Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Artsen bedriegen bevolking

Datum: 25 juni 2009, 07:09

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

Drempel tot zelfmoord verlagen, is een medisch specialisme.

Als geneeskunde een wetenschap is, moet behandelende arts uitleggen waarom hij de drempel om te zelfmoorden met amfetaminedoping heeft verlaagd.

Procedures houden hem voor, dat het drogeren van depressieven veilig is, omdat niemand commercieel wil of mag weten hoe amfetaminedoping zenuwstelsels verwoest en daardoor een controleverlies veroorzaakt over het gedrag, die drempels veel lager maakt.

Die artsen-industrie doodt dagelijks mensenlevens, en de samenleving blijft dat aanvaarden, want de industrie beheerst de academische wereld en houdt daarmee de onkunde over doping in stand.

Bevolking, artsen, politici weten beter niet alles.

Want stel nu eens, dat patiënt zonder doping, was blijven leven met een menselijke en niet-commerciele aanpak en toch door de moeilijke periode heen was geraakt.

Wat een economisch verlies, zou dit hebben teweeg gebracht.

Evolutionair slimmer maken, ADHD-behandelen, depressieven drogeren, en dat allemaal met amfetamine- en(of) cocaïnestoffen, die zelfmoorden en laten doodvallen.

Procedures zorgen ervoor dat er veilig harddrugs kan gedeald worden, die zenuwstelsels verwoesten, waarop het organisme reageert met een gevarenreflex, die drogeert en euforisch maakt.
In die euforie kan patiënt alles aan, ook dat waartegen een intact zenuwstelsel hem of haar beschermt.

Immers, de controle die een gezond zenuwstelsel uitoefent op het gedrag moest men eerst verwoesten omwille van de kick van de euforie of … de medische vermeende gelukzaligheid.

Moest de geneeskunde ‘evidence based medicine’ uitvinden, om die commercie door een georganiseerde onkunde goed te praten?

Waarom liegen artsen, als ze voorwenden slechte evenwichten te corrigeren of stoffetjestekorten te regelen, om in werkelijkheid patiënten met harddrugs te kraken, waarmee ze kunnen doodvallen of zelf uit het leven stappen?

De voorbije 13 jaar is het medisch psychoticagebruik verzevenenvijftigvoudigd. (57x)
Is de gezondheid en het welzijn van de bevolking ook verzevenenvijftigvoudigd?

Tijd om te oogsten wat men heeft gezaaid, de zogenoemde winstnemingen.

Is dit het begin van een zelfmoordepidemie, een explosieve, maar lucratieve Alzheimer-epidemie en krijgt men schijnbaar geen controle meer over de ‘aangeboren hartziekten’?

En waarom boomt het antipsychoticagebruik?
Met Zyprexa (1005), Risperdal (1093) en Leponex (3277) stierven meer doden in dezelfde periode van de 932 doden met Vioxx.
Maar Vioxx verdween uit de handel.
De antipsychotica blijven, niettegenstaande het gevaar ermee, heel hard nodig om er het medisch psychoticagebruik bipolair mee te corrigeren.

Geen gaskamers meer in de psychiatrie.
Maar hoor je tegenwoordig psychiaters klagen, dat ze zonder die gaskamers voortaan minder kunnen extermineren?

Wel integendeel!
Wachtlijsten in GGZ zwellen ongezond.
De gemiddelde capacitieit van de vroegere gaskamers was maar voor 70 ineens, en levensonwaardige levens waren er toen spontaan.
Nu bestaat een winstgevend en onzichtbaar iatrogeen systeem.

Men klaagt niet meer om een mondje meer!

De sluitende procedures van een licence to kill.

De sluitende procedures van een licence to kill.

Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

ADHD-medicatie
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family