Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Boek: De oorzaak en sleutel tot genezing van lichamelijke ziekten ligt in de psyche!

Datum: 22 juli 2009, 11:24 ~ Bron: Trouw

de sleutel tot zelf-bevrijdingZe verkocht honderdduizend exemplaren van haar boek waarin ze de symbolische betekenis van allerlei aandoeningen beschrijft. Elke ziekte heeft volgens Christiane Beerlandt een psychische oorzaak.

„Aids is twijfel aan je eigen meesterschap en aan je eigen kracht.”

christiane beerlandt

© FOTO MARC HERREMANS

Patiënten weten de dikke pil van Christiane Beerlandt (54) te vinden. Van het boek zijn wereldwijd honderdduizend exemplaren verkocht, stelt de ’wereldvermaarde auteur’ uit het Belgische Nazareth. In haar duizend pagina’s tellende ’De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’ behandelt ze maar liefst 1100 ziekten en levert ze er de psychische oorzaken bij. Bij een zere knie, maar ook bij kanker, aids en sterfelijkheid. Het is allemaal te genezen, als je maar weet waar de sleutel ligt.

Verzorger van Beerlandts uitgaven is haar echtgenoot dr. Dirk Lippens, een van haar visie overtuigde reguliere arts. Het paar is voor het interview naar Nederland gereden, waar Beerlandts ideeën naar haar zeggen ’breed leven’, vooral onder mensen die zichzelf ’spiritueel’ noemen.

Op internet wemelt het van de getuigenissen van zulke patiënten. Veel alternatieve behandelaars gebruiken ’De Sleutel’ als naslagwerk; het is hun tijdens opleidingen aanbevolen. Zelfs enkele reguliere artsen getuigen op internet van hun liefde voor ’De Sleutel’. Volgens Beerlandt zijn er honderden artsen die zich door haar denken laten leiden, maar namen wil ze niet noemen.

De door haar geïnspireerde consulten worden door zorgverzekeraars ruimhartig vergoed. Dat is opmerkelijk. Want Beerlandt beweert bijvoorbeeld dat de oorzaak van aids ’twijfel aan je eigen meesterschap en aan je eigen kracht en immuniteit’ is.

„Dáárom heb je ’aids’ nu naar je toe gehaald om je van deze diepste oorzaak bewust te worden.”

Beerlandt legt uit hoe ze aan de 1100 diagnoses in haar boek is gekomen.

„Ik heb 1100 briefjes geschreven, met op elk een ziekte. Vervolgens pakte ik een briefje zonder te zien welke ziekte er op stond. Ik opende mij voor mijn diepste zielskern, de bron, en stemde mij af op de frequentie van waarheid. Heel sterk geconcentreerd vroeg ik naar de diepste oorzaak van de ziekte op het briefje dat ik dan in mijn hand had: waar precies begint deze ziekte psychologisch te ontkiemen? En allez, dan typte ik snel het antwoord op dat helder en klaar doorkwam.”

Ze geeft een alledaags voorbeeld.

„De oorzaak van knieproblemen ligt erin dat je te hard met jezelf omgaat, te weinig flexibel bent voor jezelf, koppig aan oude patronen vasthoudt die niet goed voor je zijn. Als je maar weerstand blijft bieden en weigert zachter voor jezelf te worden, kun je last van je knie krijgen. Dat is een signaal, je knie vraagt je niet te hard voor jezelf te zijn, meer van jezelf te houden. De knie zegt: plaats jezelf in het centrum van jouw bestaan, bemin jezelf.”

De meer dan duizend ziekten die Beerlandt bespreekt zijn op het eerste gezicht te herleiden tot een zeer beperkt aantal oorzaken, zoals angst, frustratie en gebrek aan liefde voor jezelf. Maar volgens de schrijfster is dat schijn en komt het aan op subtiele details die het verschil uitmaken dat je last van je knie krijgt in plaats van je nek.

„Ook in de nek speelt iets wat op koppigheid lijkt, maar in combinatie met andere factoren die te maken hebben met het je staande te houden, terwijl je eigenlijk bang bent. Het komt neer op een onbewuste weigering te veranderen uit angst je eigenwaarde te verliezen. Vertrouw jezelf.”

Ook schijnbaar triviale kwalen zoals verkoudheid krijgen van Beerlandt uitgebreid aandacht. Ze ziet er signalen in die, als ze niet worden begrepen, sterker terugkomen, als ernstiger ziekten zoals aids.

Volgens de schrijfster zijn alle ziekten te genezen.

„Ik heb veel mensen zien genezen van kanker. Mensen met borstkanker die vol opgekropt verdriet en boosheid zitten.”

Volgens Beerlandt moet je niet over ziektes spreken in termen van schuld. Van ziekten kun je leren.

Beerlandt ontraadt reguliere medische behandeling niet, benadrukt ze.

