Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Belgische psychiaters veranderen strategie: “We moeten timmeren aan de weg”

Datum: 21 september 2011, 22:13 ~ Bron: De Morgen

“Als de dalende trend van interesse voor psychiatriestudies aanhoudt, zullen er in de nabije toekomst meer psychiaters op het spreekgestoelte staan dan er in de zaal zullen zitten.”

Mark Van Bellinghen, kinder- en jeugdpsychiater aan het OLV-Ziekenhuis Aalst, meent dat de psychiatrische opleiding te weinig aantrekkelijk is in een maatschappij die de hoogmis viert van kicks in plaats van het gewone, zoals een gesprek met een psychiater.

Volgend academiejaar starten er aan de vier Vlaamse universiteiten slechts zeven artsen een opleiding psychiatrie (DM 7/9). In het medische vakblad De Specialisten legde Raf De Rycke, bestuurder bij de Broeders van Liefde, de congregatie die het gros van de Vlaamse psychiatrische zorginstellingen beheert, een rechtstreeks verband met de ondermaatse en weinig uniforme verloning van de psychiaters.

Aan de Vlaamse universiteiten beginnen dit jaar samen nog slechts zeven artsen aan de opleiding psychiatrie. Het bericht in de krant geeft een soort kapitein-op-het-zinkend-schip-gevoel. Als kinder- en jeugdpsychiater voel je trouwens al jaren het effect op de eigen praktijk van het nijpend tekort aan tientallen kinder- en jeugdpsychiaters in Vlaanderen. Veel afgestudeerde collega’s wijken dan nog uit naar Nederland, waar ze fatsoenlijke uren en lonen hebben. De uren van de achterblijvers hier worden er niet beter op, al is de verloning wél verbeterd (maar niet in vergelijking met Nederland, of in vergelijking met bepaalde andere medische specialismen).

Regelmatig bekruipt mij het gevoel dat de zorg die je kan bieden onvoldoende afgestemd raakt op de noden van de patiënt omdat je die niet snel genoeg terug kan zien. Want er komen ook steeds weer nieuwe hulpvragen. En je moet ook de tijd nemen om je regelmatig wetenschappelijk bij te scholen.

Zo vindt binnen een week het achtste Vlaams Congres Kinder- een jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie plaats aan de K.U. Leuven. Twee dagen, tientallen sprekers. Als de dalende trend van interesse voor psychiatriestudies aanhoudt, zullen er in de nabije toekomst meer psychiaters op het spreekgestoelte staan dan er in de zaal zullen zitten.

Timmeren aan de weg

De thematiek van de huidige editie van dit tweejaarlijkse congres wordt toepasselijk ‘timmeren aan de weg’ genoemd. Toepasselijk, want in de metafoor zit de complexiteit van de job van (kinder- en jeugd)psychiater vervat: er is kennis van zaken nodig, maar ook ‘ambachtelijkheid’. De psychiater moet niet alleen de harde wetenschapper blijven die hij gedurende zijn zeven jaar opleiding geneeskunde heeft moeten zijn, maar moet ook voeling hebben met de humane wetenschappen, de sociologie en de filosofie. Bovendien mag hij onderweg zijn menselijkheid niet verloren hebben, integendeel zijn communicatieve en relationele vaardigheden ontwikkeld hebben, om een samenwerkingsverbond met ‘de patiënt’ te kunnen sluiten.

De kern hiervan blijft het gesprek. Voor wat het psychiatrisch gesprek betreft is er overigens ook niets anders dan het gesprek. En in de eenvoud van het gesprek moet de complexiteit van onze kennis en ambachtelijkheid vervat zitten.

Zoals Dirk De Wachter gisteren in een interview in deze krant zei, is er in onze maatschappij echter ‘een stuitend gebrek aan gewoonheid’ (DM 7/9). Hij bedoelde hiermee dat we vergeten zijn om waarde te hechten aan de gewone dingen van het leven, en veel te veel op zoek zijn naar ervaringen die ons een kick geven: we verwarren die kick dan met geluk. Het ontbreken van de kick leidt vervolgens naar wat we dan ‘depressie’ noemen.

Terug naar het gewone

Een existentieel belang hechten aan het gewone is evenwel heel moeilijk geworden in een maatschappij die dagelijks de hoogmis viert van de hoogtechnologische vooruitgang – op welk niveau dan ook. Het gesprek van de psychiater met zijn patiënt versus de robotgeassisteerde hartoperatie: door welk perspectief wordt de student geneeskunde het meest uitgedaagd? Bovendien wordt het hoogtechnologische presteren significant beter verloond: welke student geneeskunde wil er nu later een loser zijn?

Onze maatschappij creëert op die manier een gevaarlijke paradoxale toestand. Enerzijds zorgt ze ervoor dat er steeds meer mensen psychisch gaan lijden, terwijl ze steeds minder heelmeesters voor dat lijden gaat ‘produceren’. Vermits psychische aandoeningen de belangrijkste oorzaak van werkonbekwaamheid zijn, ondergraaft ze haar eigen grondvesten.

Sociaal geweten er in schoppen

Vermits het falende gesprek in de Belgische regeringsonderhandelingen voorspelt dat er niet te snel belangrijke maatschappelijke veranderingen zitten aan te komen, moeten we proberen om de dalende trend in de psychiatriestudies om te buigen. Louis-Paul Boon parafraserend zou ik durven zeggen dat de universiteiten de studenten geneeskunde een sociaal geweten moeten schoppen.

Bovendien dragen ze een verantwoordelijkheid in het desacraliseren van de hoogtechnologische geneeskunde ten voordele van een zorgende geneeskunde. Tenslotte kunnen ze de intellectuele uitdaging voor de psychiater opwaarderen, om in de complexe wisselwerking tussen mens en maatschappij, een weg van op maat gesneden diagnostiek en behandeling te vinden.

Bron: De Morgen

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Psychiaters te koop? Wat je niet verteld is... Het einde van de psychotherapie Afwijkend En Toch Zo Gewoon
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net