Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Eli Lilly psychiaters misleiden Universiteit, Strattera schandaal op uitbarsten

Datum: 11 januari 2009, 13:22 ~ Bron: The Australian

Het Strattera-schandaal staat op het punt om uit te barsten in Australië nu er meer en meer bewijzen de media bereiken dat psychiaters en onderzoekers verbonden aan farmaceutische bedrijven zoals in dit geval Eli Lilly opzettelijk Universiteiten en psychiaters omkopen en het publiek misleiden om medicijnen op de markt te krijgen.

Eli Lilly psychiaters misleiden Universiteit

Het ethisch comité van de Australische universiteit Curtin University gaf het groene licht voor een studie nadat een aan het farmaceutische bedrijf Eli Lilly Australia verbonden psychiater ze vertelde dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de “black box” waarschuwing dat het medicijn zelfmoord kon veroorzaken bij kinderen, hadden verwijderd.

Maar de Universiteit heeft ook aan ouders verzwegen op welke wijze de betrokken psychiaters in de studie banden hadden met Eli Lilly Australië, een multinationaal bedrijf die het ADHD medicijn Strattera op de Australische markt probeert te krijgen.

Verontrusting inzake de betrouwbaarheid van de studie volgen na een 15 maanden durend gevecht tussen de West Australian University en Eli Lilly om de details uit een studie vrij te geven op basis van de Freedom of Information wetten.

De studie, welke onlangs tot een einde is gekomen, vergeleek de effecten van de veelvuldig voorgeschreven medicijnen Dexamphetamine, Ritalin en Concerta met het nieuwe niet-stimulerende medicijn Strattera, op educatieve en sociale uitkomsten voor kinderen met een leeftijd tussen de 8 en 15 jaar welke gediagnosticeerd waren met de stoornis ADHD.

De documenten, een publicatie waar Curtin University hard voor heeft gevochten om te voorkomen, tonen aan dat haar ethisch comité, welke het onderzoek heeft goedgekeurd, foutieve informatie was gegeven over de gevaren van Strattera.

Curtin University werd gesommeerd alle documenten over te dragen aan West Australian Labor MLA Martin Whiteley, een vocaal ADHD medicatie criticus, door de Acting Information Commissioner van de Australische overheid, John Lightowlers.

“Het heeft 15 maanden geduurd om de informatie te bemachtigen dat aantoont dat het ethisch comité van de Universiteit foutieve informatie is gegeven over de gevaren en zelfmoord waarschuwingen van dit medicijn” vertelt Mr. Whitely aan The Weekend Australian.

Volgens de documenten vertelt assistent-hoogleraar Heather Jenkins, de onderzoeker die het onderzoek heeft geleid, het ethisch comité van Curtin’s University in juni 2006 dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een black-box waarschuwing over de verhoogde kans op zelfmoord veroorzaakt door het medicijn, waarbij ze een artikel citeerde om haar claim te onderbouwen welke verschenen was in het Amerikanse tijdschrift Pediatric News.

“Sinds de studie was goedgekeurd zijn er publicaties geweest waarin het gebruik van Strattera in verband werd gebracht met verhoogde kans op zelfmoord en het veroorzaken van zelfmoord gedachten” vertelde hoogleraar Jenkins aan het ethisch comité. “Dit heeft in eerste instantie geleid tot een black-box waarschuwing van de FDA, welke vervolgens werd geanuleerd in afwachting van verdere onderzoeken.”

Dit was een leugen. De FDA black-box waarschuwing – de meest krachtige waarschuwing – was reeds 8 maanden voorafgaande aan haar advies van kracht en in het Pediatric News artikel stond het tevens vermeld.

Verder lijkt het er op dat assistent-hoogleraar Jenkins foutieve publicaties te citeren om haar claim te onderbouwen dat de FDA de Strattera waarschuwing had teruggetrokken, zodat het ethisch comité het onderzoek zou goedkeuren. Volgens een samenvattings document verstrekt door Curtin University over het argument van hoogleraar Jenkins, stelde ze dat het verschenen was in het Harvard Mental Health bericht in april 2006. Een dergelijk artikel heeft nooit bestaan maar een artikel met dezelfde auteur en titel verscheen wel in de april 2006 editie van Pediatric News.

Het medicijn agentschap van Australië, The Therapeutic Goods Administration (TGA), had eveneens haar meest krachtige waarschuwing geplaatst op het ADHD medicijn Strattera, twee maanden voordat Curtin University het verzoekschrift van hoogleraar Jenkin’s in behandeling nam.

