Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

15 jarige studie bewijst: antipsychotica vermindert kans op herstel van psychose

Datum: 6 februari 2012, 18:47 ~ Bron: PubMed

PubMed: Onbehandeld effectiever dan antipsychotica gebruiken Dit prospectief longitudinale 15 jarige mulifollow-up studie onderzocht de prestaties van onbehandelde patiënten ten opzichte van patiënten die met antipsychotische medicijnen behandeld worden. Indien er een verschil is, kunnen de premorbide karakter en persoonlijkheids factoren daarvoor verantwoordelijk worden gehouden? Honderdvijfenveertig patiënten, inclusief vierenzestig met schizofrenie, werden geëvalueerd op premorbide variabelen, prospectief beoordeeld bij het begin van de opname en vervolgens vijf keer gevolgd in 15 jaar. Bij elk vervolg werden de symptomen van de patiënten vergeleken met de globale resultaten. Een groter aantal schizofrenie patiënten die geen medicijnen gebruikten toonden perioden van herstel en een beter globaal funktioneren (p < .001). De longitudinale gegevens identificeren een subgroep van schizofreniepatiënten die niet meer terugvallen zonder het gebruik van antipsychotica en in intervallen kunnen herstellen. Hun meer gunstige resultaat is geassocieerd met interne karakteristieken van de patiënt, inclusief betere premorbide ontwikkelings prestaties, gunstigere persoonlijkheid en houding, minder kwetsbaarheid, grotere weerstand en gunstigere prognostische factoren. De huidige longitudinale gegevens suggereren dat niet alle schizofrenie patiënten antipsychotica nodig hebben in hun leven.

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Bron: PubMed

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Met gezond verstand Rethinking Psychiatric Drugs Uw brein als medicijn
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family