Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Prof. dr. Jim van Os start campagne tegen de diagnose Schizofrenie

Datum: 18 maart 2015, 06:04 ~ Bronnen: The Independent, Nieuwsblad.be, Schizofreniebestaatniet.nl
prof. dr. Jim van Os

prof. dr. Jim van Os

Prof. dr. Jim van Os (psychiater van het jaar 2008) is op eigen initiatief een campagne gestart tegen de diagnose ‪schizofrenie‬. Hij is daarvoor een website gestart waar hij een digitaal spreekuur, een e-book en een toolkit voor herstel van psychose aanbiedt.

https://www.schizofreniebestaatniet.nl/

Professor van Os zit in het DSM comité en reist 2x per maand naar Amerika. Hij zegt het volgende over de diagnose schizofrenie:

“Schaf de diagnose schizofrenie maar af”, zegt hoogleraar sociale psychiatrie prof. dr. Jim van Os. Wetenschappelijk is de diagnose onhoudbaar, en patiënten hebben er alleen maar last van.

Wetenschappelijk gezien is het volstrekte onzin om schizofrenie als een hersenziekte te beschouwen. De behandeling van de hersenen is medisch onverantwoord.

De diagnose schizofrenie doet meer kwaad dan goed, het betekent een verwijzing naar de dagbehandeling en je beneemt er alle uitzicht op herstel mee. Terwijl dat wel mogelijk is, ook bij schizofrenie. Als je uitgaat van het potentieel van mensen kun je een heel eind komen. Cognitieve therapie, praten, dat helpt, vooral bij mensen die stemmen horen en daaraan denken te moeten gehoorzamen. Ze kunnen leren om de stemmen te negeren. Het probleem is dat de zorg daar niet op ingericht is. Wel op pillen, op medicatie, die is routinematig te verkrijgen [en zorgen voor miljarden winsten voor de farmaceutische industrie, red.].

Zijn opinie als een van de meest vooraanstaande professoren toont het potentieel dat ligt in de ontwikkeling van psychotherapie. Zie ook het volgende artikel in de Britse krant The Independent waarin de National Institute for Clinical Excellence in Engeland (NICE) zegt dat psychotherapie opzettelijk wordt verdrukt door de psychiatrie, en dat psychotherapie de meest effectieve behandeling is voor psychose.

Schizophrenia patients denied talking therapies

Mental health services are failing to comply with national guidelines, relying instead on potentially risky drugs

Thousands of people with mental health problems are being denied the best and most effective treatments, years after they were approved by the National Institute for Clinical Excellence, according to experts.
Bron: The Independent

Zie ook Open Dialoog psychotherapie van prof. dr. Jaakko Seikkula dat wereldwijd veel aandacht ontvangt vanwege de veelbelovende resultaten (80% kans op volledig herstel van zware psychose zonder medische behandeling).

Oprechte geleerden worden al decennia keihard verdrukt. De Amerikaanse hoogleraar prof. dr. Loren Mosher, voormalig directeur schizofrenie-onderzoek bij de National Institute for Mental Health (NIMH) in Amerika, ontwikkelde een psychotherapie genaamd Soteria waarmee 90% kans op goed herstel mogelijk bleek van psychose/schizofrenie, zonder peperdure antipsychotica of andere medische behandeling, met minder kans op terugval en met veel betere prestaties in het sociale en academische leven. In plaats van als een held te worden onthaald werd de financiering van zijn onderzoek stopgezet en zag hij zich genoodzaakt om ontslag te nemen als hoogleraar om het publiek bewust te maken van wat hij noemde ‘een zwendel met antipsychotica dat onnodig jonge levens verwoest

http://www.moshersoteria.com/

Congress Pummels Establishment Psychiatry
http://www.huffingtonpost.com/bruce-e-levine/congress-pummels-establis_b_117016.html

Zijn heldendaad heeft niets uitgehaald. In 2010 was het groeicijfer van antipsychotica bij kinderen in Nederland +49% en artsen spreken er al jaren grote zorgen over uit.

http://www.artsennet.nl/nieuws/op-tv/uitzending/91952/gebruik-antipsychotica-kinderen-zorgwekkend.htm
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/steeds-meer-kinderen-aan-antipsychotica

Prof. dr. Mosher bereikte de media maar er zijn vele tienduizenden geleerden en hulpverleners die worden verdrukt die niet de media bereiken. Er is ook sprake van meer subtiele invloeden waarmee niet-medische initiatieven worden verdrukt.

