Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Antidepressivum paroxetine blokkeert werking borstkankermedicijn tamoxifen

Datum: 22 februari 2010, 09:44
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers

borstkankerVan tamoxifen is vele malen aangetoond dat het de overleefkansen van vrouwen die voor hormoonafhankelijke vormen van borstkanker behandeld werden vergroot. Dus eerst bestralen, opereren, chemo en daarna de oestrogeen die de borstkanker aanjaagt onderdrukken. Volgens veel deskundigen is het een van de redenen waarom de afgelopen twintig jaar de sterftecijfers door borstkanker behoorlijk zijn verlaagd. Een levensredder dus. Onderzoek dat in het artsenvakblad British Medical Journal te vinden is en al sinds 7 februari online op de website van BMJ toegankelijk is laat zien dat het tegelijkertijd met tamoxifen slikken van paroxetine (Seroxat) zorgt voor een minder goede werking van tamoxifen. Het betekent dat de kans om toch aan de borstkanker te overlijden aanzienlijk is toegekomen.

Het wordt veroorzaakt door de invloed van paroxetine op het enzym cytochroom P450 2D6. Dat enzym is nodig om uit tamoxifen de actieve vorm van het medicijn vrij te maken en paroxetine remt nu juist dat enzym. Dat was al wel bekend, maar dit onderzoek levert voor het eerst een duidelijk bewijs dat het niet zomaar een theoretisch probleem is, maar dat het daadwerkelijk een bedreiging voor vrouwen die deze medicijnen tegelijkertijd slikken vormt.

Uit de gegevens van 2430 vrouwen met borstkanker die tussen 1993 en 2005 met tamoxifen begonnen blijkt dat 30 procent ook paroxetine gebruiken. Dat schrijven artsen het middel niet alleen voor als behandeling van de depressie die vrouwen met kanker vaak hebben, maar ook om de opvliegers wat te verminderen. Tamoxifen is namelijk een zogenaamd antioestrogeen en het brengt vrouwen in een altijd maar voortdurende overgang. Daar horen opvliegers bij. Of een antidepressivum daar nu wel de juiste aanpak voor is, is een grote vraag. Nauwkeurige bestudering van de cijfers laat zien dat er een toegenomen kans is te sterven aan borstkanker voor vrouwen die naast tamoxifen paroxetine gebruiken. Om het concreet te maken: als naast tamoxifen gedurende 41% van de tijd ook paroxetine werd gebruikt was er binnen vijf jaar na het stoppen met de behandeling met tamoxifen voor elke 20 vrouwen die beiden middelen tegelijkertijd slikten één extra sterfgeval.

De conclusie is duidelijk: geen slimme combinatie. Niet doen dus. Paroxetine is een erg sterke remmer van het enzym, maar fluoxetine (Prozac) heeft het effect ook. Van de andere SSRI’s (de familie van deze groep antidepressiva) hebben citalopram (Celexa) en venlafaxine (Effexor) dat effect niet. Maar de vraag dringt zich ook op of het voorschrijven van antidepressiva aan vrouwen met kanker nu wel een bewijs van goede geneeskunde is. Er zijn toch wel betere manieren om met zo’n depressie om te gaan.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2008-2009 Top 100 van meest gebruikte medicijnen
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net