Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Drs. Lidy Pelsser: Vermindering ADHD symptomen door aangepast voedselpatroon

Datum: 11 november 2008, 09:55 ~ Bron: Metro

Lidy Pelsser, ADHD Research Zet kinderen met ADHD op een dieet, bestaande uit een beperkt aantal voedingsmiddelen en circa 60 procent laat een gigan­tische gedragsverbetering zien. Te mooi om waar te zijn? Niet vol­gens drs. Lidy Pelsser, wetenschappelijk onderzoeker aan het ADHD Research Centrum in Eindhoven.

De klachten van de 12-jarige Robin voor aanvang van het dieet waren groot. Ondanks zijn medicijnen tegen ADHD (Ritalin) was hij erg druk en opstandig en verstoorde hij de rust in het gezin. Het dieet veranderde alles. De ouders van Robin hadden de indruk dat ze een ander kind in huis hadden! Er was rust; er hoefde niet meer steeds gemopperd te worden en Robin hield zich aan de regels. Zomaar een voorbeeld van één van de succesverhalen van de patiënten van drs. Lidy Pelsser. Zij boekt goede resultaten bij kinderen met ADHD. Tijdens het onderzoek moeten de kinderen gedurende vijf weken een streng dieet volgen, bestaande uit brood, fruit, groenten, rijst, vlees, zoet beleg, sap en bepaald snoepgoed. Pelsser: “Bij circa 60 procent van de kinderen met ADHD zien zowel ouders als leerkrachten een gigantische gedragsverbetering na aanpassing van de voeding. De verbetering is zo groot, dat medicijnen tegen ADHD niet meer nodig zijn.” Bij kinderen die goed reageren op het beperkte dieet, wordt vervolgens stap voor stap de voeding uitgebreid en zo uitgezocht welke voedingsmiddelen bij hen de boosdoener zijn. Pelsser: “Gemiddeld gaat het om vijf verschillende voedingsmiddelen. Welke, dat is bij ieder kind anders. De één reageert bijvoorbeeld op tomaten, ei, pindakaas en vis, de ander op vanille, zuivel, druiven en smaakversterkers. Het lijkt er dus op dat een deel van de gevallen van ADHD veroorzaakt wordt door een overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen.” Pelsser gaat deze hypothese testen in een vervolgonderzoek. Kinderen tussen 4 en 8 jaar kunnen worden aangemeld bij het ADHD Research Centrum (tel. 040-2488393). Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden. Pelsser benadrukt: “Ouders moeten echter wel gemotiveerd zijn om gedurende vijf weken samen met hun kind een zeer streng dieet te volgen. Ook wordt bij het kind meerdere malen bloed geprikt, zodat we kunnen onderzoeken of er sprake is van een allergie.” Meer informatie over het nieuwe onderzoek, de INCA-studie, staat op www.incastudie.nl.

Geld voor onderzoek

Geld gaat nu vaak naar psychiaters die de oorzaak voor psychische problemen zoeken in de hersenen zodat het met medicijnen kan worden behandeld en het de farmaceutische industrie veel geld oplevert.

Eerder dit jaar moest de Nederlandse onderzoekster Lidy Pelsser van het Nederlandse ADHD Research Centrum nog schooien om fondsen bij elkaar te rapen. Ze onderzoekt als enige de mogelijke samenhang tussen ADHD en voeding.

Ze kon de studie aanvankelijk niet financieren. Pelsser kreeg pas fondsen van een anonieme privé-donor nadat de actualiteitenrubriek ’EenVandaag’ berichtte over de mogelijke stopzetting van haar onderzoek.

Wat is ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) uit zich onder andere in moeilijk stil kunnen zitten en snel afgeleid zijn. Deze psychiatrische stoornis komt voor bij ongeveer 5 procent van de schoolgaande kinderen. Bij jongens wordt de diagnose 3 keer zo vaak vastgesteld als bij meisjes. Naar schatting houdt 60 procent van de kinderen met ADHD ook symptomen als ze volwassen zijn. Bekende ADHD’ers zijn cabaretier Jochem Myjer en radiopresentator Dave Donkervoort (bijgenaamd ADHDave).

De DSM-IV richtlijnen voor het diagnosticeren van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) zijn gebaseerd op ‘flexibele criteria’ die in essentie normaal kinderlijk gedrag beschrijven.

Reacties vanuit de wetenschappelijke gemeenschap in Australië op de door de DSM comité uitgevoerde herziening van de criteria voor ADHD dat in behandeling is genomen door het Royal Australasian College of Physicians (RACP) stellen dat de criteria veel te ruim zijn. Het resultaat is dat veel te veel kinderen behandelingen moeten ondergaan en medicijnen krijgen.

De diagnosticering van ADHD is gebaseerd op een kind jonger dan 7 jaar dat tekenen vertoont van onachtzaamheid of hyperactieve en impulsieve gedragingen.

De criteria zijn onder andere tollen in een stoel, antwoord geven voordat de vraag uitgesproken is, moeite hebben met op de beurt wachten, stoeien tijdens gesprekken of spelletjes en veel praten.

Andere symptomen zijn onder meer onzorgvuldig zijn en fouten maken op school, instructies niet opvolgen, taken niet afmaken, spullen verliezen omdat ze te vaak worden afgeleid en vergeetachtig zijn in dagelijkse activiteiten.

De diagnose voor ADHD wordt gebaseerd op criteria die worden voorgeschreven door de American Psychiatric Association (APA), bekend als DSM-IV. Kinderen die aan ten minste aan 6 criteria van onachtzaamheid of 6 criteria van hyperactieve en impulsieve gedragingen voldoen, hebben vermeend ADHD.

Bron: Metro

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Hoezo ADHD? Medicijnen 2004-2005 Afscheid van autisme en ADHD
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!