De Nederlandse Dr. Lidy Pelsser moest 10 jaar schooien voor financiering van haar onderzoek naar de relatie tussen voeding en gedragsproblemen bij kinderen. Ze was de enige in Nederland die dat onderzocht. Ze kon haar onderzoek aanvankelijk niet financieren en kreeg pas geld via een anonieme gift van een ouder toen TV rubriek ÉénVandaag berichtte over mogelijke stopzetting van haar onderzoek.

Haar onderzoek werd gepubliceerd in The Lancet en bewees dat 78% van alle kinderen kan worden verlost van de diagnose ADHD met een goedkoop te reproduceren dieet icm. opvoeding (dagritme en structuur).

Bron: Nieuwsblad.be

Het betekent dat bewezen is dat 150.000 kinderen in Nederland onterecht hersenbehandeling ontvangen maar nu 6 jaar nadat haar onderzoek is gepubliceerd wordt het dieet niet vergoed door de verzekering of geadviseerd via de richtlijnen. De groei van ADHD medicatie voorschriften is onverminderd hard doorgegaan.

De psychiatrie controleert als medische autoriteit alle geldstromen waardoor niet-medische initiatieven worden verdrukt.

Hopelijk lukt het professor van Os om op eigen kracht verandering teweeg te brengen en de zorg voor mensen met de meest complexe psychische problemen te verbeteren.

De weerstand blijkt groot. Professor Marcel Canoy, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg voelde zich onlangs genoodzaakt om publiekelijk in de bres te springen voor geleerden die zich kritisch uitten over de psychiatrie. Er blijkt sprake van intimidatie, achterbakse tegenwerking waardoor de carrière kan worden geschaad en belastering jegens geleerden die zich kritisch uitspreken over de psychiatrie.

http://www.artsennet.nl/Kennisbank/Dossiers/ADHD-5/118414/Stop-dubieuze-medicalisering-bij-ADHD.htm

In het verhaal van dr. Laura Batstra, auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en “ADHD is geen ziekte” die ontslag nam bij een GGz instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen is te lezen hoe ver de intimidatie en belastering gaat.

http://www.artsennet.nl/blogs/gastblogs/laura-batstra/blogbericht-laura-batstra/141914/wie-zijn-de-helden.htm

Mond snoeren

Ik ging op de universiteit werken, omdat discussie hier de norm is. Maar ook hier werd er vanuit de psychiatrie druk uitgeoefend om mij de mond te snoeren. Toen ik eind 2011 in NRC Next een kritische reactie schreef op een eerder stuk van zes hoogleraren Kinderpsychiatrie, schreef één van die hoogleraren een klaagbrief hierover naar het bestuur van de afdeling waar ik werk. Tevergeefs, want op de universiteit zitten we niet aan de touwtjes van de hoogleraren.

Er zijn helaas maar enkelen die de moed en kracht hebben om dit succesvol te doorstaan. De meesten hebben ook niet de capaciteit of het talent om goed om te kunnen gaan met media en publiciteit om er nog enige voordeel mee te kunnen bereiken. Zij verliezen in potentie alles, hun inkomsten, carrière kansen en waardering voor wat ze doen. Er is daarbij ook sprake van meer subtiele invloeden die oprechte geleerden en hulpverleners kansen ontneemt.

Voor meer informatie over de campagne kun je contact opnemen met prof. dr. Jim van Os op e-mail j.vanos@sp.unimaas.nl, j.vanos@maastrichtuniversity.nl en telefoonnummer 043 3875 443.

Bron: Schizofreniebestaatniet.nl

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Niels Klein

  Opvallend: eerst lees ik op deze website: psychiatrie is een malversatie en moet worden opgedoekt. Vervolgens zijn er allerhande artikelen die deze stelling moeten ondersteunen. Zoals dit artikel: over een vooraanstaand psychiater en zijn initiatief.

  Laat ik het even in het extreme trekken, om iets duidelijk te maken. Stel, het is 1935, en ik wil aantonen dat nazisme slecht is. Vervolgens doet een vooraanstaand SSer een uitspraak die past bij mijn stelling. Ben ik dan geloofwaardig als ik mijn gelijk ga aantonen met de uitspraken van iemand die een belangrijke rol als Nazi vervult?
  Ik lees genoeg referenties naar de nazis op deze site dat ik ze hier durf aan te halen, maar uiteraard is het nazisme hier als willekeurig kwaad gekozen, en niet omdat ik de psychiatrie, of zijn beoefenaars (zoals de heer van Os) op welke wijze dan ook hiermee in verband wil brengen!