„We mogen dankbaar zijn dat mensen geopereerd kunnen worden. De mensen zijn vaak nog niet zo ver in hun bewustwording dat ze zonder kunnen. Ook bij psychisch lijden mogen we blij zijn dat er een pilleke is. Maar tegelijkertijd zouden we aan de psychische kant moeten werken.”

Louise Hay, een spirituele bestsellerauteur die een aantal ziekten psychologisch verklaarde, kreeg het verwijt ziekten ’tussen de oren’ te plaatsen, en van de ’orenmaffia’ te zijn. Beerlandt vindt dat zijzelf van een heel ander slag is.

„Emoties zitten niet tussen de oren. Heb jij wel eens verliefdheid of stress in je hoofd gevoeld? Natuurlijk niet, die zitten in je buik. Mijn werk gaat zoveel dieper dan dat van Hay.”

Volgens Beerlandt wordt niemand toevallig ziek, en is verder ook helemaal niets toeval. Zelfs de kleinste voorvallen hebben een betekenis. Alleen hoef je je daarover niet steeds af te vragen wat de betekenis is.

„Doe je dat, dan ben je fanatiek, en dat is niet goed. Maar bij grotere zaken, van een lekke band tot een natuurramp, doe je er goed aan je af te vragen wat de betekenis is.”

Beerlandt schreef er nog vijf boeken over: ’Signalenboeken’.

„Waarom overstroomt je kelder? Ik heb het opgevraagd: als je kelder overstroomt, betekent dat dat oude zaken die opgeslagen liggen, mogen worden weggezuiverd. Het water, het vrouwelijke creatieve, gaat zijn gang. Maar ook de elektriciteit valt uit. Er is geen licht meer, dus zet dat je aan op zoek te gaan naar licht in binnenste. En er is geen tv meer die verre werelden toont, en dat geeft de kans te focussen op wat dichtbij is.

Beerlandt is niet bang om het idee dat je met je overtuigingen narigheid aantrekt op alles toe te passen.

„De slachtoffers van incest en verkrachting zitten met een diep emotioneel trauma, dat heel hun leven lijkt te vergallen. Dit komt omdat het slachtoffer ervan uitgaat en ervan blijft uitgaan dat het trauma het gevolg is van een incestueuze of verkrachtingsdaad. Een kind wordt gebóren met dit trauma. De incestueuze ervaring is enkel de aanleiding waardoor het trauma naar boven komt teneinde het definitief te kunnen oplossen.”

Het slachtoffer zendt volgens Beerlandt bewust of onbewust verleidingsenergieën naar de dader uit – ’ik wil me verliezen, pak me’.

Dit werkt volgens de schrijfster ook collectief.

„Stel dat het Jodenras leeft vanuit slachtofferschap, met de energetische overtuiging dat het altijd achtervolgd zal worden, waardoor het de energie van achtervolging naar zich toe haalt, niet bewust, maar uit onwetendheid. Dat is vreselijk, en de daad van de achtervolgers valt niet goed te praten”, aldus Beerlandt die veel vriendschappelijke contacten met Joden zegt te hebben.

Je trekt alles naar je toe vanuit je eigen overtuigingen, en dat geldt ook voor vet eten, stelt de beslist niet mager uitgevallen Beerlandt.

„Dik is mooi en niet ongezond mits je maar genoeg beweegt”, zegt ze gedecideerd. „Dat kinderen van het eten van vette Big Macs dik worden, is pure onzin. Kinderen die geen aanleg hebben om dik te worden mogen zoveel Big Macs eten als ze willen, ze zullen mager blijven omdat dit hun aard is. Bij anderen is het nodig en gezond dat de zielskern zich uitdrukt in een mollig lichaam. Beide zijn goed.”

Beerlandt is inmiddels overtuigd geraakt van haar eigen onsterfelijkheid.

„De uiteindelijke bedoeling van het leven is dat de dood niet meer zal bestaan. Als alle ziekten te genezen zijn, waarom de dood als laatste ziekte dan niet? Nu is het tijdperk aangebroken dat de geest het lichaam dirigeert tot en met het genetische systeem. Ik ga mijn lichaam in een eeuwigdurend transformatieproces laten groeien zonder dood te gaan en ik geloof daar rotsvast in. Gij zult zien: de stof volgt de geest. Het zijn slechts je overtuigingen die je genen ’manipuleren’, waardoor deze het lichaam in de richting van de dood sturen. Ik ben ervan overtuigd dat ik niet dood zal gaan. Ik vind het veel te heerlijk op aarde, ik kies er daarom voor niet te worden opgeslokt door de dood. De dood is niet onze bestemming.”

