Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiaters: Marokkanen hebben genetisch meer aanleg voor schizofrenie

Datum: 9 februari 2009, 17:49 ~ Bron: Wereldjournalisten.nl

Marokkaanse jongen

~ Rectificatie ~

De oorspronkelijke titel ‘Djinns of pillen: “Marokkanen hebben genetisch meer aanleg voor schizofrenie”‘ is onjuist. De reportage Djinns of Pillen van programmamaker Samar Haddad wil niet de suggestie wekken dat Marokkanen genetisch meer aanleg hebben voor schizofrenie dan Nederlandse mensen, en het is in de reportage ook nergens uit op te maken dat dit wordt gesteld.

De reden dat wij deze titel hebben gekozen is niet enkel gebaseerd op de reportage maar o.a. op de volgende twee factoren:

  1. psychiaters stellen dat de (onmeetbare) hersenstoornis schizofrenie ‘voor een belangrijk deel genetisch bepaald is
  2. psychiaters stellen dat de ‘ziekte’ vaker voorkomt bij Marokkaanse mensen

Dit suggereert indirect (via de reportage waarin gesteld wordt dat Marokkaanse mensen vaker schizofrenie hebben dan Nederlandse mensen) dat Marokkaanse mensen genetisch meer aanleg hebben voor schizofrenie. Maar wetenschappelijk gezien is er geen enkel verband tussen genen en schizofrenie. De hypothese dat het wel zo is is gebaseerd op valse wetenschap.

Daarbij is er op de eerste plaats ook al helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor een hersenziekte. Verschillende hoogleraren roepen dat schizofrenie bedrog is, waaronder prof. dr. Jim van Os:

Psy: ‘Wetenschappelijk gezien slaat schizofrenie nergens op’

Waar psychiaters mee bezig zijn is eugenetica, een valse racistische wetenschap. Schizofrenie bestaat niet. Complexe psychische problemen kun je volledig van herstellen met eerlijke psychotherapie, zoals Soteria.

Zie ook: Psychiaters richten zich nu ook op jonge (potentiële) rel-Marokkanen

~ Waarschuwing ~

Het abrupt stoppen met antipsychotica is levensgevaarlijk!

Indien je aan de hand van dit artikel besluit om te stoppen met het gebruiken van psychiatrische medicijnen, zorg er dan voor dat je dat doet onder professionele begeleiding. Niet alle psychiaters en psychotherapeuten bepleiten medicijnen en er zijn er velen die je kunnen helpen om af te kicken. Heb geduld. Het herstel proces kan jaren duren.

Medicijnen zijn niet de enige oplossing. Geavanceerde psychotherapie kan voor 96% van alle patiënten effectiever zijn, zonder de schadelijke bijwerkingen (bron)

Laten we beginnen met de hamvraag: Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een verzamelterm voor onverklaarbaar gedrag bij mensen. Het is verre van een (genetische) hersenziekte, zoals psychiaters mensen wijsmaken. (zie PSY)

Ondanks het feit dat psychiaters in de media claimen dat er bewijzen zijn voor een hersenstoornis en dat er genetische verbanden (erfelijke aanleg) zijn, blijft er in de echte wetenschap niets over van die stellingen.

We hebben tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs voor ofwel de oorzaak of de fysiologie voor geen van elke psychiatrische diagnose.

Elk geval waarin een “hersenstoornis” gevonden zou zijn, bleek vals te zijn. Geen enkele claim voor genen die bepaalde psychiatrische condities zouden veroorzaken heeft de tands des tijd doorstaan. Ondanks de populaire valselijke propaganda.

Prof. Dr. Joseph Glenmullen, M.D.

Zie ook: Studie bewijst: geen verband genen en schizofrenie

Dus wat is schizofrenie dan eigenlijk? Psychiaters hebben geen idee. De symptomen hoeven onderling niets met elkaar te maken te hebben en kunnen totaal verschillende oorzaken hebben.

Laat je niet misleiden. Psychiatrische medicijnen voor schizofrenie zijn zeer destructief en maken de problemen chronisch en ongeneeslijk.

Antipsychotica (ook Atypische varianten) veroorzaken een atrofie van de hersenschors en een vergroting van de basale ganglia. De medicijnen blokkeren Dopamine D² receptoren in de hersenen en in een reactie daarop maken de hersenen de receptoren gevoeliger zodat iemand niet meer zonder medicijnen kan en wanneer hij of zij toch probeert te stoppen een zeer heftige psychose krijgt.

