Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Elektroshock (ECT) therapie opnieuw in opkomst in Nederland

Datum: 30 januari 2009, 08:46 ~ Bron: De Stentor

GGNet en de Gelreziekenhuizen voeren de Elektro Convulsie Therapie (ECT) sinds 2007 weer in Zutphen uit. Vooral medicatie resistente patiënten, die niet reageren op de gebruikelijke behandeling met medicijnen, blijken daar volgens de psychiaters baat bij te hebben. Dat geldt voor driekwart van de behandelde patiënten. Deze positieve resultaten en de regionale en landelijke wachtlijst zijn aanleiding om het aanbod uit te breiden.

Psychiatrische bedriegerij

Psychiaters bedriegen ons keer op keer en het lijkt er dan ook op dat het wederom om misleiding gaat. ECT kan acuut fataal zijn en het enige dat het doet is hersencellen doden. Na de behandeling is de patiënt voor 2 tot 3 weken zijn geheugen kwijt en in veel gevallen worden de problemen op termijn alleen maar veel erger, buiten de lichamelijke schade die patiënten kunnen overhouden aan de shocks.

Elektroshock onder dwang

ECT wordt in Nederland onder dwang gegeven aan medicatie resistente patiënten. Wanneer de patiënten meerdere jaren zich blijven verzetten tegen de behandeling en volgens de psychiater geen andere therapie meer werkt of de patiënt “medicatie resistent” is verklaard, kan de psychiater bepalen om tot elektroshock onder dwang over te gaan waarbij de patiënt wordt vastgebonden op een bed, onder narcose wordt gebracht en de psychiater eenvoudigweg (zogenaamd wetenschappelijk) stroom door de hersenen laat lopen waarbij de bloeddruk in de hersenen kan oplopen tot 200% en de bloed-hersenbarrière die de hersenen normaal gesproken moeten beschermen tegen oneigenlijke stoffen en giften de druk niet meer kunnen verdragen en er het risico bestaat dat de giften in het hersenweefsel terecht komen en voor fatale zwellingen zorgen.

ECT wordt in de psychiatrie toegepast bij verschillende ziektebeelden. Hierbij wordt, onder narcose, een elektrische stroomstoot aan de hersenen gegeven. Vooral mensen met een ernstige depressie zouden zich hierdoor beter voelen of zouden zelfs helemaal kunnen herstellen, volgens de psychiaters. Volgens de woordvoerster is ECT uitvoerig en zelfs wetenschappelijk onderzocht en blijkt het veilig en effectief.

Maar is het weer een leugen van de psychiaters? Als we kijken naar de geschiedenis van psychiaters moge het duidelijk zijn. Psychiaters hebben er een handje naar om te liegen en de risico’s van behandelingen te bagatelliseren. Zo ook bijvoorbeeld met ADHD medicijnen, antipsychotica behandeling, antidepressiva en isoleercel. Psychiaters liegen over de effectiviteit van de medicijnen en verzwijgen de lange termijn risico’s of zelfs dodelijke bijwerkingen. Niet alleen aan de patiënten maar ook aan het publiek.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Psychiaters wakkeren angst of haat tegen groepen mensen aan door ze te stigmatiseren met leugen op leugen op leugen zodat psychiaters soms gruwelijke behandelingen zoals elektroshock, isoleercel of dwangmedicatie kunnen toepassen of verplichten. Ze laten mensen denken dat ze moordenaars uit de maatschappij weghalen maar zorgen er in werkelijkheid voor dat er tijdbommen ontstaan die exploderen als er geen psychiatrische ‘hulp’ wordt gegeven. Als voorbeeld is er antipsychotica, die de symptomen van psychoses en schizofrenie onderdrukken en tergelijkertijd voor veranderingen in de hersenen zorgen die als gevolg hebben dat wanneer de patiënt stopt met de medicijnen dat hij of zij een zeer heftige psychose krijgt. Het is pure oplichting want zonder medicijnen of behandeling is er 40% kans dat iemand volledig beter wordt binnen 2 jaar (zie www.madinamerica.com), en met medicijnen is er 95% kans dat iemand nooit meer beter wordt en altijd medicijnen moet blijven gebruiken. En er zijn wel degelijk behandelingen die wel effectief zijn en mensen beter kunnen maken, waarbij het herstel percentage tot 96% is (zie deze studie). Daarbij zijn de behandelingen van psychiaters soms ronduit barbaars en maakt het van nature goedaardige mensen tot potentiële moordenaars.

