Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Apotheker: ADHD promotiecongres in Wenen zeer dubieus

Datum: 19 mei 2009, 09:03 ~ Bron: ADHD Congres

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

World Federation ADHDGeorganiseerd door de farmaceutische industrie. De medische wereld verwacht heel veel van dit wereldgebeuren.

Dit is aangekondigd als de triomf van de medische wetenschap. Een imperium van ADHD- geneesmiddelenindustrie moet in stand blijven, terwijl na al die jaren, nog steeds niemand weet of er eigenlijk al een ziekte voor is. Een ziekte die bovendien een neurobiologische aandoening zou zijn, en om het commercieel helemaal compleet te maken, zelfs als erfelijk uitgeroepen. Iets erfelijk verklaren, en het niet eens kennen. Perceptie voeden, zoals dat heet.

ADHD cogress Wenen door Eli Lilly en Janssen Pharmaceutica

ADHD cogress Wenen betaald door Eli Lilly en Janssen Pharmaceutica

Wat alvast wel zeker is, is dat de bijwerkingen van de aangewende toxicomanieën, voor een belangrijk nieuw circus hebben gezorgd. De verwachting is dan ook dat een nieuwe set van symptomen aan die van het normaal gedrag zullen toegevoegd worden. Er zal een mineure ADHD en een majeure ADHD ontstaan.

De mineure vorm. Wat nu al bestaat omwille van het pedagogisch comfort. Waarbij men uitprobeert met lichte doses en meteen merkt dat hoger moet gedoseerd worden, omdat licht drogeren bij symptomen van normaal gedrag (-de mineure vorm-) vanzelfsprekend echte hyperkinesie doet ontstaan. De majeure vorm ontstaat pas, wanneer artsen deskundig de diagnose hebben gesteld en juist hebben behandeld (lees: met massieve doses psychotica) , want een juiste eerste diagnose stellen houdt in, dat de deskundige een sluimerende ADHD met het geoefende oog moet ontdekken.

Vandaar dat tegenwoordig de term ’sluimerende ADHD’ zo een opgang maakt. Die majeure vorm van ADHD en de symptomen ervan zouden heel erg aanleunen bij wat psychiaters nu al kennen als het ‘bipolaire’.
De majeure ADHD zou in dezelfde familie kunnen thuishoren. Want hier duiken dan de symptomen van psychotisch gedrag op.

Vandaar dat twee wereldbedrijven inzake antipsychotica onder dat nieuwe congres hun schouders hebben gezet.

Dit kan zeker niet meer mislopen. Na volgend weekend zal de aardbol niet alleen maar echt rond de zon draaien, maar bovendien ook nog gezegend zijn, met een vernieuwde definitie van ADHD. En het probleem dat men had om de eerste warrige diagnosestelling zonder labonderzoeken of fysieke mankementen als neurobiologisch te omschrijven zal definitief tot het verleden behoren. De neurobiologische oorsprong zal pas wel goed aan bod komen, wanneer er sprake is van de majeure vorm. Want die komt er zeker.

Vandaar dat voortaan steeds minder een beroep zal gedaan worden op de multidisciplinaire teams, omdat na al die jaren gebleken is dat alleen goed opgeleide profeten, de perceptie van een sluimerende ADHD kunnen vaststellen.

Waarmee meteen ook een poging ondernomen wordt om hun aanzien als echte arts terug op te waarderen.

Nu leek het al die tijd alsof ze de tovenarij uit het land van de Boeloeboeloes en de Wadawadas hebben beoefend.

Na volgend weekend zal ook afgerekend zijn met het negatieve imago dat alsmaar meer het mooie beroep teistert.

Oordeel nu maar zelf.

Bron: ADHD Congres

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.

Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

ADHD-medicatie
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!