Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

De barbaarse oorsprong van antipsychotica

Datum: 2 februari 2009, 13:08 ~ Bron: News Observer

Honderd jaar geleden werden mensen met psychische problemen verbrand op een brandstapel of weggestopt in een diepe kerker.

In het begin van de 20e eeuw werden patiënten met lobtomie behandeld waarbij de eerste psychiaters met een ijshaak de frontale kwabben vernielden. Dit had als resultaat dat ze geen emoties en agitatie meer voelden en volgzaam werden. Later pasten de psychiaters elektroshock therapie toe of injecteerden een hoge dosis insuline voor het opwekken van een beroerte.

In deze barbaarse context zijn de eerste antipsychotica ontwikkeld. In 1952, toen Thorazine (chlorpromazine) werd geïntroduceerd, werd het onthaald als een grote doorbraak.

Andere antipsychotica zoals Stelazine (trifluoperazine), Mellaril (thioridazine) en Haldol (haloperidol) volgden snel.

Ondanks dat de medicijnen erg populair waren bij de psychiaters, vonden de patiënten het vaak verschrikkelijk.

De antipsychotica hielpen om agitatie en hallucinaties te onderdrukken maar er was een hoge tol te betalen voor de ogenschijnlijke baten. De medicijnen hadden verschrikkelijke bijwerkingen en maakten de patiënten tot zombies die voor zich uit strompelden.

In het begin van de jaren 1990 werd met grote fanfare een nieuwe generatie antipsychotica geïntroduceerd. Medicijnen als Clozaril (clozapine), Risperdal (risperdione), Zyprexa (olanzapine), Seroquel (quatiapine), Geodon (ziprasidone) en Abilify (aripiprazole) zijn atypische antipsychotica.

Ondanks de zeer hoge kosten (vaak honderden euro’s per maand), vervingen de medicijnen de generieke middelen in sneltreinvaart.

Nieuwe studies tonen echter aan dat de nieuwe antipsychotica bepaald geen vooruitgang zijn. Wanneer de middelen vergeleken worden met het oude antipsychoticum perhenazine zijn de nieuwe antipsychotica vaak niet effectiever en hebben ze niet minder ernstige bijwerkingen en worden ze niet beter door het lichaam getolereerd.

Ook al verbranden we tegenwoordig geen patiënten meer op de brandstapel en onderwerpen we ze niet meer aan lobtomie behandeling, de nieuwste studies tonen dat de huidige behandeling voor schizofrenie in feite nog steeds neerkomt op een chemische variant van de barbaarse lobtomie.

Bron: News Observer

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen The Spark De depressie-epidemie Haal je een moederband niet meer in?
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!