In een recente studie is het aangetoond dat ten minste 40% van alle schizofrenie gediagnosticeerde patiënten zonder enige behandeling binnen 2 jaar er volledig overheen kan groeien, terwijl patiënten die met de gebruikelijke combinatie van medicijnen (antipsychotica) en psychiatrische therapie (ziekte-inzicht aanleren/geloven in een onmeetbare ziekte) behandeld worden 95% kans hebben om nooit meer beter te worden.

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Deze studie toont aan dat “geen enkele behandeling” effectiever is voor het verhelpen van de symptomen dan psychiatrische behandeling. Maar hoe zouden de cijfers zijn wanneer de patiënten eerlijke psychotherapie gegeven zouden worden, zoals bijvoorbeeld Soteria of Lange Termijn Psychodynamische Psychotherapie (LTPP). Verschillende studies suggereren dat met geavanceerde psychotherapie tot 96% van alle patiënten tot herstel kunnen komen.

De complexe psychische problemen die onder de noemer schizofrenie worden verzameld zijn dus verre van onherstelbaar.

Volgens een studie van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) hebben schizofrenie patiënten in arme landen – waar geen geld is voor antipsychotica behandeling – meer kans om te herstellen dan in rijke landen. Zie ook http://www.madinamerica.com/

Antipsychotica zijn dus niet alleen ‘niet effectief’, ze verslechteren de kwaliteit van leven aanzienlijk en verminderen de kans op herstel.

Maar het gaat nog verder dan dat. Mensen die antipsychotica gebruiken leven gemiddeld 15 tot 30 jaar korter (verschillende bronnen noemen een ander getal) Antipsychotica zijn levensgevaarlijke middelen die voor (acuut) fatale aandoeningen kunnen zorgen waaronder Neuroleptic Maligne Syndroom, Tardieve Dyskinesie, Metabool Syndroom, Diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en nog vele andere ernstige aandoeningen.

Volgens een onlangs gepubliceerde Finse studie zijn er sterke aanwijzingen dat psychiaters uit zijn op een chemische genocide.

Chemische genocide: Gebruikers moderne antipsychotica sterven 50% sneller dan gebruikers oude antipsychotica

Antipsychotica vergroten de kans op een fatale beroerte, ook bij jongere gebruikers. Verder verhogen antipsychotica de kans op sterfte bij oudere gebruikers met factor 1.7 volgens een recente waarschuwing van de FDA in Amerika.

Psychiaters zijn dus bedriegers en proberen mensen met psychische problemen met destructieve medicijnen te behandelen die in feite neerkomen op een chemische lobtomie, en welke ervoor zorgen dat ze vroeg sterven.

Genegeerd: Psychiatrisch patiënten sterven door psychiatrische medicijnen

De uiterlijke symptomen die psychiaters onder de noemer schizofrenie classificeren zijn niet onherstelbaar. Het heeft soms veel tijd nodig om tot herstel te kunnen komen, maar je kunt zeer goed herstellen. Dat is wetenschappelijk gezien een feit.

Schizofrenie is geen ziekte. Het is een containerbegrip voor verschillende onafhankelijke gedragingen, en heeft niets te maken met wie jij bent of de problemen die je ervaart. (zie ook dit artikel en dit artikel van psychiater van het jaar 2008, prof. dr. Jim van Os)

~ Quote uit Wereldjournalisten.nl ~

Schizofrenie komt relatief veel voor onder Marokkanen in Nederland. Een deel van de Marokkaanse schizofrenen gaat voor behandeling naar een islamitisch genezer. Het MTNL-programma De Mix zoomt in een driedelige serie in op de stoornis, vanuit Marokkaans perspectief.

Schizofrenie wordt door religieuze Marokkanen soms aangezien voor bezetenheid. Ze wenden zich tot een islamitisch genezer, terwijl ze juist gebaat kunnen zijn bij pillen. Andersom kan iemand die door een reguliere psychiater wordt behandeld baat hebben bij een islamitisch genezer. “Hoe staan de psychiater en de islamitische genezer eigenlijk tegenover elkaar. Willen ze wel samenwerken?”, vragen de samenstellers van De Mix zich af.

“Salah Sidali is psychiater en moslim. Bij de behandeling van zijn patiënten tracht hij deze beide werelden, de een met pillen, de ander met djinns, met elkaar te verenigen”, aldus MTNL in een persbericht.

Bron: Wereldjournalisten.nl

http://video.google.com/videoplay?docid=223233400525184394
Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Haal je een moederband niet meer in? Met gezond verstand Collision Psychiaters te koop?
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family