Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

15 jarige studie bewijst: antipsychotica vermindert kans op herstel van psychose

Datum: 6 februari 2012, 18:47 ~ Bron: PubMed

PubMed: Onbehandeld effectiever dan antipsychotica gebruiken Dit prospectief longitudinale 15 jarige mulifollow-up studie onderzocht de prestaties van onbehandelde patiënten ten opzichte van patiënten die met antipsychotische medicijnen behandeld worden. Indien er een verschil is, kunnen de premorbide karakter en persoonlijkheids factoren daarvoor verantwoordelijk worden gehouden? Honderdvijfenveertig patiënten, inclusief vierenzestig met schizofrenie, werden geëvalueerd op premorbide variabelen, prospectief beoordeeld bij het begin van de opname en vervolgens vijf keer gevolgd in 15 jaar. Bij elk vervolg werden de symptomen van de patiënten vergeleken met de globale resultaten. Een groter aantal schizofrenie patiënten die geen medicijnen gebruikten toonden perioden van herstel en een beter globaal funktioneren (p < .001). De longitudinale gegevens identificeren een subgroep van schizofreniepatiënten die niet meer terugvallen zonder het gebruik van antipsychotica en in intervallen kunnen herstellen. Hun meer gunstige resultaat is geassocieerd met interne karakteristieken van de patiënt, inclusief betere premorbide ontwikkelings prestaties, gunstigere persoonlijkheid en houding, minder kwetsbaarheid, grotere weerstand en gunstigere prognostische factoren. De huidige longitudinale gegevens suggereren dat niet alle schizofrenie patiënten antipsychotica nodig hebben in hun leven.

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Bron: PubMed

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Met gezond verstand Medicijnen 2008-2009 De depressie-epidemie
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net