Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

De racistische aard van het ADHD-fiasco

Datum: 14 februari 2009, 21:04 ~ Bronnen: Stichting Farmaceutische Kengetallen, Psychiater Peter R. Breggin

Sinds 2003 krijgen ieder jaar meer kinderen de diagnose ADHD. Vooral jongens, maar ook steeds meer meisjes, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

Inmiddels gebruiken meer dan 100.000 kinderen in Nederland ADHD medicijnen. Het aantal gebruikers stijgt explosief en men spreekt inmiddels van een ADHD-epidemie.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

In 2007 gingen er maarliefst 624.000 pakjes ADHD medicijnen over de toonbank.

Maar wat is ADHD eigenlijk? En hoe kan het dat steeds meer kinderen ziek worden?

Om te beginnen is ADHD geen aantoonbare ziekte. De diagnose is gebaseerd op natte vingerwerk van een psychiater. Alleen zijn mening bepaalt of iemand de ziekte heeft of niet.

De symptomen van ADHD omschrijven in essentie stuk voor stuk normaal kindergedrag.

De diagnosticering van ADHD is gebaseerd op een kind jonger dan 7 jaar dat tekenen vertoont van onachtzaamheid of hyperactieve en impulsieve gedragingen.

De criteria zijn onder andere tollen in een stoel, antwoord geven voordat de vraag uitgesproken is, moeite hebben met op de beurt wachten, stoeien tijdens gesprekken of spelletjes en veel praten.

Andere symptomen zijn onder meer onzorgvuldig zijn en fouten maken op school, instructies niet opvolgen, taken niet afmaken, spullen verliezen omdat ze te vaak worden afgeleid en vergeetachtig zijn in dagelijkse activiteiten.

De diagnose voor ADHD wordt gebaseerd op criteria die worden voorgeschreven door de American Psychiatric Association (APA), bekend als DSM-IV. Kinderen die aan ten minste aan 6 criteria van onachtzaamheid of 6 criteria van hyperactieve en impulsieve gedragingen voldoen, hebben vermeend ADHD.

De DSM-IV richtlijnen voor het diagnosticeren van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) zijn gebaseerd op ‘flexibele criteria’ die in essentie normaal kinderlijk gedrag beschrijven.

Geen bewijs voor een ziekte

Er is fysiologisch niets mis met de kinderen, maar psychiaters bedriegen mensen en laten ze doormiddel van valse publicaties in de media geloven dat kinderen met ADHD een hersenafwijking hebben.

We hebben tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs voor ofwel de oorzaak of de fysiologie voor geen van elke psychiatrische diagnose.

Elk geval waarin een “hersenstoornis” gevonden zou zijn, bleek vals te zijn. Geen enkele claim voor genen die bepaalde psychiatrische condities zouden veroorzaken heeft de tands des tijd doorstaan. Ondanks de populaire valselijke propaganda.

Prof. Dr. Joseph Glenmullen, M.D.

Als voorbeeld is er bijvoorbeeld psychiater Geurt van de Glind die de media bestookt met regelrechte leugens dat de ADHD ziekte kleinere hersenen zou veroorzaken bij kinderen (zie dit Trouw artikel), terwijl er al heel lang aanwijzingen bestaan dat ADHD medicijnen kleinere hersenen veroorzaken wat in de afgelopen jaren door wetenschappelijke studies dermate onderbouwd is dat het nu als feit kan worden beschouwd (zie deze studie waarin het is aangetoond dat ADHD medicijnen de groei van kinderen remmen).

ADHD medicijnen zeer schadelijk

Psychiater Geurt van de Glind stelt verder dat te weinig kinderen met ADHD medicijnen worden behandeld, en dat de medicijnen zeer veilig zijn.

Maar niets is minder waar. Ritalin (methylphenidate) is zeer schadelijk en in een recente studie is het zelfs aangetoond dat het op bepaalde gebieden schadelijker is dan regelmatig cocaĂŻne gebruik. En ook al is het een van de eerste studies die het nu onomstotelijk bewijst, psychiaters weten dit al heel lang maar kiezen er blijkbaar bewust voor om de risico’s te verzwijgen, of te bagatelliseren.

