Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiaters en farmaceuten starten kruistocht “To protect the ADHD-market”

Datum: 21 april 2009, 16:01 ~ Bron: MedicalFacts.nl

Medische en academische wereld starten vandaag een kruistocht, ‘to protect the ADHD-market’, terwijl de mijne al vijf jaar eerder was begonnen.

De eerste sporen die ik nog bezit van een beginnende blog dateren van 24/11/2004. ( op www.blogeiland.nl)
Voordien kwamen sinds eind 2003 hier en daar wat stukjes en vooral reacties en bedenkingen op de commercie rond ADHD. Sinds 6 april 2006 is overgeschakeld naar blog.seniorennet.be, en komt gemiddeld sindsdien 119 unieke bezoekers dagelijks een kijkje nemen.

De nieuwsbrieven zijn ontstaan in september 2007, naar aanleiding van de beslissing van de Orde van Apothekers. Op die nieuwsbrieven kan ingeschreven worden onder meer via haesbrouck.be. Op 11 februari 2007 verscheen de eerste editie van mijn boek. Op 21 februari 2007 verscheen ik voor de Orde van Apothekers na een klacht tegen mij.

Toen ik op dezelfde dag (21/02/2007) na middernacht thuiskwam, vond ik op internet deze mededeling van FDA.

Intimi hebben het nu nog over een merkwaardige coïncidentie. Ik ook, trouwens. Die mededeling had er een jaar eerder al moeten zijn, maar ‘to protect the ADHD-market’ werden begin 2006 de conclusies van kinderartsencardiologen en rapporten over ernstige psychotische bijwerkingen opzij geschoven.

In de loop van 2006 bleven de klachten aanzwellen, waardoor uiteindelijk dan toch de sterke waarschuwing de wereld werd ingestuurd. Tot op vandaag heeft niemand van de wetenschappelijke medische wereld die boodschap al gelezen.

Maar in de loop van 2007 waaiden vanuit de VS toch negatieve berichten naar het met harddrugs gekoloniseerde vasteland. Zo vertaalde Prof.Dr.Wolffers in juli 2007 een Engels stukje over 10 jaar Ritalin in het Nederlands en publiceerde dit in de Nederlandse pers in krant de Pers. Na vier dagen werd de achtbare professor publiekelijk en met zijn medeweten vernederd en aan de schandpaal genageld door de commerciële promotiemachine door gezondheid.blog.nl.

Op 12 november 2007 kopten Vlaamse kranten, dat een studie aantoonde dat Rilatine bij ADHD helemaal niet werkt.

Vlaamse krant: ADHD medicatie werkt niet

Vlaamse krant: ADHD medicatie werkt niet

Geen nood: een deontologische regel voor de beroepspers in België bepaalt dat informatie over ‘geestesziekten’ alleen kan gebracht worden volgens de richtlijnen die werden opgesteld door het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly. Vandaar dat samen met het bericht uit de VS ook de mededeling en de kop verscheen van de universiteitsprofessor die door de industrie betaald werd om de bevolking meteen gerust te stellen, dat die studie uit de VS niet deugde.

Noteer dat de professor zelfs nu ook nog niet eens de mededeling van FDA op 21/02/2007 had en heeft gelezen.

Maar in de dagen die daarop volgden werd ik door een contactpersoon gevraagd of ik wou meewerken aan een uitzending die VRT zou plannen over het Rilatineschandaal.

Bron: MedicalFacts.nl

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Psychiaters te koop? Hoezo ADHD? Psychiatry Let Them Eat Prozac
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!