Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Duitse psychiaters erkennen criminele verleden: voortzetting Holocaust 1945-1949

Datum: 14 februari 2011, 11:13 ~ Bron: Focus.de

Focus magazineIn Duitsland wordt reeds tientallen jaren een krachtig protest gevoerd tegen het verzwijgen van de massamoord praktijken van de psychiatrie voorafgaande, gedurende en na de Nazi-periode. Schattingen suggereren dat voorafgaande aan de moord op de Joden tussen de 250.000 en 300.000 psychiatrische patiënten op systematische wijze zijn vermoord met hongerdieten (bron). Tussen 1914 en de oprichting van de Nazi-partij zouden patiënten in verschillende psychiatrische instellingen eveneens op systematische wijze zijn vermoord door middel van honger-diëten (bron). Pas toen de Nazi’s aan de macht kwamen werd het moorden op nationaal niveau doorgevoerd in alle psychiatrische instellingen. Na het einde van de oorlog werden in sommige instellingen meer patiënten vermoord dan gedurende de gehele Nazi-periode, met sterftecijfers oplopend tot 80% per jaar. (bron)

De massamoord binnen de psychiatrie werd volledig op eigen initiatief door vooraanstaande psychiaters van Duitsland bedacht en in de praktijk gebracht. Reeds voordat de Nazi partij bestond riepen vooraanstaande hoogleraren op tot euthanasie onder dwang voor psychiatrische patiënten om ze te “verlossen van de kwelling van het leven” (zie dit boek door prof. dr. Alfred Hoche). Het moordprogramma was niet bedacht door Nazi’s en de psychiatrie stuitte ten tijde van het Nazi-regiem zelfs op weerstand van Adolf Hitler omdat in essentie “Duitsers” werden vermoord, waardoor het psychiatrische moordprogramma gedurende de Nazi-tijd enige tijd beëindigd werd.

Tot op heden zijn de gruweldaden van de Duitse psychiatrie grotendeels verzwegen gebleven, tot grote ongenoegen van verschillende actiegroepen die in het belang van de vermoordde patiënten en hun nabestaanden eisen dat men eindelijk hun lot erkent.

Protest in Duitsland: Stop de leugen over de holocaust

Protest in Duitsland: Stop de leugen over de holocaust

De protestacties lijken succesvol te zijn geweest en de officiële beroepsgroep van de psychiatrie erkent nu – 65 jaar later – eindelijk wat er is gebeurd en biedt haar verontschuldiging aan aan alle slachtoffers. De beroepsgroep heeft 150.000 euro beschikbaar gemaakt om tot in detail uit te zoeken wat de aard is van het criminele verleden van de Duitse psychiatrie.

Je excuses aanbieden aan het Congres van de Duitse Vereniging voor Psychiatrie, Psychotherapie en Neurologie voor de nazi-misdaden gepleegd tijdens een herdenking in de psychiatrie. Waarom is dit niet al gebeurd?

Frank Schneider: Ik weet niet waarom we er nu pas over praten. We hebben er geen woorden voor, waarom kan een gebeurtenis als deze nu pas een plek krijgen? Een verklaring is nauwelijks mogelijk, er is geen rechtvaardiging voor.

Bron: Focus.de (vertaling)

Meer informatie

Voor meer informatie over de rol van de psychiatrie voorafgaande, gedurende en na de Nazi-periode zijn er de volgende bronnen:

Dr. Peter Breggin (Amerikaanse psychiater): een uitvoerig onderzoek over de rol van de psychiatrie tijdens de Holocaust

Joodse holocaustgeleerde: “Euthanasie onder dwang in de Duitse psychiatrie in 1914-1949”

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Psychiaters te koop? Medication Madness Rethinking Psychiatric Drugs Medicijnen 2006-2007
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net