Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Britse psycholoog: “Medicaliseren menselijke geest is een schande voor de mensheid”

Datum: 19 mei 2010, 21:21 ~ Bron: Scientific American

Doctoring the mindDoor de Britse psycholoog Richard P. Bentall. New York University Press, 2009

Het medicaliseren van de menselijke geest is een schande voor de mensheid. Ondanks de door de psychiatrie geclaimde vooruitgang in het begrijpen van ‘geestelijke ziekte’ zijn patiënten tegenwoordig niet beter af dan een halve eeuw geleden volgens de Britse klinische psycholoog Richard P. Bentall. In zijn provocatieve boek, Doctoring the Mind: Why Psychiatric Treatments Fail opent Bentall de aanval op de conventionele praktijk van de psychiatrie. Hij beargumenteert dat de psychiatrie op een “zeer onwetenschappelijke” manier te werk gaat en faalt om mensen met psychische problemen daadwerkelijk te helpen.

De kern van het probleem is de biomedische aard van de psychiatrie waarvan onderzoek aantoont dat het “dodelijk gebrekkig” is, schrijft Bentall. Antipsychotica werken niet en de veronderstelling dat het wel werkt is volledig het resultaat van “behendige farmaceutische marketing” stelt hij. Hetzelfde geldt voor antidepressiva. Het is fraude wat er gaande is. Bentall citeert verscheidene studies waarin ontstellende methodologische gebreken in klinische testen aan het licht komen. In sommige studies werden bijvoorbeeld “patiënten vervangen door nieuwe patiënten indien ze niet direct positief reageerden op de antidepressiva“.

Zie ook: Effectiveness of antidepressants: an evidence myth constructed from a thousand randomized trials?

Maar niet alleen de psychiatrische behandelingen verslechteren de zorg; de psychiatrische diagnoses zelf kunnen evenzeer problematisch zijn, zegt Bentall. Dat is omdat het huidige systeem van categorisatie van psychiatrische problemen fundamenteel verkeerd is, beargumenteert hij. Als voorbeeld: heel veel patiënten vertonen zowel ‘psychiatrische symptomen’ van bipolair stoornis en schizofrenie, waarmee de grens tussen beide etiketten vervaagt. Dergelijke diagnoses zijn “wetenschappelijk gezien ongeveer zo betekenisvol als sterrenbeelden“.

Doctoring the Mind is een zeer toegankelijk en goed-georganiseerd boek, maar wat het boek het meest boeiend maakt is de glimp die het biedt in de wereld van psychische problemen die Bentall’s patiëntenverhalen bieden. Hij illustreert dat de conventionele psychiatrische aanpak behandelaars vaak in het duister doen strompelen. Sommige verhalen zijn dermate verbijsterend dat het moeilijk is om voor te stellen hoe het heeft kunnen gebeuren. Een voorbeeld is Andrew die in een psychiatrische faciliteit werd opgesloten voor psychiatrische evaluatie. Vermoedelijk in een poging om gedrag te vinden bij de jongen die paste bij een psychiatrische diagnose, focuste de behandelaren zich op het feit dat Andrew “excessief beleefd” was. Één van de redenen om hem opgesloten te houden in het instituut werd om te achterhalen of zijn beleefdheid “onderdeel was van zijn normale persoonlijkheid of van zijn ziekte“.

Dus wat is er voor nodig om geestelijke gezondheidszorg op de juiste baan te krijgen? Bentall denkt dat een deel van het antwoord gevonden kan worden in de omstandigheden die leiden tot psychische problemen. Maar in plaats er een verzamel-etiket van te maken, zoals schizofrenie, zouden we individuele problemen moeten aanpakken, zegt hij. Als voorbeeld: onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde levenservaringen tot paranoïde kunnen leiden. Een dergelijke aanpak echter, zou niets minder dan “het compleet heroverwegen van de waarden en doelen van psychiatrische zorg betekenen“.

Bron: Scientific American

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Het Spirituele Brein Nieuwe wegen voor de geneeskunde Afscheid van autisme en ADHD
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family