Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Antipsychotica veroorzaken veel doden onder oudere gebruikers

Datum: 25 augustus 2008, 16:57 ~ Bron: PharmaLive

Haldol (haloperidol)

Oudere mensen die conventionele (eerste klasse) antipsychotica worden voorgeschreven lopen een aanzienlijk hoger risico op dood door cardiovasculaire of respiratoire ziekten in vergelijking met patiënten die een atypische (tweede generatie) antipsychoticum ontvangen. Dat komt naar voren in een studie gefundeerd door de Agency for Healthcare Research and Quality.

De nieuwe studie “potentiële oorzaken van hogere sterftecijfers bij oudere gebruikers van converntionele en atypische antipsychotische medicatie” welke onlangs is gepubliceerd in de Journal of the American Geriatrics Society draagt bij aan het zich opstapelende bewijs dat conventionele antipsychotica voor oudere mensen niet veiliger zijn dan atypische antipsychotica.

Onderzoekers hadden eerder al aangetoond dat tweede generatie (atypische) antipsychotica de sterftekans voor ouderen met factor 1.7 vergrootte; de nieuwe studie vergelijkt de doodsoorzaak van oudere mensen die conventionele vs. atypische antipsychotica gebruikten.

Oudere patiënten worden vaak antipsychotica voorgeschreven om probleemgedrag te onderdrukken en voor het behandelen van psychisiche klachten. De medicatie wordt gebruikelijk voorgeschreven aan oudere bewoners van verpleeghuizen. In recente jaren hebben artsen steeds vaker tweede generatie antipsychotica voorgeschreven aan oudere patiënten omdat ze minder uiterlijke neurologische bijwerkingen hebben dan eerste generatie antipsychotica.

In 2005, na studies die suggereerden dat tweede generatie antipsychotica het risico op de dood met 60% vergrootte, heeft de FDA een publieke waarschuwing geuit, welke geen betrekking had op conventionele antipsychotica. De nieuwe studie voorziet echter in bewijs voor de risico’s van het gebruik van conventionele antipsychotica. Ondanks dat deze studie aantoont dat eerste generatie antipsychotica cardiovasculaire doden veroorzaken is meer onderzoek nodig om de bevindingen te bevestigen.

De auteurs hebben de cijfers van alle Britse senioren in Britisch Columbia onderzocht die ofwel eerste generatie of tweede generatie antipsychotica gebruikten tussen 1996 en 2004, met 12.882 patiënten die conventionele antipsychotica gebruikten en 24.359 patiënten die atypische antipsychotische medicatie gebruikten. Van de 3821 totaal aantal doden binnen de eerste 180 dagen van de studie waren met antipsychotica geassocieerde cardiovasculaire doden bij 49% van alle patiënten de doodsoorzaak.

De studie was voltooid door onderzoekers aan de Brigham and Women’s Hospital DEcIDE (Developing Evidence to Inform Decisions about Effectiveness) team in Boston. Dat team is een van de 13 teams in de natie die onderdeel zijn van het AHRQ’s Effective Healthcare (EHC) programma.

Bezoek voor meer informatie over DEcIDE en het EHC programma het volgende adres: http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov

Bron: PharmaLive

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Collision ADHD-medicatie Medicijnen 2006-2007
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net