Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Emile Ratelband bij Pauw en Witteman: “Homoseksualiteit is een afwijking”

Datum: 25 oktober 2009, 23:10 ~ Bron: Pauw & Witteman

emile ratelband Emile Ratelband wordt door PvdA raadslid Michiel Mulder aangeklaagd en beschuldigd van discriminatie om zijn uitlating dat homoseksualiteit een afwijking is.

Het is hypocriet, want als je homoseksualiteit al geen afwijking mag noemen, waarom sta je het dan wel toe dat psychiaters drukke kinderen als ‘afwijkend’ bestempelen en verplichten tot het slikken van zware hersenmedicatie?

Als er mensen zijn die discrimineren, of aanzetten tot ernstige discriminatie, dan zijn het toch zeker wel psychiaters?

Nog niet zo heel lang geleden hebben psychiaters ook homoseksualiteit tot een ziekte benoemd via een stemming door vooraanstaande psychiaters, net zoals ze bijvoorbeeld ADHD (druk gedrag) en schizofrenie (onverklaarbaar gedrag) tot een ‘ziekte’ hebben benoemd die ze promoten als zijnde aangeboren hersenafwijkingen. Door ophef vanuit de politiek is homoseksualiteit toen echter weer geschrapt uit het psychiatrische handboek, de DSM.

ADHD is ook geen ziekte, het gaat puur om druk/lastig gedrag i.c.m. in sommige gevallen moeite hebben met concentreren op voorgeschotelde taken op school dat door psychiaters via een stemming als ziekte is benoemd net zoals homoseksualiteit tot een psychiatrische ziekte was benoemd.

In de grote media publiceren psychiaters continu stigmatiserende berichten waarin een onmeetbare hersenaandoening AD(H)D bij kinderen in verband zou zijn gebracht met criminaliteit, verslaving, werkloosheid en meer onheil op latere leeftijd.

Ze noemen de kinderen letterlijk ‘afwijkend’ van normale kinderen omdat ze druk zijn of concentratieproblemen hebben op school. Maar wanneer Emile Ratelband homoseksualiteit een afwijking noemt met implicaties voor de samenleving, dan zijn ineens de poppen aan het dansen!

Psychiaters mogen alles en iedereen afwijkend noemen, en zelfs verplichten tot soms ronduit barbaarse behandelingen, behalve homoseksuelen. Want die zijn heilig en mogen niet gediscrimineerd worden…

Als je voor dit soort zaken opkomt, doe het dan ook goed. Emile noemde homoseksualiteit afwijkend, maar psychiaters gaan veel verder dan dat. Ze verspreiden leugens over bewijzen voor het bestaan van zogenaamde neurobiologische hersenaandoeningen als oorzaak voor bijvoorbeeld homoseksueel of druk gedrag, waar werkelijk helemaal niets van overblijft als het er op aankomt, maar die er door middel van valse propaganda in de media wel voor zorgen dat steeds meer mensen gaan denken dat homoseksualiteit een ziekte is, die behandeling behoeft door een psychiater.

Zie: Eén op de zes psychiaters probeert homofielen te genezen met psychiatrische behandeling

Pak de psychiaters dan eens aan! Psychiaters zijn de mensen die jullie echt kwaad doen. Terwijl niemand kijkt leiden ze de bevolking naar de overtuiging dat homoseksualiteit een psychiatrische ziekte is, waar pillen voor geslikt moeten worden. Net zoals ze dat bij drukke/lastige kinderen hebben gedaan. Dat doen ze zeer gehaaid, het is hun beroep.

Psychiaters behoren tot de meest kwade geesten uit de geschiedenis van de mensheid. Het zijn psychiaters die racisme en discriminatie in de hand werken met hun valse wetenschap.

En wees niet bang voor de feiten. Psychiaters hebben geen poot om op te staan als het er op aan komt. Ze zijn meester in het misleiden van de bevolking, maar met feiten kunnen ze niet winnen.

Zie: Duitse postbode ontmaskert psychiatrie als kwakzalverij

De kern van de psychiatrie wordt gevormd door een dogma. In die zin is de psychiatrie een religie. Psychiaters geloven dat ons denken en gedrag een product is van bio-chemische processen in onze hersenen. Maar dat kan natuurlijk onmogelijk de realiteit zijn, want het fysieke kan niet aan de basis staan van zichzelf.

De geest controleert het lichaam en ook onze gevoelens. Dat is een feit. En de geest is niet meetbaar, dat is ook een feit.

De psychiatrie is gedoemd om te sterven, want het richt alleen maar veel schade aan en is slecht voor onze toekomst. Als je wil dat je kan zijn wie je bent, of je nu homo bent of heel druk (zoals Albert Einstein als kind), zorg dan dat je die psychiaters aanpakt en helpt om de psychiatrie ten einde te brengen. Met jullie hulp is dat mogelijk. Zonder psychiatrie = vrijheid voor homoseksualiteit, vrijheid voor religie en respect voor mensen die net even anders zijn dan de rest.

Bron: Pauw & Witteman

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Haal je een moederband niet meer in? Collision Rethinking Psychiatric Drugs Psychiaters te koop?
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!