Naast de hypothese dat ADHD veroorzaakt wordt door een hersenafwijking, gaan psychiaters nog een stap verder met een ‘hypothese op een hypothese’ door te stellen dat de ADHD ziekte genetisch is bepaald.

Psychiaters stellen dus dat mensen met bepaalde genetische kenmerken ‘ADHD’ hebben.

Kinderen worden gestigmatiseerd

Het zijn zeer dubieuze hypotheses, maar daar blijft het niet bij. Psychiaters vervolgen door de ziekte ADHD in de media te stigmatiseren. In vrijwel alle grote kranten kom je berichten tegen met vermeende links tussen maatschappelijke problemen en ADHD.

ADHD kinderen zouden (wanneer ze volwassen zijn) vaker dan andere kinderen de volgende problemen veroorzaken:

Psychiaters wakkeren met dergelijke suggestieve berichtgeving een zekere haat of afkeer tegen ‘ADHD kinderen’ aan.

Racisme

Op Wikipedia is ADHD-kind inmiddels een officieel erkend woord.

ADHD-kind o

  1. een kind dat ADHD heeft.
  2. Dat ADHD-kind is nu opvallend rustig aan het spelen.  

Het is eigenlijk te vergelijken met wanneer we zouden stellen: Marokkaanse kinderen veroorzaken sneller problemen voor de maatschappij dan Nederlandse kinderen en dat we de oorzaak daarvoor zouden zoeken in genetische verbanden. Het resulteert in discriminatie en omdat psychiaters voor het kenmerken van ADHD kinderen eugenetische wetenschap toepassen is het feitelijk racisme.

Er is geen enkel bewijs voor een ziekte bij de kinderen. Psychiaters diagnosticeren de gestigmatiseerde ‘ziekte’ bij kinderen van 4 jaar oud op basis van een vragenlijst.

Het lijkt alsof de ideologieën die aan de basis hebben gestaan van de holocaust nog steeds voortleven in psychiaters van nu.

Het idee voor het uitmoorden van zwakken in het menselijk ras is namelijk in de internationale psychiatrie van die tijd ontstaan. Het waren de psychiaters die het concept voor het uitmoorden van patiënten hebben bedacht, voor de patiënt zijn eigen bestwil en dat van de maatschappij.

Goede Duitse doktoren leverden zowel de theorie als de technieken voor Hitlers uitroeiing van de Joden: zij vermoordden honderdduizenden geesteszieke patiĂ«nten VOORDAT de Nazi’s de dodenkampen bouwden.

De meesten van ons hebben zich afgevraagd: “Hoe konden de Duitsers miljoenen Joden op een dergelijke gevoelloze en systematische manier vermoorden?” We hebben gelezen wat geschiedenisboeken en populaire bestsellers zeggen over de Duitse mentaliteit en Hitlers weg naar de macht, maar op de een of andere manier ontbrak er een stukje uit de puzzel. Wij bleven ons afvragen: “Wat was daar aan de hand waardoor zulke afgrijselijke onmenselijke praktijken mogelijk waren? ”

Als psychiater was ik ontzet en geschokt toen ik op het ontbrekende puzzelstuk stuitte. De Duitse psychiatrie heeft de enige en belangrijkste rol gespeeld bij de ontwikkeling van de ideologie en de praktijk van massasterilisatie en massamoord. Zonder de steun van de Engelse en Amerikaanse psychiatrie zouden Hitlers rassenprogramma’s nooit in die mate zijn geaccepteerd en zonder de actieve inspanningen van de Duitse psychiatrie zou het uitroeiingsprogramma nooit van de grond zijn gekomen. De Duitse psychiatrie was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het idee van massasterilisatie en massamoord en de Duitse psychiatrie heeft systematisch 100.000 of meer patiĂ«nten systematisch vermoord als voorspel op Hitlers uitroeiingsprogramma – alles van de eerste vernietigingscentra tot de gaskamers en crematoria. De Duitse psychiatrie heeft in feite de eerste grootschalige moord op de Joden uitgevoerd en daarna de SS moordenaars opgeleid die de taak later van hen hebben overgenomen.

