Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Brits onderzoek: “Mee-roken kan ADHD-gedrag en hyperactiviteit veroorzaken”

Datum: 13 december 2010, 08:20 ~ Bron: HLN.be

En weer wordt een mogelijke niet-hersenziekte factor aangetoond die tot ADHD gedrag kan leiden en die het doodzonde zou maken om kinderen te behandelen met zware hersenmedicijnen.

Kinderen die tweedehandsrook inhaleren, hebben meer kans later te worstelen met mentale gezondheidsproblemen, met name hyperactiviteit en ADHD-gedrag. Dat blijkt uit recent onderzoek.

Mee-roken veroorzaakt ADHD-gedrag

Mee-roken veroorzaakt ADHD-gedrag

Diep inhaleren tijdens het spelen

De onderzoekers bestudeerden 901 niet-rokende Britse kinderen tussen 4 en 8 jaar, ze maten het niveau van een bijproduct van sigarettenrook in hun speeksel en lieten de ouders een vragenlijst invullen over de emotionele, gedrags- en sociale problemen bij hun kinderen. Daaruit blijkt dat hoe meer tweedehandsrook een kind opneemt, hoe slechter het gesteld is met zijn mentale gezondheid, zeker wat betreft hyperactiviteit en gedragsstoornissen. In vergelijking met de kinderen die het minst meerookten, scoorden degenen die het meeste rook opnamen gemiddeld 44 procent hoger op de vragenlijst. Kinderen hebben het meeste kans om tweedhandsrook te inhaleren in hun eigen huis, vooral tijdens het doen van spelletjes waarbij de de ademhaling is versneld.

Hersenziekte theorie is onzin

Die kloof bleef bestaan nadat onderzoekers rekening hielden met andere factoren die de mentale gezondheid kunnen treffen zoals astma, lichamelijke activiteit en sociale factoren zoals het inkomen van het gezin. De oorzaak dat kinderen ADHD-gedrag gaan vertonen door mee-roken is nog niet duidelijk, volgens de onderzoekers kan dit komen door genetica of doordat de rook de chemische stoffen in de hersenen treft als dopamine. Onderzoeker Hamer zegt dat er meer onderzoek nodig is naar de oorzaak van ADHD-gedrag door mee-roken in de hersenen en genen, om te voorkomen dat de psychiatrie haar geloofwaardigheid verliest.  Hiervoor zijn miljoenen euro’s nodig voor psychiatrisch onderzoek.

Professor Michael Weitzman: “Deze resultaten doen het bewijs groeien dat tweedehandsrook en prenatale blootstelling aan tabak mentale problemen veroorzaken bij kinderen.”

Mee-roken

Een op de twee Amerikaanse kinderen tussen de drie en de elf jaar rookt op de een of andere manier mee. Een op de vijf tussen 9 en 17 jaar kreeg de diagnose vaneen mentale stoornis of verslaving, dat blijkt uit officiële cijfers van de Amerikaanse overheid. (ep)

Bron: HLN.be

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Nieuwe wegen voor de geneeskunde Uw brein als medicijn Hoezo ADHD?
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!