Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Doelstelling: Totale vernietiging van de psychiatrie

Datum: 25 augustus 2008, 20:25

In de volgende video spreekt de topman van de Scientology Kerk, David Miscavige, namens de Citizens Commission on Human Rights (CCHR), in Nederland Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) geheten, over de prestaties van de organisatie in 2006.

Het wordt in de video duidelijk dat ze zich inzetten voor een totale vernietiging van de psychiatrie. In hun eigen woorden: “Global Obliteration of Psychiatry” wat neerkomt op totale uitroeiing zonder een spoor achter te laten.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Ook al is het heel goed voor sommige mensen dat een organisatie zoals de CCHR bestaat, het komt natuurlijk wel erg extremistisch over. Maar wanneer je als patiënt tot 6 maanden achtereen in een isoleercel gevangen hebt gezeten en met lichaams verkrampende psychiatrische medicijnen bent ingespoten omdat je vermeend te weinig zou eten dan is het natuurlijk logisch dat er mensen zijn voor wie dit een steun in de rug kan zijn en voor wie de doestelling het gevoel geeft dat er mensen zijn die echt voor ze opkomen en hun beulen, de psychiaters, eens een lesje leren.

Psychiaters hebben zich in het verleden aan veel wrede en onmenselijke praktijken schuldig gemaakt, en het gebeurt vandaag de dag nog steeds, ook in Nederland. Ook in Nederland worden sommige mensen onder dwang met ECT (elektroshock) behandeld, of tegen hun wil onder dwang met medicijnen ingespoten omdat ze niet mogen zijn zoals ze zijn van een psychiater. Jonge vrouwen worden soms tot 6 maanden achtereen in een isoleercel gevangen gehouden omdat ze niet mee willen werken en zich blijven verzetten tegen de in hun ogen onrechtmatige en onmenselijke behandeling en gevangenschap. Dat is de realiteit voor veel mensen en vanuit dat perspectief bekeken is de doelstelling mogelijk wel te begrijpen.

Voor veel psychiatrisch patiënten die voor hun gevoel aan ware martelingen zijn onderworpen door psychiaters, zonder dat ze ook maar iets misdaan hadden, voor die mensen kan het fijn zijn dat er een sterke organisatie bestaat die echt voor ze durft op te komen.

Het enige nadeel is misschien – zoals veel mensen vermoeden – dat mensen die in psychische nood verkeren door scientology worden verleid om zich aan te sluiten bij hun religie, waar ze uiteindelijk (naar verluid) veel geld voor moeten betalen.

 

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia De duisternis voorbij Denken over geneeskunde
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family