Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Debat: psychiatrische medicijnen worden voor verschillende stoornissen voorgeschreven

Datum: 27 augustus 2008, 08:14

Ik wilde hierbij proberen om via het reactie formulier een discussie aan te gaan hoe het mogelijk is dat psychiatrische medicijnen vaak voor totaal verschillende psychiatrische stoornissen worden voorgeschreven terwijl ze vermeend een biochemisch onbalans eigen aan een specifieke stoornis zouden ‘genezen’.

Tot voor kort werden antidepressiva aan ADHD kinderen voorgeschreven en veel ADHD kinderen worden met antipsychotica behandeld. En ook nu weer blijkt dat men antidepressiva (Prozac) toch aan kinderen voorschrijft onder een nieuwe naam Strattera (zie het Strattera schandaal). Strattera wordt gezien als de opvolger van Ritalin.

Antipsychotica worden gebruikt voor het behandelen van schizofrenie, psychosen, depressiviteit, autisme, ADHD en het onderdrukken van probleem gedrag bij uitgeprocedeerde allochtonen, zwervers, bejaarden en lichamelijk of geestelijk gehandicapten.

Antidepressiva worden gebruikt voor het behandelen van depressiviteit, drugs verslaving, probleem gedrag bij huisdieren en ADHD.

Wanneer je een psychiater bezoekt dan zal hij aan de hand van enkele gesprekken een psychiatrische hersenziekte diagnosticeren. Dat is toch niet objectief en neutraal? Hoe kun je nu zonder gegrond bewijs medicijnen voorschrijven ter behandeling van een hersenziekte als er geen enkel bewijs is voor de ziekte?

 

Mogelijk interessante boeken

Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2004-2005 Slikken Morgen ben ik een leeuw
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!