Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Dossier slachtoffers

Deel dit dossier op social media

E-mail

~ Publicaties ~

10 oktober in Brussel: Zwarte Mars voor slachtoffers psychiatrisch geweld

10 oktober in Brussel: Zwarte Mars voor slachtoffers psychiatrisch geweld
10/08/2009 ~
Op zondag 6 september 2009 komen we bijeen in Brussel in de Exki Agora (bovenzaaltje via nieuwe trap naar boven) om 14 u. voor de tweede en laatste voorbereidende vergadering voor de Zwarte Mars van 1 […]


Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!