Bekijk hier een video met een interview met Christiane Beerlandt over aids:

http://video.google.com/videoplay?docid=867745834355938403

Beerlandts remedie tegen aids: geen seks zonder liefde

Christiane Beerlandt heeft ook een boek over aids geschreven met de boodschap dat het te genezen is. Maar ze kent niemand die dankzij haar raad aids heeft ’verdreven’.

„Ik ken wel mensen die geen aids kregen, ook al hadden ze seksuele betrekkingen met een aidspatiënt. Hun karakter is zodanig dat ze er immuun voor zijn. Dat aids ongeneeslijk en fataal is, ligt aan je eigen ideeën. Het is slechts door de overtuiging dat aids ten slotte tot de dood moet leiden, dat dit ook gebeurt. Je geneest van om het even welke ziekte, wanneer je overtuigingen, je verlangens en je geloof in jezelf, je naar genezing leiden.”

Het ware medicijn tegen aids:

„Doe geen seks zonder liefde. Seks zoals de dieren is niet voor mensen. Wij moeten verder groeien. Het is een tekort aan waarachtig ik-besef. Wie een groot hart heeft, gaat zich niet vergooien in verslaving, dat is een tekort aan zelfliefde. Verlies je niet in een ander. Je zelftwijfel, je zelfontkenning blokkeert je natuurlijk immuunsysteem. Je weigert de rol van volwaardig mens te dragen, je vlucht weg van jezelf.”

In een video-interview propageert Beerlandt condoomgebruik, maar zegt ze ook dat je, als je ’autonoom en liefdevol’ bent, je

„jarenlang onbeschermde seks kan hebben met iemand met aids. Je bent dan immuun.”

Zorgverzekeraar vergoedt indirect Beerlandts methode

Allerlei alternatieve opleidingen laten zich door Beerlandt inspireren, zoals het Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde van Mariet van Buuren, een natuurgeneeskundige hbo-opleiding in het Limburgse Panheel.

„Beerlandts gedachtengoed sluit uitstekend aan bij onze opleiding”, zegt Van Buuren.

„We bevelen het boek daarom aan bij onze studenten. Nee, verplichten doen we het niet, want sommigen houden niet van lezen.”

Van Buuren heeft nu 40 therapeuten opgeleid en wordt erkend door beroepsverenigingen zoals Vbag en Ring.

„Indirect zijn we zo erkend door 40 Nederlandse zorgverzekeraars, die behandelingen van door ons opgeleide therapeuten vergoeden.”

Die verzekeraars vergoeden dus ook indirect de methode van Christiane Beerlandt.

Dirkjan Westerwoudt van zorgverzekeraar CZ reageert:

„Wij kunnen niet achter elk mal boek aan gaan. Het beroep op alternatieve geneeswijzen wordt kleiner. Wij vertrouwen op het gezond verstand van de beroepsverenigingen en de cliënt.”

De leer van Christiane Beerlandt wordt ook buiten de gezondheidszorg toegepast. Speciaal voor medewerkers in de opvang en onderwijsinstellingen organiseert coach Sacha Grootenboer workshops ’Rust & gevoel’ op basis van de ideeën van Beerlandt. Leraar Bram Zaalberg past ze toe op zijn school voor jongeren met leerproblemen in Leiden.

„Laatst was er een jongen met keelpijn. Ik heb hem bij me geroepen en gevraagd: ’Wat is er nou écht aan de hand?’ Want Beerlandt zegt over keelpijn: ’Als kind voel je je machteloos naar achteren geduwd. De keel weerspiegelt je onmacht.’ De jongen vertelde over zijn problemen met zijn vader. Thuis gekomen heeft hij toch maar eens een goed gesprek met zijn vader proberen te voeren. Zijn keelpijn was weg.”

Homeopathisch arts Tom Oosthuizen van het Spiritueel Gezondheidscentrum in Oosthuizen (Noord-Holland) maakt vaak gebruik van ’De Sleutel’ van Beerlandt.

„Ik gebruik het boek zelf als naslagwerk”, zegt Oosthuizen, die ook een praktijk in Amsterdam heeft. „En ik kopieer er hoofdstukken uit om patiënten te helpen inzicht te krijgen in de psycho-emotionele achtergrond van hun ziekte. Regelmatig herkent men dat, en barsten mensen uit in tranen van herkenning.”

Oosthuizen ’weet zeker’ dat collega-artsen het boek ook gebruiken. „Overigens kan ik niet in alles met Christiane meegaan. Dat mensen niet lichamelijk hoeven te sterven bijvoorbeeld, geloof ik niet.

„Over de vraag of aids dankzij Beerlandts methode te genezen is, kan ik niet oordelen. Wel geloof ik dat de kwaliteit en de lengte van het leven erdoor vergroot kunnen worden.”

Bron: Trouw

Zie ook: Multiple Sclerose (MS) en nieruitval genezen met psychotherapie

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afscheid van autisme en ADHD Slikken Nieuwe wegen voor de geneeskunde
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net