Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

AstraZeneca zet in op nog een Seroquel (antipsychoticum) toepassing: angsten

Datum: 22 oktober 2008, 07:57 ~ Bron: FiercePharma

AstraZeneca, Seroquel AstraZeneca neemt zijn Seroquel-gebruik expansie missie verder mee Europa in met een applicatie om het atypische antipsychotische medicijn te mogen verkopen voor gegeneraliseerde angststoornis. Indien de Europese beleidsvoerders het medicijn voor dit gebruik goedkeuren, zal Seroquel het eerste antipsychotische medicijn zijn dat is goedgekeurd voor het behandelen van angsten.

Het bedrijf zegt dat het de toepassing heeft gebaseerd op vijf Fase III studies waaraan meer dan 3500 patiënten hebben deelgenomen. De gegevens die werden gepresenteerd op de American Psychiatric Association conferentie in mei dit jaar toonde “aanzienlijke symptoom verbetering” in Seroquel gebruikers tegenover patiënten die een placebo ontvingen, zegt het bedrijf.

AstraZeneca wacht nog op het besluit van de FDA om Seroquel te mogen verkopen voor het behandelen van kortdurige angsten en voor lange termijn onderhoudsbehandeling voor angsten. Het bedrijf heeft ook een applicatie voor het medicijn ingediend voor het behandelen van ernstige depressie, welke zowel in Amerika als in Europa wacht op goedkeuring.

Bron: FiercePharma (mirror)

Waarschuwing

Seroquel kan dodelijk zijn en maakt gebruikers chronisch ziek.

Atypische antipsychotica waaronder Seroquel veroorzaken een atrofie van de hersenschors en vergroting van de basale ganglia. Het medicijn blokkeert dopamine D2 receptoren in de hersenen en in een reactie daarop maken de hersenen de receptoren gevoeliger zodat patiënten wanneer ze proberen te stoppen met het medicijn een zeer ernstige chronische psychose krijgen.

Gebruikers van antipsychotica zoals Seroquel leven gemiddeld 10 tot 30 jaar korter. Het medicijn kan talloze ernstige en fatale aandoeningen veroorzaken waaronder Maligne neuroleptica syndroom, Tardieve Dyskinesie en diabetes (suikerziekte).

Zie ook: http://www.zielenknijper.nl/8787-gedupeerden-van-seroquel-starten-rechtzaak-tegen-astrazeneca.html

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Uw brein als medicijn Slikken Haal je een moederband niet meer in?
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!