Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Columnist prof. dr. Wim J. van der Steen overleden

Datum: 17 januari 2012, 20:08

Op 30 december 2011 is prof. dr. Wim J. van der Steen op 71 jarige leeftijd overleden. Wij zullen hem enorm missen.

Bekijk hier het overzicht met columns, wetenschappelijke publicaties en de lijst met boeken die Wim geschreven heeft.

Wim zette zich als hoogleraar biologie en filosofie belangeloos in voor de strijd tegen ondeugdelijke praktijken binnen de psychiatrie. In wetenschappelijke publicaties en in boeken heeft hij op basis van wetenschap uiteen gezet wat er fout gaat in de psychiatrie, en hoe het beter kan. Zijn publicaties hebben bijgedragen aan een belangrijke verandering van de algemene perceptie in de samenleving over de validiteit van psychiatrische diagnostiek.

Wanneer een hoogleraar stelt dat psychiatrische diagnoses rijp zijn voor het vuilnisvat en die bewering hard maakt met wetenschappelijke gegevens, hoe geloofwaardig is het dan nog wat een psychiater je vertelt? Wim liet zien dat je de psychiatrische kennis niet zomaar voor lief kan nemen en dat de wetenschap toont dat veel kennis van de psychiatrie geen wetenschappelijk valide basis heeft.

Wim’s werk zal voortleven in de vernieuwingen die leiden tot een gezonde, eerlijke en betrouwbare medische wetenschap en geestelijke gezondheidszorg en daarmee het welzijn van mensen in de toekomst.

Rouwbrief prof. dr. Wiim J. van der Steen

 

Mogelijk interessante boeken

Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand Evolution as Natural History Methods and Morals in the Life Sciences Nieuwe wegen voor de geneeskunde
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!