Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

De gevolgen van antipsychotica gebruik, de bijwerkingen en de risico’s

Datum: 12 januari 2009, 09:53

Antipsychotica zoals Haloperidol/Haldol, Risperdal, Zyprexa en Seroquel zijn zeer gevaarlijke medicijnen die dodelijk kunnen zijn. Enkele van de meest ernstige bijwerkingen zijn Tardieve Dyskinesie, Neuroleptic Maligne Syndroom en het Metabool Syndroom.

Maligne Neuroleptica Syndroom

Het Maligne Neuroleptica Syndroom kan acuut fataal zijn. Volgens Wikipedia zijn tot op heden bekende risicofactoren:

  1. hoge dosering van antipsychotica
  2. snelle of grote verhoging van de dosis
  3. onrust, opwinding of stress
  4. uitdroging (te weinig drinken)
  5. overmatige zelfcontrole (vechten tegen de effecten van de medicijnen)
  6. bestaande verstoringen in de dopamine en ijzerhuishouding

Volgens psychiaters komt het syndroom maar bij 0,01-0,02 % van alle patiënten die antipsychotica gebruiken voor, en is het bij 10% van de patiënten fataal. In de praktijk wordt het echter in de doofpot gestopt en is er niemand die er achter komt als jij het syndroom ervaart, als je bijvoorbeeld gevangen zit in een isoleercel of er door komt te overlijden.

Een risicofactor is overmatige zelfcontrole en onrust/stress. Dit zijn factoren die logischerwijs aanwezig zijn wanneer iemand antipsychotica tegen zijn wil ingespoten krijgt in een isoleercel.

Mitch Plat heeft dit moeten ervaren en heeft dagen achtereen met zeer hevige spierverkrampingen in een isoleercel gelegen waarbij hij bijna verstikte door verkramping van zijn tong, keel en hartspier.

Toen hij de behandelaars om hulp vroeg kreeg hij een anti-parkinson medicijn toegediend genaamd Akineton.

Mitch heeft het als een ware doodsstrijd moeten ervaren. Hij heeft geprobeerd om het te laten begaan, rustig te worden en de behandelaars die hem de antipsychotica hadden ingespoten te vertrouwen en om hulp te vragen. Maar de spierverkrampingen hielden aan. Zijn denken werd geblokkeerd en hij kon geen emoties meer voelen maar wist dat hij enorme doodsangsten doorstond en dat hij in levensgevaar was.

Het meest opvallende van dit voorval vond Mitch dat er in zijn rapport niets over zijn ervaring vermeld stond. De psychiater omschreef het voorval als “Dhr. Plat had last van stijve spieren en is akineton gegeven.” Meer stond er niet in. Nergens in het rapport was op te maken dat Mitch dagen achtereen zeer heftige en pijnlijke lichaamsverkrampingen en verstikking had moeten doorstaan.

Dit doet ons vermoeden dat het risico op NMS groter is dan psychiaters voordoen.

Tardieve Dyskinesie

Bij langdurig gebruik van antipsychotica kun je het zogenaamde Tardieve Dyskinesie krijgen, een ongeneeslijke beschadiging van de hersenen die resulteert in zeer hinderlijke bewegingsstoornissen.

In de onderstaande video zie je het resultaat van Tardieve Dyskinesie bij een patiënt.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Het Metabool Syndroom

Gebruikers van antipsychotica sterven gemiddeld 30 jaar eerder dan mensen die het medicijn niet gebruiken. De oorzaak wordt gezocht in een bijwerking van antipsychotische medicijnen: het Metabool Syndroom.

Diabetes

Grote farmaceutische bedrijven die antipsyhotica produceren werden in de afgelopen jaren hard aangepakt door verschillende Amerikaanse staten. De bedrijven zouden bewust potentieel fatale bijwerkingen geheim gehouden hebben en de medicijnen promoten voor ziekten waarvoor het medicijn niet goedgekeurd waren zodat psychiaters de medicijnen massaal zijn gaan voorschrijven aan patiënten die er ernstig letsel aan konden overhouden of zelfs aan konden overlijden.

De bedrijven hebben astronomishe boetes moeten betalen aan de Amerikaanse staten voor het verzwijgen van de zeer ernstige bijwerkingen en het tegen de wet in promoten van de medicijnen voor oneigenlijk gebruik.

Een van de verzwegen bijwerkingen is Diabetes. Diabetes kan dodelijk zijn en is een ernstige ziekte die ook wel Suikerziekte wordt genoemd. Patiënten spanden samen rechtzaken aan tegen de verschillende farmaceutische producenten als Eli Lilly met Zyprexa, Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceutica in Nederland) met Risperdal en AstraZeneca met Seroquel.

Nog voordat de rechtszaken begonnen waren hadden de bedrijven al geschikt voor astronomische bedragen, en kochten daarmee het veroorzaakte leed af met miljarden dollars.

Eli Lilly bijvoorbeeld, heeft met 28.500 gedupeerde Amerikaanse patiënten die Diabetes hadden gekregen door het gebruiken van het antipsychoticum Zyprexa geschikt voor 1.48 miljard dollar. (bron)

Meer informatie over de rechtszaken van Amerikaanse staten tegen antipsychotica producenten vind je op het volgende adres:

http://www.psychsearch.net/lawsuits.html

Artsen negeren de problematiek

Volgens hoogleraar Wiepke Cahn is er in Nederland te weinig aandacht voor de lichamelijke problemen die ontstaan bij antipsychotica gebruik. De Utrechtse psychiater inventariseerde met een werkgroep welke somatische bijwerkingen er zijn wanneer patiënten antipsychotica gebruiken, wat er aan gedaan moet worden en vooral: hoe ze vermeden kunnen worden. De bevindingen van een groot literatuuronderzoek hebben zij vervolgens in een aantal bijeenkomsten besproken met vakgenoten.