—

Amerikaanse psychiaters lieten het niet bij de steun aan sterilisatie. In juli 1942, toen het Duitse medisch-moorden programma bij de kopstukken van de Amerikaanse psychiatrie bekend was, publiceerde het officiĂ«le vakblad van de American Psychiatric Association twee artikelen waarin een definitieve oplossing voor Amerikaanse geestelijk gehandicapten werden bediscussieerd. In het hoofdartikel, dat oorspronkelijk was voorgedragen op de jaarvergadering van de vereniging, bepleitte Foster Kennedy wetgeving die het mogelijk maakte ongeneeslijk zwakzinnige kinderen van vijf jaar oud, “de volslagen onbekwamen”, te doden, om ze te ontlasten van “de kwelling van het leven” en om hun ouders kosten en geestelijk lijden te besparen.

—

Maar, terwijl met de geallieerde overwinning een eind was gekomen aan de sterfgevallen in de concentratiekampen, waren de psychiaters, overtuigd van eigen goedheid, na het einde van de oorlog doorgegaan met hun macabere moordkarwei. Per slot van rekening, redeneerden zij, was “euthanasie” niet een oorlogsbeleid van Hitler, maar een medisch beleid van de georganiseerde psychiatrie.

Bron: Psychiater Peter R. Breggin

Het feit is en blijft dat psychiaters mensen voorliegen over het bestaan van bewijzen voor genetische verbanden voor een ziekte als oorzaak voor ADHD en de vermeende negatieve gevolgen van de ziekte voor de maatschappij, en dat ze de kinderen met zeer schadelijke middelen behandelen waarvan de effecten overeenkomen met die van cocaĂŻne. En dan is er het recente Strattera-schandaal nog – de voormalig beoogde opvolger van het populaire Ritalin – wat in werkelijkheid Prozac was vermomd in een andere verpakking. Terwijl Prozac en andere antidepressiva van zijn klasse (SSRI’s) verboden zijn voor kinderen in Nederland omdat ze het risico op zelfmoord vergroten (bron).

Racisme is een woord dat mensen doet denken aan protestvoerende neonazi’s die Heil Hitler roepen, maar men vergeet dat ook zeer intelligente mensen bepaalde ideologieĂ«n hebben gevormd in het verleden, en dat er zeer veel mensen zijn die gelijke ideologieĂ«n nastreven ook al willen ze zichzelf geen racist noemen door de negatieve associaties.

Wanneer men echter van mening is dat zwakken uit het menselijk ras moeten worden weggefilterd en dat mensen de evolutie in eigen hand moeten nemen op basis van eugenetische gronden, dan spreekt men van racisme.

Of psychiaters daadwerkelijk racistische ideologieĂ«n nastreven, dat weet ik niet. Maar het is toch op zijn minst beangstigend te noemen dat ze steeds meer kinderen met zeer schadelijke medicijnen behandelen op basis van leugens en onwaarschijnlijke hypotheses, en dat ze de ‘groep mensen’ in de media zwart maken en betichten van het veroorzaken van veel problemen in de maatschappij.

Racistische grondslag?

In de volgende video zie je een psychiater aan het woord over ADHD en de opvatting dat kinderen met de ziekte ADHD zich sneller voortplanten dan kinderen zonder de ‘ziekte’ omdat ze sneller van school af gaan.

Bezig met laden video…

Klik hier voor de volledige video over ADHD medicijnen van prof. dr. Gary Null.

Wat willen psychiaters eigenlijk bereiken met hun destructieve behandeling voor ‘ADHD-kinderen’? Gezien de feiten over de werking en effecten van de medicijnen en de manier waarop psychiaters de wetenschappelijk dubieuze diagnose stigmatiseren in de media is Ă©Ă©n ding duidelijk: niet veel goeds.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

The Diseasing of America's Children Hoezo ADHD? Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afscheid van autisme en ADHD
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!