit echter precies in zijn werk gaat, daar weten we nog weing van. Daarom doen wij dit onderzoek. Bent u een man, 18 jaar of ouder, en gebruikt u weleens cannabis? Dan ben u mogelijk iemand die wij zoeken voor ons onderzoek. Kijk hier om te zien of u geschikt bent.

Cannabis en hersenfuncties

Hier kunt u meer lezen over het lichaamseigen cannabis systeem in de hersenen en hoe cannabis daarop werkt.

Het lichaamseigen cannabis systeem

Cannabisreceptoren en endocannabinoïden, bouwstoffen aangemaakt door het lichaam die zich binden aan deze receptoren, vormen samen het endocannabinoïde systeem. Dit systeem is van groot belang voor het normaal functioneren van het lichaam en is evolutionair gezien miljoenen jaren oud. Het is aangetroffen in zoogdieren, vissen, zee-egels en weekdieren. Het endocannabinoïde systeem blijkt betrokken te zijn bij de regulatie van veel fysiologische systemen in ons lichaam, waaronder pijn(drempels), hongergevoel, geheugen, bloeddruk en beweging. Het mechanisme van de werking van de cannabinoïden die zich binden aan de cannabisreceptoren is het beste onderzocht voor THC (delta9-tetrahydrocannabinol), de belangrijkste werkzame stof van de cannabisplant.

THC (delta9-tetrahydrocannabinol)

THC (delta9-tetrahydrocannabinol)

THC werkt als een cannabis-agonist, wat betekent dat de cannabinoïde receptoren geactiveerd worden door THC, in tegenstelling tot een antagonist, dat is een stof die de werking van de receptoren blokkeert. Het beïnvloeden van het endocannabinoïde systeem door externe stoffen die het systeem stimuleren of juist remmen, heeft mogelijk diverse therapeutische toepassingen. Momenteel worden cannabis extracten of cannabis verwante stoffen al als medicijn gebruikt in de behandeling van misselijkheid en als eetlust opwekkend middel bij verzwakte patiënten, of als middel om chronische pijn en spasticiteit te bestrijden, bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose (MS).

Hier ziet u een plaatje van de hersenen en de gebieden waar cannabis (THC) op het brein werkt. De gebieden in groen en rood zijn belangrijk voor hersenfuncties als geheugen, het aansturen van beweging, en het gevoel van beloning (de ‘high’).

Cannabisreceptoren

Cannabisreceptoren

Wat is het effect van cannabis?

Cannabis is een plant die ook wel wiet genoemd wordt. Hasj en marihuana zijn de producten van cannabis. Marihuana zijn de verkruimelde bloemtoppen van de vrouwelijke plant. Hash zijn de samengeperste hasjkorrels of het samengeperste hars van cannabis. De werkzame stof in cannabis heet delta9-tetrahydrocannabinol, afgekort “THC”. THC versterkt de stemming waarin je bent en beïnvloedt de waarneming. Kleuren worden intenser ervaren, muziek wordt intenser beleefd. Het gevoel voor ruimte en tijd verandert. Sommige mensen krijgen ineens zin om veel te eten (vreetkick), anderen de slappe lach (lachkick). Maar mensen kunnen ook heel angstig worden of gaan hallucineren (dingen zien of horen die er niet zijn). THC verslapt de spieren, maakt de mond droog, het oogwit rood, verwijdt de pupillen en versnelt de hartslag. Sommige van deze effecten kunnen als vervelend worden ervaren.

Direct na het gebruik van cannabis is het concentratievermogen verminderd en functioneert het geheugen slechter. Dit kan aanhouden tot enkele uren na het gebruik. Cannabis beïnvloedt ook het logisch denkvermogen en de rijvaardigheid. Als iemand gevoelig is voor psychose (een toestand van ernstige verwardheid, wanen en hallucinaties) kan cannabis deze klachten opwekken of verergeren.

Het onderzoek

In het UMC Utrecht wordt met fMRI onderzoek gedaan naar cannabis en het brein. FMRI staat voor functionele Magnetische Resonantie Imaging. Dit is een techniek waarbij met behulp van een speciale camera in de MRI scanner een groot aantal foto’s van de hersenen worden gemaakt, terwijl de proefpersoon een (computer) taakje uitvoert. Hierdoor is het mogelijk de hersenen ‘in actie’ te bestuderen. Zo is er onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van cannabis gebruik op de hersenen bij volwassenen, en op ontwikkeling van de hersenen bij tieners. Momenteel doen we onderzoek naar de acute effecten van THC (de werkzame stof uit cannabis) op mentale hersenfuncties zoals geheugen en aandacht, waarbij proefpersonen een afgepaste hoeveelheid cannabis moeten inhaleren en vervolgens een aantal taken uitvoeren in de scanner. Dit wordt een keer herhaald, maar nu na inhalatie van een placebo (niet-werkzame stof). Tussen beide onderzoeksdagen zit minimaal twee weken. Deelnemers weten niet van tevoren wanneer zij THC of placebo krijgen toegediend en de onderzoekers weten dit ook niet. Dit heet dubbelblind gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek. We vergelijken de activiteit in de hersenen gedurende de uitgevoerde taken na het inhaleren van een afgepaste hoeveelheid cannabis met de activiteit na het inhaleren van een placebo. Zo hopen we te zien hoe cannabis de aansturen van functies in de hersenen beïnvloedt.

Een MRI scanner zoals in het Universitair Medisch Centrum Utrecht in gebruik.

Een MRI scanner zoals in het Universitair Medisch Centrum Utrecht in gebruik.

We zoeken voor dit onderzoek mannen tussen de 18 en 45 jaar oud die bekend zijn met de effecten van cannabis. Heeft u interesse in deelname? Kijk dan http://www.cannabisonderzoek.nl/#meedoen voor meer informatie.

Bron: Cannabis Onderzoek

Arnold Schwarzenegger wil wiet in Amerika legaliseren

Gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger wil wiet in Amerika legaliseren, net zoals in Nederland.

Gouverneur Arnold Schwarzenegger wil wiet legaliseren

Gouverneur Arnold Schwarzenegger wil wiet legaliseren

Arnold Schwarzenegger has never apologised for smoking pot – and loving it — at the height of his bodybuilding career in the 1970s. Now, as a struggling Republican governor of California reaching a crossroads in his political career, he might yet become America’s most visible advocate for legalising marijuana.

The actor-turned-politician gladdened the heart of every joint-roller and dope fiend across the Golden State earlier this week when he said it was time for a full debate on legalisation.

Bron: The Guardian

Het is natuurlijk niet wenselijk dat kinderen het gebruiken op school. Het gebruik van wiet is niet bepaald hulpvol om te kunnen focussen op het werk of tijdens studie.

Maar dat is alcoholgebruik evenmin.

Voor ‘overachievers’ en atleten echter, kan het gebruik van wiet (bijvoorbeeld door het te eten) een zeer goede manier zijn om de enorme belasting van het lichaam te ondervangen, en om een betere feeling met het lichaam en haar limieten te krijgen.

Een effect van marihuana gebruik is immers dat het emoties en gevoelens verintensiveert, dus je kunt veel leren over jezelf door het (af en toe) te gebruiken.

Stress is een ‘killer’, en het drinken van alcohol wordt zelfs geadviseerd door de (naar eigen zeggen) ‘meest eerlijke’ voedingswetenschappers van Harvard Medical School. Maar het eten van wiet is mogelijk veel gezonder, en net zo effectief.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Uw brein als medicijn De duisternis voorbij Evolution as Natural History Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net