Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Beroepsgeheim psychiaters onder vuur

Datum: 24 augustus 2008, 22:19

AMSTERDAM – Na artsen moeten nu ook psychiaters vrezen voor vrijgave van medische gegevens. De rechtbank in Dordrecht heeft bepaald dat familie van een man die zelfmoord pleegde, het rapport van zijn behandelaar mag inzien. Minister Klink van Volksgezondheid bekijkt of hij vrijgave wettelijk gezien nog kan tegenhouden.


De uitspraak van de Dordtse rechter dateert van eind vorig jaar maar leidt nu tot beroering in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) omdat Klink binnenkort besluit of hij vrijgave van medische gegevens aan banden legt. Branchevereniging GGZ Nederland heeft hem gewaarschuwd voor de gevolgen als hij dat nalaat. Behandelaars vinden dat hun medisch beroepsgeheim wordt geschonden en vrezen dat vrijgave van rapportages zal leiden tot rechtszaken en claims van familie.


Tweede keer


Het is de tweede keer in korte tijd dat de rechter, om dezelfde reden, geheimhouding van medische informatie van tafel veegt. De rechter in Dordrecht meent dat familie na een zelfdoding inzicht moet kunnen krijgen in het medisch handelen als het vermoeden bestaat dat een fout is gemaakt. De rechtbank in Zwolle oordeelde eind vorig jaar dat de man van een vrouw die stierf na een operatie, inzage moest krijgen in alle onderzoeksgegevens, zodat hij eventueel een rechtszaak kon beginnen.


In de zaak van de zelfdoding draait het om vrijgave van de zogeheten suïciderapportage. Dat is een verslag dat behandelaars in de ggz na de zelfdoding van een patiënt verplicht moeten opsturen naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zodra dat rapport bij de Inspectie belandt, is het overheidsinformatie. Die is in principe openbaar en valt onder de reikwijdte van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).


Verschillend oordeel


De families van twee patiënten deden een beroep op de WOB om de rapportage van respectievelijk hun broer en hun dochter te verkrijgen. Toen de Inspectie de verslagen wilde vrijgeven, spanden de twee betrokken psychiatrische klinieken onafhankelijk van elkaar een proces aan. De rechtbank in Dordrecht maande tot vrijgave, de rechtbank in Arnhem tot geheimhouding.


Beide zaken liggen nu ter beoordeling bij de commissie bezwaarschriften van het ministerie.


Bron: Medische Wereld

 

Mogelijk interessante boeken

Psychiaters te koop? Collision Doctoring the Mind Reasoning in Ethics and Law
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net