Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Doelstelling: Totale vernietiging van de psychiatrie

Datum: 25 augustus 2008, 20:25

In de volgende video spreekt de topman van de Scientology Kerk, David Miscavige, namens de Citizens Commission on Human Rights (CCHR), in Nederland Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) geheten, over de prestaties van de organisatie in 2006.

Het wordt in de video duidelijk dat ze zich inzetten voor een totale vernietiging van de psychiatrie. In hun eigen woorden: “Global Obliteration of Psychiatry” wat neerkomt op totale uitroeiing zonder een spoor achter te laten.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Ook al is het heel goed voor sommige mensen dat een organisatie zoals de CCHR bestaat, het komt natuurlijk wel erg extremistisch over. Maar wanneer je als patiënt tot 6 maanden achtereen in een isoleercel gevangen hebt gezeten en met lichaams verkrampende psychiatrische medicijnen bent ingespoten omdat je vermeend te weinig zou eten dan is het natuurlijk logisch dat er mensen zijn voor wie dit een steun in de rug kan zijn en voor wie de doestelling het gevoel geeft dat er mensen zijn die echt voor ze opkomen en hun beulen, de psychiaters, eens een lesje leren.

Psychiaters hebben zich in het verleden aan veel wrede en onmenselijke praktijken schuldig gemaakt, en het gebeurt vandaag de dag nog steeds, ook in Nederland. Ook in Nederland worden sommige mensen onder dwang met ECT (elektroshock) behandeld, of tegen hun wil onder dwang met medicijnen ingespoten omdat ze niet mogen zijn zoals ze zijn van een psychiater. Jonge vrouwen worden soms tot 6 maanden achtereen in een isoleercel gevangen gehouden omdat ze niet mee willen werken en zich blijven verzetten tegen de in hun ogen onrechtmatige en onmenselijke behandeling en gevangenschap. Dat is de realiteit voor veel mensen en vanuit dat perspectief bekeken is de doelstelling mogelijk wel te begrijpen.

Voor veel psychiatrisch patiënten die voor hun gevoel aan ware martelingen zijn onderworpen door psychiaters, zonder dat ze ook maar iets misdaan hadden, voor die mensen kan het fijn zijn dat er een sterke organisatie bestaat die echt voor ze durft op te komen.

Het enige nadeel is misschien – zoals veel mensen vermoeden – dat mensen die in psychische nood verkeren door scientology worden verleid om zich aan te sluiten bij hun religie, waar ze uiteindelijk (naar verluid) veel geld voor moeten betalen.

 

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia De duisternis voorbij Denken over geneeskunde
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!