Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Cisca Joldersma (CDA): Antipsychotica en fixatie tot minimum terugdringen

Datum: 4 oktober 2008, 09:11 ~ Bron: Nieuwsbank

Tweede Kamer lid Cisca Joldersma De Kamer debatteerde deze week over het fixeren en isoleren van cliënten in verpleeghuizen en psychiatrische instellingen.

Aanleiding voor het debat was het bericht dat er regelmatig misstanden plaatsvinden, en een rapport van de inspectie over een Amsterdamse instelling waar de werkdruk te hoog zou zijn, en het onderhoud aan de gebouwen zwaar te wensen over laat. CDA-kamerlid Cisca Joldersma: “Vastbinden, fixatie en isoleren roepen enge associaties op, helemaal als die de dood tot gevolg hebben. De dood van de psychiatrische patiënt in de isoleercel in Amsterdam leek eerst toch een redelijk unieke situatie, maar er is wellicht dus meer aan de hand. Sowieso is het onbegrijpelijk dat in Nederland de inspectie zo’n kritisch rapport moet schrijven over het isoleerbeleid, de staat van de gebouwen en het personeelsgebrek. Je zou denken dat dit in Nederland niet meer voorkwam.” Ze vroeg de minister om signalen over meer van dit soort toestanden snel op te pakken.

Joldersma benadrukte dat het zaak is om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in verpleeghuizen en in de psychiatrie tot het uiterste terug te dringen, maar dat het soms wel degelijk gerechtvaardigd is in het kader van goed hulpverlenerschap en persoonlijke bescherming. “Maar de ene vrijheidsbeperkende maatregel is de andere niet. Dwangmedicatie als antipsychotica, separeren of het fixeren met Zweedse banden grijpen diep in, in het persoonlijke leven van een patiënt. Deze maatregelen zijn voor ons van een heel andere orde dan een bedrek of een sensor. Wij krijgen nu signalen dat de protocollen voor het gebruik van deze middelen niet altijd toegepast worden. Daar moet iets aan gedaan worden!”

Het Kamerlid gaf in het debat tevens aan zich ernstige zorgen te maken over het gebruik van antipsychotica in verpleeghuizen, met name voor dementerende ouderen met gedragsstoornissen. Joldersma: “Van de antipsychotica zijn heel veel bijwerkingen bekend. Bovendien is de effectiviteit ervan voor oudere dementerenden helemaal niet aangetoond. Toch blijkt de toepassing van antipsychotica schering en inslag, en het wordt nauwelijks gemeld.” Joldersma pleitte daarom voor een meldingsplicht voor het gebruik van fixaties en antipsychotica. “Dit zijn zeer ingrijpende middelen, waarbij bijzonder veel mis kan gaan. Juist voor verpleeghuispatiënten bij wie niet altijd duidelijk is deze middelen onder dwang worden toegepast vinden wij dat dat beleid vanaf heden gewoon moet worden toegepast.”

Bron: Nieuwsbank

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Mad in America Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand Ziek van Angst
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!