Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Dr. Laura Batstra: Petitie Jeugd-GGz verspreidt onwaarheden over jeugdwet

Datum: 9 februari 2014, 20:44

mamagreenmamaDe jeugdwet van de overheid dat als doel heeft om de medicalisering van kinderen te stoppen (zie deze brief van minister Edith Schippers) wordt in de petitie Jeugd-GGz zwartgemaakt op basis van valse en misleidende berichten in de media, intimidatie van critici en agressieve marketing. Een voorbeeld is een bericht in de Telegraaf op 20 augustus 2013 “Ambtenaar wordt jeugdpsychiater” (zie de kamervragen over de misleiding)

In het betreffende bericht wordt een onjuist beeld geschetst.

Wanneer psychiaters moeten aankloppen voor geld bij gemeenten dan moeten zij de behandeling van ziekten zoals ADHD medisch kunnen verantwoorden en dat kunnen zij niet, en dat kan het einde betekenen van het beroep psychiater. Zie de Volkskrant op 4 juli 2013: ‘Wie wordt er nog psychiater als de wethouder adhd maar onzin vindt?

De jeugdwet zorgt ervoor dat geldstromen en macht voor psychische zorg voor kinderen komt te liggen bij gemeenten (lokale overheden) in plaats van dat de macht ligt bij een onaantastbare medische autoriteit waar de status quo van een omstreden wetenschap regeert waartegen zelfs top-politici vrijwel niets kunnen inbrengen.

Door de jeugdwet moeten psychiaters voortaan bij de gemeenten aankloppen voor geld met een verantwoording voor medische zorg, maar iemand die kan onderbouwen dat de problemen het beste kunnen worden aangepakt met opvoeding of een aangepast dieet krijgt evengoed een kans. Het maakt de zorg menselijk en sociaal (democratisch), het zorgt voor een forse afname van de kosten en het bevordert eerlijke innovatie voor de beste en meest efficiënte oplossingen waar zowel de individu als de samenleving het grootste voordeel door heeft.

Zie bijvoorbeeld de initiatieven van de gemeente Zeist en de gemeente Maassluis. De gemeenste Zeist heeft op initiatief van het ministerie van LNV een natuurpark laten realiseren om ADHD gedrag te voorkomen en de gemeenste Maassluis biedt ouders opvoedcursussen om ADHD gedrag te voorkomen.

Wanneer fysiek bewijs voor ziekten verplicht wordt gesteld dan houdt het medische specialisme psychiatrie op te bestaan. Zie bijvoorbeeld mijn Twitter gesprek met prof. dr. Robert Vermeiren. Via de jeugdwet kan de situatie ontstaan waarin psychiaters worden verplicht fysiek bewijs te kunnen leveren voor de aanwezigheid van een ziekte voordat ze de ziekte mogen behandelen. (zie minister Edith Schippers: “Psychiatrische diagnoses zijn geen echte ziekten“)

De psychiatrie zet nu alles op alles om de jeugdwet tegen te gaan en blijkbaar niet op een eerlijke manier.

Dr. Laura Batstra schreef een column over de misleidende marketing van Petitite Jeugd-GGZ op Artsennet.

~ Quote uit Artsennet ~

De petitie tegen de overheveling van Jeugd GGz naar de gemeenten is door ruim 90.000 mensen ondertekend. Dit zegt iets over de zorgen die er zijn met betrekking tot de transitie, maar ook iets over het lobby talent van de GGz.

Verspreiding van onware berichten

In Blogs, krantenartikelen en ander media uiten met name kinder- en jeugdpsychiaters hun zorgen, en als iemand het waagt zich publiekelijk over de eventuele voordelen van de transitie uit te laten, dan volgen daarop gelijk felle reacties van deze psychiaters. Ouders die zich zorgen maken over de zorg voor hun kind in de toekomst worden actief naar voren geschoven. Eén van die ouders alarmeerde de pers nadat ze had begrepen dat gemeenteambtenaren na een zesdaagse cursus het werk van kinder- en jeugdpsychiaters zouden gaan overnemen. Onzin natuurlijk, het bericht werd ook al snel door de VNG ontkracht, maar toen was het kwaad al geschied. Op de social media verspreidde het ‘nieuws’ zich razendsnel, met daaronder een link en een oproep om de petitie te tekenen.