Een ander document dat door de universiteit aan ouders van kinderen die in aanmerking kwamen voor de studie was verzonden vermelden serieuze bijwerkingen die met het medicijn gebruik verbonden zijn zoals lever beschadiging, cardiovasculaire stoornissen (hartproblemen) en gastrointestinal problemen. Echter, geen enkele vermelding werd er gemaakt over de verhoogde kans op zelfmoord en het krijgen van zelfmoord gedachten die door het medicijn kunnen worden veroorzaakt.

In 2006 twijfelde Curting Universiteit of het de medicijn studie aanvraag van hoogleraar Jenkin’s in behandeling zou nemen. Het project werd vertraagd doordat haar onderzoeks partner, Sydney’s Children’s Hospital Education Research Institute (CHERI) in Westmead, zich had teruggetrokken uit het project.

Volgens de documenten had de directeur van CHERI hoogleraar Jenkin’s geadviseerd dat het ethisch comité van het kinderziekenhuis in Westmead “te veel bezwaren om op te schrijven had”. Het ziekenhuis weigerde te antwoorden op vragen van The Weekend Australian over de natuur van deze bezwaren.

Hoogleraar Jenkins wilde eveneens niet reageren op vragen van The Weekend Australian maar Curtin Universiteit probeert haar handelen fel te verdedigen en laat in een statement van vice-kanselier Linda Kristjanson weten dat het human research ethisch comité “volledig op de hoogte was en niet misleid is in enig aspect van de studie”.

“Voordat de studie is goedgekeurd heeft het human research ethisch comité een rigoreus onafhankelijke herziening uitgevoerd dat volledig voldeed aan de National Statement on Ethical Conduct in Research Involving Humans – zoals voorgeschreven door de National Health and Medical Research Council,” laat hoogleraar Kristjanson weten.

Ze zegt dat informatie aan ouders was gegeven door de psychiaters die de kinderen van een diagnose had voorzien en medicijnen voorschreven.

Betrokkenheid Eli Lilly

De nauwe betrokkenheid van Eli Lilly is ook in openbaarheid gekomen door de vrijgaven van de documenten ondanks de claim van hoogleraar Jenkins in haar statement naar de betrokken ouders dat

“Eli Lilly heeft een contract getekend met Curtin University of Technology dat bevestigt dat de psychiaters en onderzoekers verbonden aan de universiteit volledig onafhankelijk zijn van hun bedrijf. Dit betekent dat Eli Lilly Australia geen invloed heeft gehad in de studie.”

De vrijgegeven documenten tonen echter dat psychiaters betaald werden om aan de studie mee te werken als een onderzoeker die zou “bijdragen aan de algehele uitvoering van de studie doormiddel van advies over het design en de implementatie”. In een email van Eli Lilly’s directeur bedrijfszaken en gezondheids economie aan hoogleraar Jenkins in 2002 gedurende een setup fase van het project, schrijft hij:

“Wij (Eli Lilly) zouden graag de kans benutten om een van onze klinische onderzoeks psychiaters het voorgestelde protocol nader te laten bekijken. We hebben enkele ideeën betreffende een paar additionele instrumenten die het waard zijn om toe te voegen. “

Eli Lilly doneerde 145.000 dollar in contanten en voorzag in ‘interne’ hulp gedurende de studie. De studie ontving tevens een gift van 500.000 dollar van de Australian Research Council.

Ouders van kinderen die betrokken waren in de studie werden verteld dat Eli Lilly de medicijnen gratis ter beschikking had gesteld, dat het bedrijf een financiele bijdrage had geleverd en dat het medisch personeel ter beschikking stond van de onderzoekers en psychiaters voor meer informatie

Eli Lilly die ook heeft gevochten tegen de vrijgave van de documenten vertelt: “Lilly Australia voelt dat deze documenten, met betrekking tot het onderzoek, persoonlijke informatie bevat en de vrijgave geen publiek belang dient”.

Haar zegsvrouw zegt dat het bedrijf in het begin van de studie “technisch advies” heeft gegeven over de resultaat methodieken op een “wanneer het nodig is” basis maar was later buiten het onderzoek geplaatst als een “partner onderzoeker” in september 2004 en vervolgde als een “industriële partner organisatie” na die tijd.

Bron: The Australian

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Psychiaters te koop? Uw brein als medicijn Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Mania
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!