De lichamelijke complicaties die ontstaan door antipsychoticagebruik bestaan onder andere uit ernstig overgewicht, metabool syndroom (een cluster van risicofactoren), grotere kans op suikerziekte en op hart- en vaatziekten, waaronder ook ritmestoornissen (hartproblemen). Berucht zijn de bewegingsstoornissen bij antipsychoticagebruik, die voor patiënten zeer invaliderend, hinderlijk en soms fataal kunnen zijn. Bekend zijn verder ernstige stoornissen in het bloedbeeld (o.a. door clozapinegebruik), maag-darmstoornissen en seksuele problemen.

In het Verenigd Koninkrijk proberen patiënten samen protest te voeren om een einde te maken van wat zij stellen dat discriminatie is door GGZ werknemers wiens houding leidt tot het negeren of afdoen van levensbedreigende condities veroorzaakt door de behandeling met antipsychotica.

Rufus May, een klinisch psycholoog uit het Verenigd Koninkrijk, stelt:

“Het werkelijke tragedie van Daniel’s dood is dat het symboliseert hoe weinig er in de psychiatrie veranderd is. Jonge levens worden nog steeds verkwanseld omdat we falen om te luisteren naar mensen en eenvoudigweg krachtige medicijnen voorschrijven met weinig of geen aandacht voor de lichamelijke gezondheidsproblemen die daardoor ontstaan. Het feit dat we mensen met de diagnose schizofrenie blijven zien als fundamenteel anders betekent dat we denken dat het acceptabel is om ze anders te behandelen.”

Zie voor meer informatie het artikel: “Geheimgehouden: Psychiatrisch patiënten sterven door psychiatrische medicijnen

Behandeling van psychische problemen

Veel mensen waaronder patiënten zijn in de veronderstelling dat er geen alternatief is voor het behandelen van psychische problemen zoals psychosen en schizofrenie. Ze zijn vaak door de psychiatrische therapie waarin een patiënt het beruchte ‘ziektebesef‘ wordt aangeleerd gaan geloven in een hersenstoornis en het fabeltje dat de medicijnen een biochemisch onbalans in de hersenen moeten herstellen, of dat de medicatie de symptomen onderdrukt zodat de patiënt beter tot herstel kan komen.

De praktijk laat echter een andere realiteit zien. In talloze studies wordt aangetoond dat de behandeling met antipsychotica + therapie de problemen chronisch maakt of verergert, en de patiënten op de lange termijn zieker maken. (zie dit wetenschappelijk onderzoek door journalist Robert Whitaker)

In een recente 15 jarige studie is aangetoond dat 40% van alle schizofrenie gediagnosticeerde patiënten die geen enkele behandeling ontvangen binnen 2 jaar over de problemen heengroeien, terwijl patiënten die een behandeling met antipsychotica ontvangen 95% kans hebben om helemaal nooit meer beter te kunnen worden, en ongeneeslijk ziek worden.

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

De cijfers spreken voor zich. Uit een internationale studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt eveneens dat patiënten die met schizofrenie worden gediagnosticeerd meer kans hebben om te herstellen in arme landen dan in de rijke landen. Dit komt omdat er in de arme landen geen geld is voor antipsychotische medicijnen en patiënten om die reden naar verloop van tijd over de problemen heengroeien. (zie het boek Mad in Amerika door journalist Robert Whitaker)

In studies naar alternatieve behandelingen zoals geavanceerde vormen van psychotherapie blijkt dat meer dan 95% van alle psychiatrisch zieken beter kan herstellen zonder medicijnen dan met medicijnen maar mét geavanceerde psychotherapie.

Een voorbeeld van een psychotherapeutische behandeling van schizofrenie is Soteria. Soteria is bedacht door wijlen hoogleraar psychiatrie Loren Mosher uit Amerika. Met zijn therapie konden patiënten tegen lagere kosten beter tot herstel komen, ook in de acute fase (eerste drie weken na opname) van schizofrenie. En dat zonder of met minimaal gebruik van medicijnen.

Twee artsen willen proberen om Soteria in Nederland te introduceren. Zie voor meer informatie: “Soteria in Nederland

Verder is er bijvoorbeeld een recente studie naar de effectiviteit van Lange Termijn Psychodynamische Psychotherapie (LTPP) ten opzichte van de gebruikelijke combinatie van medicijnen en psychiatrische therapie. Hieruit blijkt dat 96% van alle zeer ernstig psychiatrisch zieken meer baat hebben bij de psychotherapeutische benadering zonder medicijnen en dat velen van hen volledig tot herstel kunnen komen, terwijl de patiënten die antipsychotica gebruiken vrijwel geen kans hebben om ooit nog beter te worden.

Zie voor meer informatie: “Psychodynamische psychotherapie blijkt veel effectiever dan behandeling met medicijnen

 
  • Francis Dirikx

    Het gaat hierover op lange termijn klanten te kunnen behouden i.p.v ze verder te helpen in de ware zin van het woord

Mogelijk interessante boeken

Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2004-2005 Top 100 van meest gebruikte medicijnen Het einde van de psychotherapie
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net