Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Antipsychotica ontregelen vrije schildklier hormoon concentraties

Datum: 6 september 2008, 12:20

Patiënten die met antipsychotische medicijnen worden behandeld hebben een aanzienlijke afname van vrije thyroxine en vrije trijoodthyronine niveau’s die de funktionele activiteiten van het thyroïdstimulerend hormoon in sommige weefsels zoals de lever nadelig kunnen beïnvloeden wat gevaarlijk kan zijn voor mensen met schildklier problemen. Dat blijkt uit de resultaten van een studie die gepresenteerd is in de 21e editie van de European College of Neuropsychopharmacology Congress (ECNP).

Verstoring van de schildklier is in verband gebracht met psychische problemen inclusief psychoses, maar de meeste schizofrenie patiënten hebben een geen schildklier problemen en normale basale concentraties van de thyroïdstimulerend hormoon (TSH) niveau’s.

Verschillende studies hebben verhoogde serum concentraties van thyroxine en / of teruglopende trijoodthyronine in de acute fase van schizofrenie aangetoond maar in een studie naar de thyroïdstimulerend hormoon concentraties in lamantijnen (mirror) blijkt dat het vrij kunnen leven juist zorgt voor hoge concentraties en dat het houden van de dieren in gevangenschap zorgt voor afname van de concentraties.

Sommige bewijzen tonen aan dat farmacologische therapie met antipsychotica ook het funktioneren van de schildklier axis kan aantasten.

We hebben een studie opgezet om de effecten van behandeling met antipsychotica op thyroïde hormoon concentraties te evalueren,” legt de onderzoeker Vesta Steiblienè, M.D. van het Institute of Psychophysiology and Rehabilitation of the Kaunas University of Medicine, Palange, Lithuania in een poster presentatie op 2 september 2008.

De studie evalueert eveneens de effecten van de veranderingen in thyroïd hormonen op de funktionele staat van sommige weefsels, zoals de hypofyse en de lever, aantoonbaar door veranderingen in TSH en geslachtshormoon bindende globuline secretie.

De onderzoekers namen bloedmonsters af van 83 opeenvolgende patiënten in de leeftijd 18 t/m 77 jaar en gediagnosticeerd met endogene psychotische stoornis. De monsters werden op twee gelegenheden verzameld, ten tijde van de psychiatrische opname en tijdens het verlaten van de instelling. Concentraties van schildklier peroxidase antilichamen werden ook gemeten tijdens de opname.

Alle patiënten werden behandeld met antipsychotische medicatie, zowel typische als atypische antipsychotica.

De metingen lieten zien dat 9 deelnemers een verhoogd niveau schildklier peroxidase hadden wat op auto-thyroiditis duidt.

“Aanzienlijke veranderingen in de thyroïd hormoon concentraties werden waargenomen na de behandeling met antipsychotische medicijnen” reporteerd Dr. Steinblienè.

Vrije T4 concentraties namen af van 17.5 tot 16.7 pmol/L (P = .022), en vrije T3 concentraties namen af van 5.0 tot 4.3 pmol/L (P .001).

De hypofyse reactie op de veranderingen in thyroïd hormoon concentratie was onbeduidend, maar de lever reactie was aanzienlijk, met een aanzienlijke daling van de geslachtshormoon bindende globuline-concentraties in zowel mannen als vrouwen.

Dr. Steinblienè concludeert dat de bevindingen in acht genomen moeten worden, vooral bij de behandeling van schizofrenie patiënten die tergelijkertijd schildklier problemen hebben.

Bron: Doctor’s Guide (mirror)

 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen De depressie-epidemie Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand Top 100 van meest gebruikte medicijnen
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!