Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Dr. Bram Bakker: “Ik ben weggestuurd uit de psychiatrie, noem het academische inquisitie”

Datum: 18 maart 2015, 06:14 ~ Bron: de Volkskrant

Bram BakkerDr Bram Bakker zegt in zijn Volkskrant-column:

Ik ben weggestuurd uit de ‪‎psychiatrie‬. Noem het academische inquisitie’.Eigenlijk hebben ze mij geëxcommuniceerd.’

Bron: de Volkskrant

Bram Bakker is niet alleen. Hij bereikt als BN’er de media maar denk eens aan alle geleerden en hulpverleners die worden verdrukt zonder dat ze de media bereiken! Het gaat ook om meer subtiele invloeden.

Lees bijvoorbeeld de volgende e-mail van journalist Robert Whitaker, auteur van twee bestsellers over de psychiatrie in Amerika (Mad in America en Anatomy of an Epidemic, vermeld in de top 10 boeken van Scientific American):

“Dear Arjan,

Yours is a good question. I think at the moment American society as a whole is rather confused about psychiatry. There is a growing suspicion among the public that psychiatry really doesn’t know much about the “biology” of mental disorders, despite all of its claims to the contrary, and there is a growing suspicion that the drugs aren’t all that great. Moreover, there is a growing recognition that psychiatry is totally compromised by pharmaceutical money. At the same time–and I know this is odd–the public does generally view criticism of psychiatric drugs as coming from people with a bias. So it’s a confused picture.

You’ve put your finger on an important problem. The presence of Scientologists in this debate serves to deligitimize criticism that arises from an honest examination of the science. The public has this vague sense that the criticism arises from religious principles rather than from a look at what the science really has to say.

As for the rest of the medical profession, well, doctors basically belong to a big tribe, and part of the tribal rules are that those in one discipline don’t publicly criticize the doctors in another discipline. This keeps non-psychiatrist doctors from weighing in on the matter, and as far as criticism that arises from within psychiatry, psychiatry as a field has been very successful in letting its members know that they will be ex-communicated and their careers will suffer if they speak too critically. Psychiatrists are allowed to make minor concessions, such as saying that pharmaceutical money has become too influential, but they are not allowed to say that the drugs don’t really work.

So it’s complicated. Think of a society that has bought into a medical delusion, and that’s where we’re at in the U.S. The public knows that something isn’t right, but at the same time it maintains its general belief in the medical model story.

Best,

Bob Whitaker”

Robert Whitaker zegt dat eerlijke psychiaters en hulpverleners die kritiek uiten op de psychiatrie op efficiente wijze worden geëxcommuniceerd. Dat is hoe de psychiatrie het medische dogma in stand houdt. Ze snoeren de mond van oprechte geleerden en propageren hun dogma met miljarden budgetten van de farmaceutische industrie.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Laboratorium Rat

  14 apr 2015

  Verpleegkundigen van GGZ Noord-Holland Noord in Heiloo vinden dat er grote fouten zijn gemaakt bij een wetenschappelijk medisch experiment met psychiatrische patiënten die ernstige psychoses hebben. Dat blijkt uit een dossier dat het onderzoeksprogramma ZEMBLA in handen heeft. Hierin staat onder meer dat volgens een interne klokkenluider 22 van de 52 proefpersonen nooit hadden mogen deelnemen aan het experiment. Het onderzoeksprotocol is daarmee door de kliniek geschonden. Pas een jaar na het begin van het onderzoek zijn, op aandringen van de klokkenluider, familieleden van de proefpersonen door de kliniek op de hoogte gesteld over het experiment. De klokkenluider die deze zaken aan de Raad van Bestuur van GGZ NHN heeft gemeld, is ontslagen. Zij heeft, op straffe van een hoge boete, een spreekverbod opgelegd gekregen.

  Alleen ambulate patiënten
  Volgens het onderzoeksprotocol, dat is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) in Alkmaar, mochten uitsluitend ambulante patiënten voor het experiment worden gebruikt. Dat betekent dat proefpersonen niet opgenomen mogen zijn in de instelling, maar zelfstandig buiten de kliniek moeten wonen. Uit stukken van de kliniek blijkt dat er 52 proefpersonen zijn gebruikt. Slechts 30 daarvan zijn ambulant en wonen zelfstandig. De overige 22 patiënten zijn niet-ambulant en krijgen veel zorg binnen de kliniek, acht patiënten zelfs 24 uur per dag. Juist ten aanzien van deze groep patiënten bestaan bij de klokkenluider en andere medewerkers grote twijfels over de wilsbekwaamheid.

