Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

De barbaarse oorsprong van antipsychotica

Datum: 2 februari 2009, 13:08 ~ Bron: News Observer

Honderd jaar geleden werden mensen met psychische problemen verbrand op een brandstapel of weggestopt in een diepe kerker.

In het begin van de 20e eeuw werden patiënten met lobtomie behandeld waarbij de eerste psychiaters met een ijshaak de frontale kwabben vernielden. Dit had als resultaat dat ze geen emoties en agitatie meer voelden en volgzaam werden. Later pasten de psychiaters elektroshock therapie toe of injecteerden een hoge dosis insuline voor het opwekken van een beroerte.

In deze barbaarse context zijn de eerste antipsychotica ontwikkeld. In 1952, toen Thorazine (chlorpromazine) werd geïntroduceerd, werd het onthaald als een grote doorbraak.

Andere antipsychotica zoals Stelazine (trifluoperazine), Mellaril (thioridazine) en Haldol (haloperidol) volgden snel.

Ondanks dat de medicijnen erg populair waren bij de psychiaters, vonden de patiënten het vaak verschrikkelijk.

De antipsychotica hielpen om agitatie en hallucinaties te onderdrukken maar er was een hoge tol te betalen voor de ogenschijnlijke baten. De medicijnen hadden verschrikkelijke bijwerkingen en maakten de patiënten tot zombies die voor zich uit strompelden.

In het begin van de jaren 1990 werd met grote fanfare een nieuwe generatie antipsychotica geïntroduceerd. Medicijnen als Clozaril (clozapine), Risperdal (risperdione), Zyprexa (olanzapine), Seroquel (quatiapine), Geodon (ziprasidone) en Abilify (aripiprazole) zijn atypische antipsychotica.

Ondanks de zeer hoge kosten (vaak honderden euro’s per maand), vervingen de medicijnen de generieke middelen in sneltreinvaart.

Nieuwe studies tonen echter aan dat de nieuwe antipsychotica bepaald geen vooruitgang zijn. Wanneer de middelen vergeleken worden met het oude antipsychoticum perhenazine zijn de nieuwe antipsychotica vaak niet effectiever en hebben ze niet minder ernstige bijwerkingen en worden ze niet beter door het lichaam getolereerd.

Ook al verbranden we tegenwoordig geen patiënten meer op de brandstapel en onderwerpen we ze niet meer aan lobtomie behandeling, de nieuwste studies tonen dat de huidige behandeling voor schizofrenie in feite nog steeds neerkomt op een chemische variant van de barbaarse lobtomie.

Bron: News Observer

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Top 100 van meest gebruikte medicijnen Denken over geneeskunde Rethinking Psychiatric Drugs
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family