Het zijn mensen die moorden plegen, niet psychische ziektes. Het zijn de psychiaters die met hun barbaarse en inhumane behandelingen mensen aanzetten tot gruweldaden. Psychiaters zijn de oorzaak in veel gevallen dat mensen zeer gruwelijke misdaden begaan, en zeker niet de mensen die het voorkomen.

Het goede voorbeeld geven

Mensen plegen misdaden, dat is niet te voorkomen door mensen op racistische wijze op basis van geestelijke gesteldheid te gaan ‘behandelen’ cq. onschadelijk maken met zeer inhumane behandelingen. Daar maak je juist moordenaars mee. Het is een vicieuze cirkel en psychiaters profiteren van alle kanten.

We dienen zelf het goede voorbeeld te geven. Je kunt pas respect terug verwachten als je zelf ook respect hebt voor de ander.

Er was eens een moeder die op deze website vertelde over haar van nature goedaardige en rustige zoon die niemand kwaad zou doen, die door de ‘isoleercel behandeling’ en de platspuit sessies tot een potentiële moordenaar was gemaakt.

De zeer inhumane psychiatrische behandelingen zoals elektroshock onder dwang, dwangmedicatie of isoleercel maken juist moordenaars van oorspronkelijk goedaardige mensen.

Mensen plegen misdaden. En wat is een mens? Wat maakt een mens tot wie of wat hij is?

– opvoeding
– sociale factoren
– lichamelijke conditie
– lichamelijke problemen
– ervaringen
– herinneringen
– milieu
– aanranking met liefde
– cultuur
– tijd
– leeftijd

En nog veel meer factoren. En al die factoren samen bepalen of iemand tot bepaalde handelingen in staat is.

Misdadigers moet je straffen, niet behandelen omdat je de ziekte de schuld geeft van de misdaad. Dat is pure racisme. Het is een mens die de misdaad pleegt, niet 1000 anderen die ook het wetenschappelijk dubieuze psychiatrische etiket hebben gekregen.

Het is een grove misdaad tegen de menselijkheid om de onschuldige mensen die niets misdaan hebben te vervolgen als de ergste moordenaars en ze elektroschock onder dwang te geven als ze na een jaren lange strijd tegen de inhumane behandeling met medicijnen nog niet opgegeven hebben, en medicatie resistent worden verklaard.

ECT van oudsher martelmiddel en zeer gevaarlijk

ECT raakte in Nederland in zwang in de jaren vijftig. Het decennium daarna nam de behandeling weer sterk af doordat er meer geneesmiddelen voor depressies en psychosen kwamen. Bovendien raakte de techniek ernstig in diskrediet. Critici stelden dat ECT als machtsmiddel werd gebruikt om lastige of moeilijke patiënten tot aangepast gedrag te dwingen en dat het zeer schadelijk was en enkel hersencellen liet afsterven zodat de patiënt zijn geheugen verloor.

De uitvinder van elektroshock, de Italiaan Cerletti, was een actief fascist. Het verhaal wil dat hij op het idee was gekomen na een bezoek aan het slachthuis. Daar zag hij hoe varkens stroomstoten toegediend kregen om epileptische aanvallen op te wekken opdat ze verdoofd waren bij de slacht. Shocken werd een ware hype in Nederland. Shocks werden tot voor kort vaak als straf gegeven aan lastige patiënten. Die werden daarbij niet van tevoren verdoofd. Het was een regelrechte marteling die kon eindigen met botbreuken door de vele spasmen die veroorzaakt worden door de shocks.

Bron: De Stentor

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Metanoia Slikken Wie is van hout ... Collision
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net