  Overigens weet ik dat Jim van Os helemaal geen tegenstander is van antipsychotica. Wel van onoordeelkundig gebruik. En van eenzijdig gebruik (dat wil zeggen: als monotherapie waarbij andere behandelmodaliteiten achterwege worden gelaten). Jim van Os is in mijn ogen een vakman, die genuanceerd denken voorstaat.
  Mijn mening is, dat je de bestaande psychofarmaca zeer terughoudend moet voorschrijven! Maar je doet mensen met ernstige, therapieresistente psychosen (waarbij psychotherapie niet effectief is gebleken) ernstig tekort door ze deze middelen te onthouden. Ik daag u uit: komt u eens naar Winterswijk, en laat u eens zien in ons verpleeghuis hoe u het hallucineren en andere “psychiatrische” symptomen bij onze dementerende bewoners met louter praten en aandacht verpleegbaar houdt. Bij ons gaat er niemand in de isoleer, dus daar hoeft u niet bang voor te zijn. En zie eens met eigen ogen, dat de door u (deels zeer terecht) verketterde middelen soms echt effectief zijn.
  De huidige psychofarmaca afschaffen, is het kind met het badwater weggooien. We hebben een genuanceerde, eerlijke discussie nodig over de plaats van deze middelen. Dergelijke nuance vind ik op deze website ver te zoeken.

 • Margot Keulen

  Waarom zou je Mijn hallucinate/vision van het mysterie van het zijn Morten moeten vernietigen,terwijl Ik er met volle teugen van geniet?

 • Anoniem

  Ik vind de insteek om verandering in de GGZ te willen brengen mooi, maar ik ben teleurgesteld in Jim van Os als persoon.
  Ik kan wat hij naar buiten brengt als Professor niet rijmen met hoe ik hem heb leren kennen in zijn werk.
  Met Jim van Os heb ik een nare ervaring. Vanwege ziekte schreef hij mij af als medewerker. Ik heb niet ervaren dat hij compassie had met het feit dat ik ziek was. Ik ervaarde nergens betrokkenheid en ik denk dat het daarom belangrijk is om na te gaan wat zijn beweegredenen voor verandering zijn. Heeft hij echt hart voor de patiënt?

 • Margot Keulen

  ten eerste: als ik een statement wil maken om een debat/discussie in maatschappij/politiek wil laten ontstaan, is het niet handig om mijn eigen statement al van te voren te gaan nuanceren/relativeren.
  Uit u betoog bent u iemand die dergelijke middelen voorschrijft of uit deelt. kritiek dat deze middelen meer schaden dan goed doen, vat u wellicht persoonlijk op.
  uit onderzoek in afrika, is men tot de conclusie gekomen dat zonder antipsychotica 40% van mensen met psychoses weer een normaal leven kunnen leiden, met de therapie van Loren Mosher 80%. Met antipsychotica is dat rond 2%. Zijn die middelen echt zo effectief tegen psychoses, of is het handig dat clienten/patienten ervan in actieve & anti assertieve zombies worden, zodat ze niet klagen en doen wat jullie hen bevelen te doen.
  Wat de medicatie betreft, het is in mijn ervaring dat het zeer zeldzaam is, dat een arts diep in gaat op negatieve effecten/bijwerkingen en dat de risico’s in cijfers worden vermeld.De patient/client vraagt er niet na: Hij/zij/het gaat uit dat de medicus als expert het allerbeste met je voor heeft: het is maar de vraag of de patient de competenties heeft om de betrouwbaarheid van de gegeven info te checken. anti psychotica worden niet voorgeschreven als het goed met je gaat. Zelfs een bekende medicus, si in zo’n situatie in staat dit te onderzoeken; Daarbij komt dat in instellingen geen p.c. etc. staan op de kamer van de client/patient, laat staan in de isoleer!
  Ook komt de medicus na de crisis niet trug op de medicatie en de negatieve bijwerkingen. dus op het moment dat deze wel in staat is deze te beoordelen!

  Vaak werken clienten/patienten mee(slikken die rotzooi), omdat men dan eerder de instelling kunnen verlaten.of worden gedwongen deze te nemen via een IBS/RM, om de instelling te verlaten en die verplicht zijn deze thuis in te nemen op straffe van een opname. Niemand wil in een totalitair regieme leven, die er heerst in instellingen. Waarbij de instellingsregels en werkroosters de structuur bepalen.

  Als er zo humaan met mensen zou worden omgegaan, zouden er niet veel zorgmijders (in mijn ogen zorgweigeraars) zijn.

 • Margot Keulen

  De enige oprechte hulpverleenster, die naast haar Hoogleraarschap in de v.s schooltjes heeft opgezet op het platteland in India, zij tegen de bevolking en de leraren die daar fulltime lesgaven. I’m your enemy! zij hette G. Spivak.

 • gpt4u

  Misschien niet als anoniem reageren? Erg geloofwaardig komt je verhaal dan niet over.

Mogelijk interessante boeken

Haal je een moederband niet meer in? Met gezond verstand Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net