Agressieve benadering van hoogleraren

Hoogleraren zijn door de initiatiefnemers van de petitie gebombardeerd met emails. Eén van hen vertelde me dat ze zoveel mailtjes kreeg over het belang van het tekenen van deze petitie dat ze uiteindelijk toe gaf om er van af te zijn. Ze zei ook dat ze er spijt van heeft dat ze getekend heeft.

Een andere hoogleraar, Prof dr. Corine de Ruiter, heeft de petitie ook ondertekend, maar had de moed om zich publiekelijk – in een brief in de NRC – te bedenken.

Intimidatie van critici

Wie in de GGz werkt en niet tegen de transitie is heeft het op dit moment niet gemakkelijk. Toen ik nog in de kinderpsychiatrie werkte ondervond ik aan den lijve hoe eensgezindheid afgedwongen wordt en hoe men omgaat met kritische collega’s. Binnen de instelling kreeg ik geen gehoor, dus uitte ik m’n zorgen over het ruim toepassen van de ADHD diagnose in het dagblad Trouw. Onmiddellijk werd ik ontboden bij de managers van de instelling voor een ronduit intimiderende donderpreek. Ze hadden beter eerst even met m’n moeder kunnen bellen (“zeg nóóit tegen Laura dat ze iets nìet mag doen”).

Mond snoeren met achterbaks geklaag

Ik ging op de universiteit werken, omdat discussie hier de norm is. Maar ook hier werd er vanuit de psychiatrie druk uitgeoefend om mij de mond te snoeren. Toen ik eind 2011 in NRC Next een kritische reactie schreef op een eerder stuk van zes hoogleraren Kinderpsychiatrie, schreef één van die hoogleraren een klaagbrief hierover naar het bestuur van de afdeling waar ik werk. Tevergeefs, want op de universiteit zitten we niet aan de touwtjes van de hoogleraren.

Jeugdwet is in belang van kinderen

Hoeveel van de mensen die de petitie ondertekend hebben, staan met evenveel vuur achter hun handtekening als de opinieleidende initiatiefnemers? Hoeveel ruimte was er binnen de GGz voor twijfel en tegengeluid? Hoeveel mensen hebben getekend door alarmerende – maar onjuiste – berichtgevingen? Er zijn zorgen over de transitie, dat is duidelijk en terecht. Daarnaast is er optimisme, energie en hoop, vooral van mensen buiten de GGz, die de transitie als een kans zien om kinderen en gezinnen beter en sneller die hulp te bieden die ze nodig hebben. Niet meer en ook niet minder.

Alles of niets voor de kinderpsychiatrie

De tijd en energie die met name kinderpsychiaters nu besteden aan het protesteren tegen de transitie is weinig constructief. De druk om je te houden aan de mores van je “stam” en je niet tegen de mening van de meerderheid te keren is kortzichtig, houdt innovatie tegen, druist in tegen de vrije meningsuiting en is vooral zonde van zoveel negatieve energie. Bovendien vertelt de energieke lobbygroep maar een deel van het verhaal. Een directe aanleiding voor de transitie is immers het feit dat de specialistische GGz onverantwoord snel gegroeid is. De voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie erkende op nationale televisie dat marktwerking hier een factor in is geweest: “Geld is een belangrijke prikkel, psychiaters zijn ook mensen”. Hoe verhoudt dit zich tot de eed die dokters afleggen? Geldt “first do no harm” niet meer als er veel geld te verdienen valt?

Overheid als boeman afschilderen is verkeerd

De lobby rondom de petitie doet voorkomen alsof bewindslieden die de transitie door willen voeren de boemannen/vrouwen zijn, en de actievoerende psychiaters de helden die opkomen voor de belangen van kwetsbare kinderen. Doel van de transitie is echter om de zorg voor die kwetsbare kinderen te verbeteren, en dat is broodnodig. De specialistische GGz heeft de druk van perverse financiële prikkels en de druk vanuit de samenleving niet kunnen weerstaan. Dat is tot op zekere hoogte begrijpelijk maar niet iets om trots op te zijn. Bescheidenheid en hulpvaardigheid zouden gepast zijn, nu de gemeenten voor de pittige taak staan om het beter te doen. Angst en wantrouwen zaaien gaat de gemeenten, de kinderen en hun ouders niet helpen.

Bron: Artsennet

 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afwijkend En Toch Zo Gewoon Morgen ben ik een leeuw Uw brein als medicijn
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!