Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Artsennet: Agressieve patiënten platspuiten met veel medicatie zinloze praktijk

Datum: 1 juni 2010, 17:04 ~ Bronnen: PubMed, Artsennet

antipsychotica injectie bij agressiePsychiatrische patiënten met agressief gedrag krijgen veel medicatie, maar de effectiviteit van deze medicijnen is onduidelijk. Dit blijkt uit promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Promovenda Laurette Goedhard laat in haar onderzoek zien dat patiënten die agressief gedrag vertonen, veel meer medicatie krijgen dan andere patiënten. Toch leiden de medicijnen vaak niet tot een betere uitkomst van de behandeling.

Zie ook: Geen wetenschap achter het inspuiten van psychiatrische medicijnen onder dwang, in Journal of Advanced Nursing.

Het onder dwang inspuiten van psychiatrische medicijnen bij mensen heeft geen enkel wetenschappelijk bewijs om het gebruik te ondersteunen, stellen onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk.

Een studie gepubliceerd in de Journal of Nervous and Mental Disease toonde zelfs aan dat het toedienen van antipsychotica de kans op herstel doet verminderen.

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Bron: PubMed

Bij agressie ‘medicijnen’ inspuiten

Patiënten met agressief gedrag krijgen niet alleen dagelijkse medicatie, maar ook zo-nodig medicatie. Bijvoorbeeld rustgevende middelen en paracetamol. Het onderzoek trekt vooral de effectiviteit van medicijnen bij onderhoudsbehandeling in twijfel.

Goedhart toont tevens dat patiënten die aan onderzoeken meedoen, sterk verschillen van patiënten in de praktijk. Slechts 30 tot 50 procent zou in aanmerking komen voor deelname.

In haar proefschrift ‘Pharmacotherapy and aggressive behaviour in psychiatric patients‘ beveelt Laurette Goedhart aan om agressief gedrag beter te registreren in de praktijk. Zo kan de effectiviteit van de medicijnen beter in kaart worden gebracht.

Bron: Artsennet

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

ADHD-medicatie Afscheid van autisme en ADHD Medicijnen 2006-2007 Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!