Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

COREGP: Overheid moet handen afhouden van psychotherapie, creativiteit in geding

Datum: 9 april 2009, 11:39 ~ Bron: The Guardian

Psychotherapie In de nieuwe wetsvoorstellen van de Britse overheid zullen psychoanalitica en psychotherapie gereguleerd worden door de Staat onder het Health Professions Council. We willen met deze open brief protest uiten tegen dit initiatief. Psychotherapie is een privé interactie en de voorgestelde regulatie bedreigt het basale menselijke recht op vrijheid van meningsuiting. Elk individu zou de vrijheid moeten hebben om een therapeut te kunnen kiezen die hij behoeft, zonder dat de overheid dicteert wie legitiem is, en wie niet.

De nieuwe voorstellen tonen een serieuze misvatting over de natuur van psychotherapie. De overheid ziet het als een definieerbare techniek dat kan worden toegepast met bekende uitkomsten. Echter, de sleutel tot het behalen van resultaten in psychotherapie is de relatie tussen twee partijen, en niet zoals bijvoorbeeld in de psychiatrie, de prestaties van een specifieke procedure. Het omvat een open-einde relatie, waarin resultaten kunnen worden behaald die van te voren met geen mogelijkheid voorspeld hadden kunnen worden. De voorgestelde regulatie laat geen ruimte open voor het onbekende, alsof de oplossingen voor iemands problemen vooraf al bekend zijn. Interventie van de overheid bedreigt daarmee de fundamenten van analytische werkzaamheden, waarmee zowel creativiteit en authenticiteit verloren dreigen te gaan.

De nieuwe regulaties – welke 451 regels voor analytische sessies bevatten – zouden het onmogelijk maken om psychoanalitica en vele andere therapieën uit te voeren op de manier waarop ze al honderden jaren worden toegepast De HPC plant een publieke campagne om therapeuten in diskrediet te brengen wiens praktijk en ethische code ze niet in staat stellen om zich aan te melden voor de marktgeleide visie van therapie en normaliteit.

De hoofdreden die gegeven wordt voor de overheids regulatie projecten is bescherming van het publiek. Echter, therapie organisaties hebben reeds een strenge ethische regelgeving en praktijk, evenals klachten procedures. Door deze te vervangen met een niet geschikt model voor medische zorg zal het de vitaliteit vernietigen van het gebied van zowel de therapeuten als diegene die hen consulteren. We dringen aan op een alternatief model, zoals die reeds geadopteerd is in andere landen, waar interventie door de overheid gelimiteerd is tot het therapeuten verplicht stellen zich te registreren voor een register die beheerd wordt door een onafhankelijk orgaan, die volledige gegevens voorziet over hun opleiding en affiliaties. Dit zou burgers de mogelijkheid geven om hun eigen goed geïnformeerde keuze te kunnen maken, in plaats van dat politici die keuze voor ze maken.

We sporen eenieder op die geeft om de preservatie van psychotherapie om hun steun kenbaar te maken door zich te registreren op http://www.coregp.org/ (Coalition Against Over-Regulation of Psychotherapy)

Deze brief is ondertekend door: Lisa Appignanesi, Jake Arnott, Christopher Bollas, Alain de Botton, Tracey Emin, Sophie Fiennes, Esther Freud, Peter Gabriel, Antony Gormley, John Gray, Christopher Hampton, Gary Hume, Lee Hall, Oliver James, Anish Kapoor, Beeban Kidron, Hari Kunzru, Hanif Kureishi, Darian Leader, Andrew O’Hagan, Michael Nyman, Susie Orbach, Adam Phillips, Marc Quinn, Will Self, Richard Sennett, Jonathan Sklar, Gillian Slovo, Ali Smith, Gavin Turk, Slavoj Zizek en 16 anderen.

Teken de petitie!

Klik hier om de petitie te tekenen!

Klik hier om de ondertekeningen te lezen.

Bron: The Guardian

Zie ook:

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie ADHD-medicatie Slikken Denken over geneeskunde
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!