  Protocol
  Afwijken van het protocol zonder toestemming van de METC is volgens oud-hoogleraar Gezondheidsrecht Frans van Wijmen absoluut verboden: ‘Dan handel je in strijd met de wet, dat kan een misdrijf zijn waar je vervolgd voor zou kunnen worden.’ Van Wijmen is jarenlang lid geweest van een ethische commissie die experimenten met proefpersonen beoordeelt. ‘Er is afgeweken van het protocol, dat is duidelijk. Het kan een vorm van opportunisme zijn, dat je denkt: het komt mij beter uit om ook de patiënten te betrekken die opgenomen zijn, want dan kom ik sneller aan mijn aantallen,’ aldus Van Wijmen.

  Toestemming
  Pas nadat de klokkenluider over de kwestie aan de bel had getrokken, heeft de verantwoordelijke psychiater overlegd met de METC om het protocol aan te passen. Maar omdat het experiment inmiddels was afgelopen, is het geven van toestemming niet meer aan de orde, zo laat de voorzitter van de METC, Gavin ten Tusscher, aan ZEMBLA weten.

  Het medisch experiment van GGZ NHN is begonnen in augustus 2013 en richt zich op de medicijnencombinatie clozapine en memantine. Clozapine is een antipsychoticum dat wordt gebruikt bij ernstig psychotische patiënten. Memantine wordt gebruikt bij de ziekte van Alzheimer, om geheugenverlies tegen te gaan. GGZ NHN hoopt dat de toevoeging van memantine positieve effecten laat zien bij psychiatrische patiënten die onvoldoende baat hebben bij het gebruik van clozapine. Daarnaast moet het experiment uitwijzen of deze combinatie van medicijnen veilig is.

  Geen reactie
  Het medisch onderzoek binnen GGZ NHN wordt uitgevoerd door psychiater Selene Veerman. Zij wil op dit onderzoek promoveren. Ondanks meerdere verzoeken weigert zij ZEMBLA te woord te staan. Haar promotor, hoogleraar Psychiatrie Lieuwe de Haan van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, zegt dat er slechts een vergissing is gemaakt met het opnemen van niet-ambulante patiënten in het onderzoek: ‘De opgenomen patiënten zouden verzorgd worden door dezelfde teams die ook ambulante patiënten verplegen en werden om die reden aan het onderzoek toegevoegd’, aldus De Haan.

  Maar oud-hoogleraar Gezondheidsrecht Van Wijmen denkt daar anders over: ‘Daar gaat het niet om, je moet kijken of die patiënt 24 uur of een kortere tijd onder behandeling is in de instelling. Die noem je dan dus niet ambulant.’

  Ook de Amerikaanse hoogleraar Psychiatrie Paul Appelbaum, die veel onderzoek heeft gedaan naar de voorwaarden voor medisch onderzoek met psychiatrische proefpersonen spreekt van een “ernstige schending van het protocol.”

  Appelbaum: ‘De verandering van ambulante naar opgenomen patiënten is een grote stap. Opgenomen patiënten zijn veel zieker, veel meer beperkt en hebben veel minder vaardigheden om keuzes te maken. Dat is dus een grote verandering van het protocol, dat zeker eerst moet worden goedgekeurd door de medisch-ethische commissie.’

  Wilsbekwaamheid
  ZEMBLA spreekt ook met familieleden van twee proefpersonen. Zij zijn geschokt dat ze pas een jaar na het begin van het experiment zijn ingelicht, want ook zij hebben grote twijfels over de wilsbekwaamheid van hun familieleden.

  Voor het uitvoeren van medische experimenten met proefpersonen bestaan strikte regels. Artsenorganisatie KNMG heeft een richtlijn ontwikkeld op basis waarvan de wilsbekwaamheid van proefpersonen moet worden bepaald.

  Hoogleraar Psychiatrie Jim van Os: ‘Het is altijd een grijs gebied die (bepaling van, red.) wilsbekwaamheid, en daar kom je niet alleen met de patiënt uit. Dat grijze gebied beheers je door familie en verpleegkundigen erbij te betrekken. Zo staat het ook in het stappenplan van de KNMG.’

  Stappenplan
  Het stappenplan van de KNMG is geschreven door een team van juristen en psychiaters onder leiding van oud-hoogleraar Frans van Wijmen. Die stelt dat het stappenplan geldt voor alle artsen in Nederland. Van Wijmen in ZEMBLA: ‘Die directe omgeving van een patiënt is heel goed op de hoogte van het vermogen van een patiënt om ja of nee te zeggen.’

  Uit angst voor represailles wilden de verpleegkundigen niet met naam en toenaam in de uitzending van ZEMBLA genoemd worden. Hen is door de kliniek te verstaan gegeven, dat ze zouden worden ontslagen als zij met ZEMBLA zouden spreken.

  GGZ NHN wil niet op vragen van ZEMBLA reageren en stelt dat het onderzoek zeer zorgvuldig is uitgevoerd.

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia De duisternis voorbij Denken over geneeskunde
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net